Ekspertgruppe skal forebygge udfordringer med matematik i skolerne

15 procent af eleverne i grundskolen har vanskeligheder med matematik. Det skal en ekspertgruppe ændre på.

Publiceret

Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM) vil nedsætte en ekspertgruppe, der skal hjælpe elever i grundskolen, som er udfordret i matematik. Gruppen skal også forebygge, at udfordringerne opstår.

Det skriver NCUM i en pressemeddelelse.

Morten Blomhøj, som er centerleder i NCUM, siger, at nogle elever i grundskolen udvikler vedvarende vanskeligheder i matematik under deres skoleforløb.

- Det påvirker deres trivsel og indlæring og gør det vanskeligt for dem at komme videre i ungdomsuddannelserne, siger han.

Det fremgår af Egmont Rapporten 2023, at 15 procent af alle børn og unge i grundskolen vurderes at have længerevarende vanskeligheder med matematik.

Ekspertgruppen vil derfor videreudvikle forskningsbaserede forslag, samle national og international forskningsviden samt kortlægge praksiserfaring for at bidrage til indsatser, der skal hjælpe eleverne med udfordringerne i matematik.

Morten Blomhøj fortæller, at ekspertgruppen endnu ikke er blevet sammensat. Men den vil bestå af personer, som har forsket i matematikvanskeligheder.

Et af medlemmerne bliver Lena Lindenskov fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), står der i pressemeddelelsen.

- Man skal finde nogen, som har mulighed for at lade sig engagere i det. Det afhænger også af, om vi kan skaffe finansiering til at realisere den her indsats, som vi planlægger.

Det fremgår af en rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet, at karaktergennemsnittet i 9. klasse for matematik med hjælp er faldet fra 7,7 i skoleåret 2021/2022 til 6,5 i 2022/2023.

Imens er karaktergennemsnittet for matematik uden hjælp i samme periode faldet fra 7,7 til 6,6.

I en skriftlig udtalelse til Ritzau lyder det fra børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S), at det er blevet besluttet, at der skal bruges 500 millioner kroner årligt til at hjælpe elever med udfordringer i dansk og matematik.

- Jeg er meget glad for, at der nu også nedsættes en ekspertgruppe, der skal bidrage yderligere. Jeg vil række ud til gruppen, så snart den er nedsat, så vi sikrer en tæt koordinering mellem ministeriets og ekspertgruppens arbejde.