fsgratis
Praktiklærere og praktikkoordinatorer fik en opgave med hjem fra erhvervspsykolog Lars Dalby Gundersen. Opgaven lød, at forventninger, krav og rammer skal skrives ned i en 'grundkontrakt'.

Erhvervspsykolog: Skriv praktikforventningerne i kontrakt

Bliv enige med skolelederen om en formaliseret og forventningsafstemt grundkontrakt, når I skaber rammerne for studerendes praktik på skolen – og gør det på skrift, lyder et godt råd fra erhvervspsykolog Lars Dalby Gundersen til praktikkoordinatorer på skolerne.

Publiceret

To ud af 59 praktikkoordinatorer og praktiklærere har en nedskrevet kontrakt om rammerne for lærerstuderendes praktik på skolen.

Det viste en hurtig håndsoprækning, da erhvervspsykolog Lars Dalby Gundersen i sidste uge holdt oplæg på Praktiklærerforeningens årlige kursus i Nyborg.

Det er skolelederens ansvar at sikre klarhed om rolle, krav og forventninger til praktiklærere og praktikkoordinatorer, understregede Lars Dalby Gundersen. Og det er en vigtig opgave, for som vejleder, er man i et stort krydspres mellem læreruddannelse, ledelse, de studerende, kollegaer og elever.

Hvad er en god lærer?

Det kunne praktikkoordinatorerne og praktiklærerne nikke genkendende til. Én fortalte, at lederen havde bedt hende om at finde de ”gode lærere”, når der skulle findes praktiklærere på skolen.

”Men de er jo ikke sikkert, at min vurdering af, hvem, der er den gode lærer, er den samme som andres”, sagde hun. En anden følte, at det nogle gange var svært at honorere de studeredes ønsker om undervisningsforløb, hvis det samtidig skal gavne eleverne. Én syntes, det er svært at have de studerende til eksamen.

”Når det er uklart, hvad rollen og forventningerne er, så er det svært”, sagde Lars Dalby Gundersen.

Hans anbefaling er klar.

”Det er vigtigt at have en formaliseret, forventningsafstemt grundkontrakt. Den skal være til stede”, sagde han og understregede, at det ikke er nok at tale med sin leder om den.

”Det skal ikke være lange dokumenter, men vi er nødt til at få noget på skrift”.

Lars Dalby Gundersen har ikke en skabelon, som man blot kan udfylde, for det er forskelligt fra sted til sted, hvad der er behov for.

”Man skal finde ud af på den enkelte skole, hvad der skal så stå i en grundkontrakt. Det skal give mening for jer”, siger han.

Det kan der stå i en grundkontrakt

Han har dog en række punkter, som kan hjælpe, når praktiklærere og praktikkoordinatorer skal gå til sin leder for at få noget på skrift.

Hver skole må finde ud af, hvad der skal stå i en grundkontrakt, sagde erhvervspsykolog Lars Dalby Gundersen.
  • Hvad er vejlederens/koordinatorens rolle?
  • Hvordan er samspillet mellem ledelse og koordinator?
  • Hvordan er samspillet mellem koordinator og praktikvejleder før, under og efter praktikforløbet?
  • Hvad er rammerne for koordinatorer og vejledere, og hvad er realistiske i den forbindelse?
  • Hvad kan uddannelsesstedet og den studerende forvente – og ikke forvente?
  • Hvordan håndteres typiske udfordringer med et forløb. Hvad er vejleders rolle, hvad er koordinatorens rolle?

”Det handler om at få talt om det. Og er det uklart, så skal det skrives ned, at det er uklart”, siger Lars Dalby Gundersen.

Mundtlige kontrakter virker også

Henrik Vorager er praktikkoordinator på Ejerslykkeskolen i Odense. Han er en af dem, som ikke har nedskrevne rammer for praktik på skolen. Men det betyder ikke, at rammerne ikke er der, understreger han.

”Det er noget, jeg hele tiden er i dialog med min leder om”, siger han og fortæller, at der har været tre forskellige skoleledere i den tid, hvor han har været praktikkoordinator.

”Vi drøfter løbende de væsentlige ting”, siger han og forklarer, at det er vigtigt at være enige i retningen og hele tiden justere. ”Eksempelvis vil min leder gerne have, at vi har mange praktiklærere. Det er vigtigt, at vi har den samme forståelse for det. For nogle steder er det de samme tre lærere, der varetager opgaven. Men man får rigtig meget ud af at være praktiklærere, og vi har mange dygtige lærere”, siger Henrik Vorsager.

Han mener, at rammerne godt kan fungere, selv om de ikke er skrevet ned.

”Hvis jeg for 19 år siden havde fået skrevet det ned, så var det virkelig vigtigt at lave det om, når der kommer nye ledere, og i det hele taget løbende justere”.