Debat

Tonen er ren

Inklusion til gavn for børnene eller manglende specialundervisning, fordi der mangler penge - Næstved-lærer og skoledirektør i >clinch<

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skolen er til for børnenes skyld - ikke omvendt. Emnet er aktuelt, og jeg håber, at Sauer og DLF har vilje til at drøfte omstilling også på dette område.

Jeg er bekendt med, at mange forældre og lærere har en oplevelse af, at specialundervisning ikke prioriteres i kommunerne, men tallene taler et andet sprog. I de seneste 20 år er udgifterne til specialundervisning og psykologbetjening steget markant. Det gælder også i Næstved.

Midlerne til vidtgående specialundervisning er øget med 5,8 millioner kroner i 2007, og et lignende merforbrug forventes i 2008. Jo flere midler der anvendes herpå, jo færre midler er der til almenundervisningen. Derfor ønsker Næstved Byråd, at der sker en udlægning af midler, så skoleledelserne kan udvikle mere fleksible løsninger på elevernes undervisningsbehov.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Af bekendtgørelsen for specialundervisning fremgår det tydeligt, at specialpædagogisk bistand skal tage afsæt i mindsteindgrebsprincippet.

Næstved Byråd har vedtaget et omstillingsprojekt, der skal understøtte disse principper. Heri indgår blandt andet, at kommunen har specialpædagogiske konsulenter til at understøtte lærerne i deres daglige undervisning. Desuden uddannes læsevejledere på alle skoler.

Kommunen har en detaljeret proces for visitation til specialpædagogisk bistand, som betyder, at der foreligger en psykologisk vurdering ved alle visitationer. For at sikre elevernes retssikkerhed er der tale om en grundig proces med mange kompetente faggrupper involveret undervejs.

Næstved Kommune understøtter i praksis inklusion, så det ikke bliver tomme ord.

Det vil være rart at vide, hvordan Sauer underbygger sine tal om ventetider og utilstrækkelig specialundervisning.

Svar til Niels Christian Sauer:

Jeg må fastholde, at løsningerne skal være både fagligt og økonomisk bæredygtige. Vi kan ikke tåle en fortsat opdrift på specialundervisningsområdet. Det vil gå ud over den almindelige undervisning. Jeg er enig i, at vi ikke må lade børn, ledere og lærere i stikken, og at der er behov for efteruddannelse og metodeudvikling. Det er også i den sammenhæng, Børne- og Kulturchefforeningens nye udspil om specialundervisning skal ses (se www.bkchefer.dk).

Og så må vi starte en generel debat om den måde, vi driver skole på. Hvordan udvikler vi en skole, der også er for de 20 procent, og hvor arbejdsformer og tilbud passer til de urolige drenge. |

Powered by Labrador CMS