”Vi ved godt, at vi arbejder i en kommune, som ikke har så mange penge, så en besparelse er ikke overraskende, men det kom som et chok for os, at det politiske flertal vil spare så massivt”, siger Louise Andersen, tillidsrepræsentant for lærerne på Kalvehave Skole og Børnehus.

Nedsat elevtakst på specialskole koster 14 medarbejdere jobbet

Med et snuptag har et byrådsflertal i Vordingborg nedsat elevtaksten på kommunens specialskole med 67.400 kroner. Det skyldes et merforbrug på specialundervisning på 13 millioner kroner. Lærere og pædagoger udtrykker dyb bekymring for elevernes fremtid.

Publiceret Senest opdateret

Hidtil har specialskolen Kalvehave Skole og Børnehus på det sydlige Sjælland fået finansieret sin drift af takster på i gennemsnit 413.400 kroner. Nu har et flertal i byrådet i Vordingborg Kommune besluttet at sætte taksten ned til et snit på 346.000 kroner. Det svarer til en reduktion på cirka 16 procent.

Manøvren skyldes et samlet merforbrug på specialundervisningsområdet på 13 millioner kroner, og den nedsatte elevtakst skal sikre en besparelse på Kalvehave Skole på 6,7 millioner kroner. Det kommer til at koste cirka 12 fuldtidsstillinger beregnet i lærerlønninger.

Reduceringen bliver dog fordelt på flere faggrupper, så skolen skal sige farvel til 14 medarbejdere i alt. Her vil der formentlig være fire lærere i blandt. 

Reduceringen får konsekvenser for eleverne

Selv om taktsen sænkes kraftigt, vil tilbuddet fortsat være forsvarligt og leve op til loven krav, mener kommunen, som har haft rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO til at analysere tallene på området. 

BDO har oplyst, at en række andre kommuner har takster i et spænd fra cirka 300.000 til 350.000 kroner pr. elev.

Alligevel er personalet i Kalvehave bekymret. Det giver lærere, pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere udtryk for i et fælles bekymringsbrev til kommunalbestyrelsen. Her problematiserer de, at de 14 medarbejdere, der skal afskediges, svarer til en reduktion på 17 procent af den samlede medarbejder gruppe.

”De 14 medarbejdere, som pr. 1. august kommer til at mangle, vil indiskutabelt have konsekvenser for eleverne, både i forhold til deres faglige, sociale og personlige udvikling”, skriver medarbejderne.

De anfægter også, at kommunen gennemfører fyringsrunden og ændringer i taksterne, inden man har oprettet specialklasserækker på tre skoler, som der henvises til i byrådets beslutning.

”De kolleger, som bliver afskediget, kan derfor ikke tilbydes omplacering. Det er problematisk og bekymrende, at vi her på Kalvehave Skole og Børnehus har mange af de fornødne kompetencer, som man kan bruge på skolerne i kommunen, og vi samtidig ved, hvor svært det generelt er at rekruttere nye kolleger.”

Besparelsen kommer som et chok

Lige nu findes der mellemformer på distriktsskolerne, men kommunen vil oprette egentlige specialklasserækker, som der kan visiteres målrettet til, fortæller Louise Andersen, som er tillidsrepræsentant for lærerne på Kalvehave Skole og Børnehus.

”Vi kan ikke forstå, at kommunen ikke venter med besparelserne hos os, til specialklasserne er oppe at køre. Efter planen skal vi være 108 elever mod 119 i dag, så vi må gå ud fra, at nogle af vores elever vil skulle visiteres til en specialklasse. Det ville være godt for dem, hvis der var lærere fra os til at tage imod dem, fordi de var blevet ansat i der”, siger hun.

Louise Andersen og hendes kolleger forudser, at de afskedigede kolleger hurtigt vil finde sig andet arbejde, da de har kompetencer, som er attraktive for alle skoler. Der er med andre ord risiko for, at de vil forlade specialskolen i løbet af foråret og ikke først når skoleåret er slut.

”Kommunens beslutning virker hverken gennemtænkt eller gennembearbejdet. Vi ved godt, at vi arbejder i en kommune, som ikke har så mange penge, så en besparelse er ikke overraskende, men det kom som et chok for os, at det politiske flertal vil spare så massivt. I stedet for at skære dybt nu, burde kommunen have reduceret taksterne lidt efter lidt”, siger Louise Andersen.

Skolen vil stå med de mest udfordrede elever

Medarbejderne på Kalvehave Skole går et hårdt forår i møde, forudser tillidsrepræsentanten.

”Vi står foran et stort arbejde med at ændre vores organisering, samtidig med, at vi skal være i drift. Vi er vant til at forandre og være omstillingsparate, men det her er lige voldsomt nok. Det er svært at se sig ud af.”

Ikke nok med at personalet på Kalvehave Skole kommer til at mangle kolleger. De forudser også, at skolens elevgruppe samlet set vil være mere udfordret end i dag, fordi de mest velfungerende vil skulle gå i en specialklasserække.

”Lige nu har vi elever, som er skærmet i en til en-tilbud, men vi har også nogle, som kan indgå i et mindre klassefællesskab og går til afgangsprøve. Hvis vi udelukkende får meget udfordrede elever, bliver det svært at få resurserne til at slå til. Spørgsmålet er, om vi fortsat kan lave sprogtræning med elever en til en, og om vi kan gå fra til fysisk træning med elever i kørestol. Det bekymrer os,” siger Louise Andersen.

Udvalgsformand har ramt den faglige stolthed

I bekymringsbrevet hæfter medarbejderne sig også ved, at formanden for børne- og familieudvalget, Else-Marie Langballe Sørensen (SF), har sagt til avisen Sjællandske, at specialundervisningstilbuddet i Kalvehave fortsat vil være godt nok. En formulering som ’godt nok’ er uambitiøst, mener de.

”Vi har altid sagt, at vi vil være de bedste for børnenes skyld, så når udvalgsformanden siger ’godt nok’, føler vi os ramt på vores faglighed. Det er ikke noget med, at vi tager os af børnene. Alt, hvad vi gør, gør vi for at stille dem bedre”, siger hun tydeligvis ked af det.

I brevet skitserer medarbejderne, at de arbejder med trivsel og læring, lærer eleverne at læse, arbejder med mentalisering, udfører sprogtræning, udarbejder strategier og redskaber til totalkommunikation, har udvidet forældresamarbejde, hjemmeunderviser, yder omsorg, varetager fysisk træning, fører elever til afgangseksamen og forbereder dem på voksenlivet, så de i videst muligt omfang kan mestre eget liv.

”Listen er uendelig. Det kræver kompetencer, faglighed og mulighed for at have resurser til at udføre alle de opgaver der er. Det kræver ikke ’kun nok’ personale til at tage sig af eleverne,” hedder det i brevet.

Prikkerunde mødes med galgenhumor

Kollegerne oplever det som en forløsning at få sat ord på deres bekymring i brevet til politikerne, fortæller Louise Andersen.

”Vi håber selvfølgelig også, at nogle i kommunalbestyrelsen læser brevet og siger hov. For det er et trist forår, vi ser ind i.”

Medarbejderne har frist i dag til at sige, om de vil forlade deres job frivilligt og for eksempel gå på pension, men Louise Andersen kender ikke til lærere, som vil benytte sig af den mulighed. I stedet afventer de prikkerunden på mandag.

”Stemningen på skolen er trygget. Folk er bekymrede. Vi har lige fået nyt personalerum i vores afdeling i Mern, hvor der er seks borde med hver seks pladser. Så nå ja, vi kan tage to borde væk – så er besparelsen opnået. Det er den slags galgenhumor vi griber til i ren afmagt”, skitserer Louise Andersen.

Hun har været lærer på Kalvehave Skole og Børnehus, siden skolen blev oprettet i 2012. Dengang havde skolen 40 elever. Siden er det vokset til i dag 119, og i 2022 blev skolen udvidet med en afdeling i nabobyen Mern, hvor den først boede sammen med almenskolen, men den blev nedlagt op til dette skoleår, hvorefter specialskolen overtog hele matriklen.