Deltagerne i Special Skills bliver blandt andet udfordret i opgaver til hænderne.

Elever med særlige behov skal kunne deltage i Special Skills i hele landet

På onsdag udforsker 300 elever med særlige behov deres talenter og fremtidsdrømme, når bo- og uddannelsestilbuddet Thorshøjgård i Ishøj for tredje år i træk arrangerer Special Skills. Interessen er så stor, at Special Skills skal gøres landsdækkende.

Publiceret

Special skills

Special Skills r udviklet i et samarbejde mellem landsforeningenLivsværk, bo- og uddannelsestilbuddet Thorshøjgård i Ishøj og 11andre uddannelsestilbud. Inspirationen kommer blandt andet fraSkills Denmark, der har til formål at fremmeerhvervsuddannelserne.

Årets arrangement på onsdag er det tredje i træk med cirka 300tilmeldte udskolingselever og deres vejledere fra specialtilbud ihovedstadsområdet.

Dagen begynder med åbningstale ved Ishøjs borgmester OleBjørstorp. Derpå åbner alle værkstederne, og Skills Stafettenskydes i gang i det store telt. Der er medaljer og præmier tilvinderne i stafetten, og alle deltagere får et diplom. 

Eleverne får også opgaver, som appellerer til hjernen.
Eleverne kan blive belønnet med en medalje for deres indsats på Special Skills.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Alle unge har ret til en uddannelse og til medindflydelse på deres fremtid. Men hvis man er 15 år og har særlige behov, kan det være svært at kende sine muligheder. Det er baggrunden for uddannelsesarrangementet Special Skills, som på onsdag finder sted for tredje år i træk på bo- og uddannelsestilbuddet Thorshøjgård i Ishøj.

300 udskolingselever fra sjællandske specialklasser konkurrerer i special skills

Special Skills er skræddersyet til udskolingselever, som får specialundervisning. I løbet af dagen stifter de bekendtskab med relevante fag og uddannelsesretninger, og de kan udforske og udfordre sig selv i værksteder, hvor hjerner, hjerter og hænder kommer i spil.

En central aktivitet er Skills Stafetten, hvor de unge dyster mod hinanden i faglige færdigheder, som er tilpasset deres forskellige funktionsniveauer. Stafetten indeholder konkurrencer inden for blandt andet gartneri, teknik, auto, køkken, snedker, detail og botræning.

En vejledningsplatform på tværs af tilbud

Special Skills er ikke en markedsføringskanal for bestemte skoler eller uddannelsessteder, men en non-profit vejledningsplatform på tværs af uddannelsestilbud. Deltagerne præsenteres således hverken for merchandise, reklamer eller salgs- og markedsføringsmateriale for specifikke skoler.

"Vi inspirerer og motiverer de unge med en bred vifte af fag og aktiviteter, og alt er tilrettelagt specifikt til unge med specielle behov. Lige som alle andre har de interesser og ideer, som skal udforskes og afprøves, før de vælger ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Det kan de på Special Skills, siger Ulla Groth.

Hun er bestyrelsesformand for Special Skills og tidligere direktør i Skills Denmark, som arrangerer de årlige danmarksmesterskaber i erhvervsuddannelser inklusiv en stafet, hvor elever i 8. klasse dyster mod hinanden i opgaver, der kræver et praktisk håndelag. Special Skills er inspireret af Skills Denmark.

Special Skills bliver landsdækkende i løbet af de næste par år

Interessen for at deltage i arrangementet i Ishøj har været stor, og Special Skills bliver nu omdannet til et landsdækkende projekt, der kan være med til at styrke uddannelsesvejledningen for unge med særlige behov.

Den opgave skal løftes af en nonprofit-forening i tæt samarbejde med uddannelsesvejledere, skoler, uddannelsestilbud og kommuner over hele landet.

"Alle unge med særlige behov har ret til et ligeværdigt uddannelses- og vejledningstilbud. Det indebærer blandt andet muligheden for at prøve sig selv af og snuse til de færdigheder, der bliver efterspurgt i samfundet. Men mulighederne skal præsenteres i en form, de unge kan forholde sig til. så de kan få medindflydelse på deres fremtid på lige fod med jævnaldrende fra normalområdet", siger Morten Ellehauge, projektleder for Special Skills.

Pilotprojekter skal give erfaringer med at flytte konceptet

Planen er at gennemføre tre pilotprojekter på Sjælland til næste år. Bo-, uddannelses- og beskæftigelsestilbuddet Elleslettegård ved Vedbæk kommer til at tegne sig for det nordsjællandske. Derudover satser Morten Ellehauge på at finde en vært på både Syd- og Vestsjælland.

Lærer: Special Skills får mine elever til at drømme om fremtiden

"Et er at køre arrangementet på Thorshøjgård. Noget andet er at flytte konceptet til andre institutioner, for der er meget logistik i at få det hele til at glide, så eleverne ikke hyles ud af det. Hvis der for eksempel sker noget uforudset for en elev med autisme, kan hele dagen være ødelagt, inden man kommer i gang. Eleverne skal kunne være i arrangementet,", siger projektlederen.

Morten Ellehauge har selv været STU-leder, og han vil trække på sit netværk til at få Special Skills til Jylland i 2021. Men først skal han bruge erfaringerne fra de tre sjællandske pilotprojekter til at analysere, hvordan Special Skills kan transformeres til andre institutioner.

"Vi skal se på, hvordan vi gør det smartest, og hen over vinteren vil vi søge fonde om støtte til udviklingsarbejdet. Alene udstyret til Special Skills er en betydelig omkostning, og medarbejderne på værtsinstitutionen skal oplæres i at give point."

VIP-arrangement om potentialet i Special Skills

Morten Ellehauge ser perspektiver i at tilknytte institutioner, der tilbyder STU, til Special Skills.

"I blandt andet Storkøbenhavn og Nordsjælland er der udbud på STU-området. Hvis de institutioner er med i Special Skills, får vi en direkte kobling til de skoler, som deltagerne fra grundskolen kan få tilbudt en uddannelse hos. Lige nu prøver jeg at blive klogere på, hvordan det giver mest mening at angribe den opgave", siger projektlederen.

I forbindelse med arrangementet på onsdag afholder foreningen bag et VIP-arrangement om potentialet i Special Skills og hvordan det kan gøre en forskel for en sårbar gruppe af unge. Blandt de 15 tilmeldte er repræsentanter fra UU Danmark, UU København og KL. De skal blandt andet høre om ideen bag Special Skills, og hvordan de kan få en rolle i fremtidige arrangementer. De skal også ud på pladsen og se de unge blive udfordret.

Som led i sin informationsstrategi er foreningen bag Special Skills også med på Specialmessen i Roskildehallerne den 18. og 19. september og Ligeværds messe på Aarhus Rådhus den 3. oktober.

Du kan læse mere om Special Skills på Thorshøjgård via dette link:

Læs mere

Special Skills 2019