"Man må godt gøre kravene mindre, men det ændrer bare ikke så meget på, at de skal performe. De skal spille sammen", siger Cecilie Lindvig.

Frustreret musiklærer: Svært at få elever klar til afgangsprøve i januar

Aflyste timer, elever, der ikke har nået at lære hinanden at kende, og som ikke har musik som førsteprioritet, gør det meget svært for musiklærer Cecilie Lindvig at føre sine valgfagselever til afgangsprøven i musik. Den første for dem og i faget.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

15 undervisningsgange á 3 timers varighed.

Det er, hvad eleverne på musiklærer Cecilie Lindvigs valghold har fået af undervisning, inden de skal til deres allerførste afgangsprøve i livet.

Der skal meget mere undervisning til, før Cecilie Lindvig føler, de er klar til afgangsprøven i musik. Men de skal op i uge 2 efter nytår.  

"Sidste år havde vi en del mere undervisning, men der blev prøven aflyst. Det undrer mig, at der ikke er mere fokus på de nærtstående eksaminer. I år ville jeg ønske, den blev aflyst. Jeg synes, det er mindst lige så relevant med en aflysning i år", siger Cecilie Lindvig.

Vedtaget: Coronaaflysning af valgfagsprøve kommer ikke eleven til skade 

Motiverede elever gør forskel

Sidste år havde hun et topmotiveret valghold. Flere kunne spille instrumenter og på trods af den korte undervisningstid havde de gjort sig klar til prøven. Derfor valgte de faktisk at gennemføre en form for afgangsprøve.

"Det var godt at prøve det af med elever, der gider. Jeg lovede dem, at hvis den karakter, de fik til de prøveeksamen var højere end årskarakteren, så ville årskarakteren blive ophøjet. Det var en gulerod. Det gik virkelig godt. Men der havde jeg otte elever, som alle havde valgt musik som førsteprioritet", siger Cecilie Lindvig.

Sådan er situationen ikke i år. Hun har 16 elever på holdet. Langt de fleste havde madkundskab som førsteprioritet, da de skulle vælge valgfag, og ingen af dem spiller på et instrument.

"Jeg har haft meget færre undervisningsgange end sidste gang. Jeg synes, slet ikke det rimeligt over for eleverne. Man skal have dem op til en eksamen, hvor man slet ikke har givet dem tilstrækkelig mulighed for at dygtiggøre sig".

Hun har det dårligt med at skulle føre eleverne op i afgangsprøven i musik.

"Jeg synes ikke, det er ok at lade eleverne gå igennem en eksamen, hvor de har så dårligt grundlag for at gennemføre med succes. Jeg synes simpelthen ikke, at det er okay, at dem, der ligger lige på vippen, men håbede, at det var valgfaget, der hev dem op, ikke kan få en karakter, der matcher det, de ville kunne have lært på et helt valgfagsforløb", siger hun.

"Det kan være med til at afgøre, om de vurderes uddannelsesparate eller ej. Der er det bare ikke okay ikke at give dem et bedre grundlag for at præstere bedre".

Svært at nedjustere krav

Cecilie Lindvig har vendt problematikken med ledelsen, men det kan ikke skemateknisk lade sig gøre at udskyde afgangsprøven til sommer, som ellers ville give mulighed for, at eleverne kunne få flere timer.

"Man må godt gøre kravene mindre, men det ændrer bare ikke så meget på, at de skal performe. De skal spille sammen", siger hun og forklarer, at hun har fjernet forståelsesområder, så de kun kan trække tre spørgsmål.

"Men selve sammenspillet er svært at nedjustere. Det er svært at sige, at man kun halvt spiller sammenspil. Man er afhængig af at få flow og kende hinanden godt i en sådan gruppe. Men de kender ikke hinanden godt. For det er fra tre forskellige klasser, som har været meget opdelt de sidste to år. Der er mange elementer, der skal til for, at man kan spille sammen".

"Musikfaget er et meget personligt fag. Det er de andre valgfag også, men det der med at synge og performe, oplever jeg alligevel, er anderledes for mange. Faget er et vildt fag at have, hvis man ikke er 100 procent sikker på, at det er det, man vil", siger Cecilie Lindvig.

"Man er nødt til at arbejde meget med tillid. Det ville jeg gerne have brugt flere undervisningsgange på - men det var umuligt. Det handler bare om at skynde sig videre til det næste".