Anmeldelse

KvaN 91

KvaN 91

Klik for at skrive manchettekst.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Pædagogik og etik er forbundet med hinanden på mange måder og på mange planer. I tidsskriftet "KvaN" nummer 91 er nogle af disse forbindelser tematiseret i en stribe artikler, der spænder over både teoretiske og praktiske behandlinger, hvoraf nogle få eksempler bliver omtalt i denne anmeldelse.

Fakta:

Titel: KvaN 91

Pris: 65 kroner

Sider: 112 sider

Type: Tidsskrift

Forlag: KvaN

Et hyppigt udsagn er, at hensigten med skolen er at muliggøre og forberede til "det gode liv", men hvad det er for en størrelse, er der langtfra enighed om. I artiklen "At være i det etiske" af Finn Thorbjørn omtales tre forskellige former for goder, som er opstillet af en canadisk filosof, Charles Taylor, og som kan være nyttige for at komme videre med at udvikle begreber om det gode samfund og den gode skole. Det er livsgoder, hypergoder og konstituerende goder, hvor de sidste er det grundlæggende som kraftkilder. I artiklen bliver begrebet "pædagogisk takt" analyseret.

Forskellen på og forholdet mellem begreberne dannelse og kompetence bliver ofte diskuteret i pædagogiske sammenhænge. I artiklen "Det etiske grundlag for opdragelse og undervisning" argumenterer Mogens Pahuus for, at "moderne kompetenceudviklingstænkning er en videreførelse af dannelsesidealet under nye historiske betingelser". Det pædagogiske paradoks bliver i artiklen opløst. "Det er som sagt paradoksalt, at ydre påvirkning kan skabe en udvikling i retning af selvstændighed, selvstændig stillingtagen. Men gør man sig klart, at denne ydre påvirkning primært er af samtalemæssig karakter, og at samtalen har en særegen opfordringsmæssig karakter, forsvinder det paradoksale" (side 22). Det er væsentlige pædagogiske grundproblemer, der bliver analyseret og diskuteret i de her nævnte to artikler.

Det samme gælder Bent Nabe-Nielsens artikel "Pædagogik og politik - neoliberalismens etiske dilemma", hvor forfatteren inspireret af Habermas blandt andet ser på ordenes betydning i systemets kolonisering af livsverdenen. "Vurdering skaber nærhed, mens evaluering er distancerende" (side 34).

Tidsskriftet rummer yderligere artikler om etikkens formål og udtryk i skolen (John Rydahl), børns moraltænkning - en udfordring til skolen (Lotte Rahbek Schou), praksiserfaring fra etikundervisning (Sanne Nielsen og Ebbe Vestergaard), kunst og billeder som rammesætter for samtaler om etik (Martin Ishøy).

Særlig anbefalelsesværdig læsning for både lærere og lærerstuderende er en klar og systematisk artikel af Kari Lyngholm Thomsen om skole-hjem-samarbejdets etik.

Bladet rummer mange gode analyser og praktisk inspiration.