'Jeg er engang blevet rådgivet til at kigge eleven i øjnene, når jeg snakkede til ham. Havde jeg været en vulkan, havde der været et krater i Københavns omegn', beskriver Mikkel Laursen i et debatindlæg i Politiken og oplever, at PPR-medarbejderne mangler kendskab til læreres og pædagogers arbejde i folkeskolen.
"Jeg er engang blevet rådgivet til at kigge eleven i øjnene, når jeg snakkede til ham. Havde jeg været en vulkan, havde der været et krater i Københavns omegn", beskriver Mikkel Laursen i et debatindlæg i Politiken og oplever, at PPR-medarbejderne mangler kendskab til læreres og pædagogers arbejde i folkeskolen.

Skolepsykologformand:
Ikke sandt, at vi i PPR ikke kender skolevirkeligheden

I weekenden havde skolepædagogen Mikkel Laursen en krads kritik af samarbejdet med PPR i Politiken. Folkeskolen har bedt formanden for Pædagogisk Psykologisk Forening Jette Lentz svare. Hun mener ikke, at hans kritik er dækkende for samarbejdet mellem skoler og PPR generelt.

Publiceret Senest opdateret

”Jeg kan konstatere, at folk hader netværksmøder, og at mange lærere og pædagoger har et ret anstrengt forhold til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og den kommunale forvaltning i det hele taget. Personligt oplever jeg det som mistillid i sin reneste form. Jeg bliver vred og får lyst til at sparke til ting”.

Sådan skrev skolepædagog Mikkel Laursen i et indlæg i lørdagens Politiken om sit samarbejde med PPR. Jette Lentz, formand for PPR-psykologerne i Pædagogisk Psykologisk Forening, er ked af, at Mikkel Laursen har så negativ en oplevelse af samarbejdet med sin lokale PPR.

”Det er heldigvis ikke det, vi hører mest af”, siger hun om hans oplevelse af, at de PPR-ansatte ikke kender til eller kommer ud i skolevirkeligheden.

”Vi ser tværtimod den modsatte tendens”, siger formanden. ”PPR-psykologerne bliver mange steder nu en del af skolernes resurseteam, indgår i co-teaching og så videre. Der er selvfølgelig stor forskel kommunerne imellem. Men det er den tendens, vi har set i de seneste år”.

Loven giver PPR magten

Jette Lentz fornemmer, at Mikkel Laursen er frustreret over det hierarki, der kan være, hvor det er PPR-medarbejderne, som skriver den pædagogisk-psykologiske vurdering, kaldet PPV, som danner grundlaget for skolelederens beslutning om, hvorvidt en elev skal have specialpædagogisk støtte.

”Men det er jo sådan, lovgivningen er indrettet” siger hun og understreger at en god PPV kommer hele vejen rundt og også inddrager læreres, pædagogers og forældres perspektiver.

"Det sker bedst, når lærere, pædagoger og PPR-psykologer har arbejdet samskabende i nogle ligeværdige processer omkring eleven og i dets fællesskab og har forventningsafstemt med hinanden om deres forskellige faglige indsatser", tilføjer hun. ”Mikkel Laursen har tydeligvis nogle dårlige erfaringer med de PPR-psykologer, der kommer på hans skole, men det betyder jo ikke at det er sådan alle steder – der er det heldigvis ikke”, siger Jette Lentz.

Powered by Labrador CMS