fs gratis
"Jeg samler så de studerende en time om ugen til en fælles vejledning, hvor vi forsøger at løfte det praksisnære til et større helikopterperspektiv", fortæller Tine Gaarde

Tine giver vejledning i helikopterperspektiv

Tine Gaarde har været lærer i 27 år, praktikvejleder siden 2016 og i dag er hun også praktikkoordinator. Hun har en helt speciel måde til at løfte de studerendes refleksioner til at nå højere, end hvad der sker i 5.b.

Publiceret Senest opdateret

"Hun arbejder meget med vejledningsrollen. Hun tager selv fælles vejledning med de studerende. Hun er faktisk lidt eksemplarisk i forhold til at være praktikkoordinator”.

Sådan lød det fra lektor og praktikkoordinator hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Gitte Gorm Larsen, da hun sendte praktiklærerstafetten videre til Tine Gaarde, der er praktikkoordinator og vejleder på Rantzausminde Skole i Svendborg.

Tine Gaarde har grebet stafetten og er klar til at svare på, hvordan hun ser på arbejdet som praktikkoordinator og vejleder.

Hvad optager dig mest i dit arbejde som praktiklærer lige nu?

”Lige nu er det den nye læreruddannelse og den integrerede praktik og den betydning, det får for uddannelsesskolerne. Jeg glæder mig rigtig meget til det meransvar, der følger med den nye læreruddannelse”.

”I bund og grund tror jeg ikke, det bliver meget anderledes for mig, for vi har et godt samarbejde med UCL. Vi har stor søgning, selv om de studerende nogle gange synes, der er langt fra Odense til Svendborg".

Stafet fra Praktiklærer-netværket

Denne artikel er en del af en serie, hvor praktiklærere og -koordinatorer fortæller om deres arbejde. Du kan se tidligere stafetter her:

- Lotte bruger fiktive cases til at klæde de studerende på til de svære samtaler

- Tættere samarbejde mellem skoler og læreruddannelser giver mening

"I efteråret havde jeg studerende på fjerde årgang. Fra 13. august tager vi også første års studerende. Så efteråret bliver travlt, når vi både har fjerde års studerende og de nye”.

”Det bliver et puslespil at have dem én dag om ugen. De studerende havner i en hverdag, der er meget omskiftelig, men det er også lærerjobbet i en nøddeskal”.

Hvilket projekt har du lavet med de studerende, som du er mest stolt af?

”Vi tilrettelægger praktikken anderledes hos os. Vi kalder det helikoptervejledning”.

”Vi deler det op, så praktiklærerne har den praksisnære vejledning med de studerende. Det er observationer og feedback på planlægningen af undervisningen”.

”Jeg samler så de studerende en time om ugen til en fælles vejledning, hvor vi forsøger at løfte det praksisnære til et større helikopterperspektiv. Det er ikke en vejledning, der handler om, hvad der skete i 5. b. Det er en vejledning, der sætter gang i refleksion”.

”Det kan være cases, jeg sætter i gang. Det kan være en diskussion af professionsidealer, en diskussion af lærerroller, en diskussion af, hvilke lærerroller vi trives godt i, og hvordan vi udfordrer dem".

"Det kan handle om didaktiske mønstre eller relationelle dynamikker. Det kan også handle om skolehjemsamarbejde og den vanskelige dialog md elever, forældre og samarbejdspartnere”.

”Når vi evaluerer med de studerende, giver de udtryk for, at de er glade for den form. At de både har en praktiklærer og så mig som koordinator, der forsøger at give flere og måske mere overordnede perspektiver på professionen”.

”Vi har de studerende i seks uger, og jeg har seks timer til helikoptervejledning. Vi skal nå meget på de seks timer”

Hvad er dit bedste råd til en ny praktiklærer?

”Man skal huske, at den studerende også er i en læringsproces. Den fornemmeste opgave er, at vi får stilladseret den læring hos den studerende. At åbne for refleksion over praksis og stille de nysgerrige spørgsmål. Det er vigtigt, at vi tidligt i deres læring bygger et stillads op om dem, og når de er på fjerde år, så kan vi langsomt pille stilladset ned, så de kan stå selv. Så ved vi, at de har et godt fundament at stå på”.

Hvem vil du give stafetten videre til og hvorfor?

”Jeg sender den videre til Bent Kyndesen, der er viceskoleleder på Vejle Friskole. Opgaven med praktikvejledning gribes meget forskelligt an. Vi har overordenet en praktikaftale og så har vi lokalt aftalte ting, men det betyder så meget, hvordan lederne griber praktikken an".

"Derfor kunne jeg godt tænke mig at få hans perspektiv på vejledning”.