Anmeldelse

Efterskolepædagogik

Klik for at skrive manchettekst.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Grundtvig, Kold, Løgstrup, Lindhardt, Klafki, Hal Koch, Thomas Ziehe, Erling Lars Dale,Kierkegaard. Hvor er det samlende punkt? Det er i dette tilfælde efterskolevirksomhed, efterskolepædagogik og refleksioner herover. Tænkerne lægger grund under efterskoleverdenens selvforståelse og indsats såvel i det daglige som i festtalernes univers. Det handler om idéer, værdier, normer og handlinger i en levende skoleforms daglige omgang med de unge, der vælger denne skolegang til. Bogen indledes med efterskolens formål og virksomhed og slutter med efterskolens historie. I femten afsnit beskrives efterskoleverdenens grundlag og tanker her i 2000-årene. Og artiklerne spænder vidt. Lige fra dagligdagens trakasserier med huer på i spisesalen til eksistentialisme, lærerollen og den levende vekselvirkning. Bogens sigte er at belyse skoleformens særkende. I bogen beskrives en helhedspædagogik, der belyser sammenhængen mellem undervisningen og det levede liv på skolerne med bofællesskab, fælles spisning, regler og sanktioner, traditioner og fritid. Der er højt til loftet i nogle af artiklerne, medens andre er gedigne bud på det at tackle dagligdagens konflikter og kompromiser, så også nye lærere kan føle sig hjulpet med ideer til handling. Det gøres godt og interessant. Et lille suk skal der dog lyde: Efterskoleopholdet og skoleformens værdier er det, de unge og deres forældre vælger. Men hvad med tiden efter dette ophold. Det har været diskuteret i uddannelsesverdenen: Har de unge befundet sig i en lakune? Klarer de uddannelseslivets udfordringer efterfølgende? Har de problemer med at vende tilbage? Disse spørgsmål bliver desværre ikke belyst, og derved kan en opfattelse af efterskolen som en ø i landskabet blive cementeret. Læreren og vejlederen kan få indblik i efterskoleverdenen med denne bog, men der er ingen hjælp at hente med henblik på den unges videre vej i uddannelseslivet.