'Desværre er der rigtig mange voksne, som ikke fik den støtte, da de var børn. Dem må vi ikke glemme', siger Mattias Tesfaye (S)
"Desværre er der rigtig mange voksne, som ikke fik den støtte, da de var børn. Dem må vi ikke glemme", siger Mattias Tesfaye (S)

Aftale: Ny ordblindepakke har fokus på voksne

Flere voksne skal testes for ordblindhed og modtage den rette hjælp, og undervisere på FGU-institutionerne skal efteruddannes i at understøtte elever med ordblindhed. Sådan lyder det i en ny ordblindepakke. 

Publiceret

Der skal være bedre forhold for elever med ordblindhed på FGU-institutionerne, og flere voksne skal testes for ordblindhed og andre læse- og skrivevanskeligheder.

Sådan lyder ambitionerne med en ny ordblindepakke, som regeringen har indgået med et bredt flertal på Christiansborg. 

Aftalen afsætter samlet set 30 millioner kroner årligt over de kommende fire år og 15 millioner kroner varigt fra 2028.

”De seneste år har vi især haft fokus på ordblindeindsatserne i folkeskolen. Og med rette. Vi ved, at elever med ordblindhed får bedre muligheder for at klare sig lige så godt som alle andre børn og unge, hvis vi får sat tidligt ind med den nødvendige hjælp. Desværre er der rigtig mange voksne, som ikke fik den støtte, da de var børn. Dem må vi ikke glemme",  børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) 

"Derfor sætter vi nu benhårdt ind for at hjælpe de unge, som hverken er i uddannelse eller i job, og de voksne, som måske ikke har fået den rette hjælp indtil nu,” siger han.

Konkret sættes der penge af til kompetenceudvikling af undervisere på FGU-institutionerne med særligt fokus på, hvordan lærerne kan indrette undervisningen, så elever med ordblindhed ikke bliver tabt. 

Ordblindepakken indeholder også et nyt forsøg, hvor forældre til elever, som testes ordblinde i løbet af deres tid i folkeskolen, skal have tilbud om test for ordblindhed. Initiativet er et forslag fra Reformkommissionen og skal bidrage til at flere voksne får identificeret deres ordblindhed og får den rette støtte, da ordblindhed kan være arveligt. 

Der afsættes også midler til et forsøg med korte introduktionskurser, så kendskabet til hjælpemidler og støttemuligheder kan nå ud til en bredere målgruppe af voksne, der måske ikke tidligere har fået den rette hjælp. 

Powered by Labrador CMS