Overenskomst

De indsatte i danske fængsler - her Enner Mark Fængsel ved Horsens - kan få vejledning om uddannelse- og karrieremuligheder. Men først nu er der er en overenskomst for vejlederne i Kriminalforsorgen.

Ny overenskomst for vejledere på Studievalg Danmark og i fængsler

Lærernes Centralorganisation og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har nu fået en statslig overenskomst på plads, der blandt andet sikrer studievejledere for voksne og vejledere i Kriminalforsorgen en indbetaling til pension på 18,4 procent næste år.

Publiceret

Omkring 70 studie- og karrierevejledere har siden 2018 hjulpet voksne med at finde vej i uddannelses- og karriereveje. Hvad enten de bare har, som der står på Studievalg Danmarks hjemmeside, ”zero clue” om, hvad de vil. Eller de sidder i udlandet og overvejer at tage en uddannelse i Danmark. Studievalg Danmark er en statslig styrelse, men har hidtil ikke haft en overenskomst for de vejledere, der ikke er akademikere. Det samme gælder for de vejledere, der er ansat i Kriminalforsorgen og hjælper en helt specifik gruppe med at finde den rette hylde, nemlig de indsatte i de danske fængsler.

Men forleden godkendte Lærernes Centralorganisation og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen endelig en overenskomst for de to grupper. Lønmæssigt kommer til at ligge lige over fængselslærernes løn og omtrent på niveau med underviserne på FGU. Så snart man har taget diplomuddannelsen i vejledning, udløser den også et tillæg. Og så betaler arbejdsgiveren 18 procent ind til pension stigende til 18,4 procent 1. april 2025. Ansatte, der i dag ligger højere lønnet, bevarer deres nuværende løn som en overgangsordning.

Jurist i Danmarks Lærerforening Thomas Bregnegaard har medvirket ved forhandlingerne, men det er faktisk kun en ret lille gruppe af vejlederne, der er medlemmer af Danmarks Lærerforening – nemlig de ansatte i Studievalg Danmark, der har lærerbaggrund. Fængselsundervisere og -vejledere er medlemmer af Serviceforbundet.

”Vi har en pligt til at sikre, at de job, som vores medlemmer vil kunne søge, er under ordnede forhold”, siger formand for overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening Morten Refskov. ”Og vi kan jo ikke have, at der er offentlige arbejdspladser, der ikke er overenskomstdækket”.