Andel der angiver, at uddannelsens faglige niveau er blevet lavere, siden de begyndte at undervise, fordelt på uddannelse, procent.

48 procent: Det faglige niveau på læreruddannelsen er faldet

Undervisere, der har timer på det første år af en videregående uddannelse, er blevet bedt om at vurdere de studerendes og uddannelsens faglige niveau. På læreruddannelsen oplever 48 procent, at uddannelsens niveau generelt er faldet i deres tid.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Over de seneste 20 år er optaget til videregående uddannelser steget med mere end 50 pct., og det har ført til en bekymring for, om de nye studerende har et lavere faglige niveau ved studiestart. For at finde ud af om den bekymring har noget på sig, har Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på første studieår på 11 udvalgte videregående uddannelser, herunder læreruddannelsen.  

76 procent af de adspurgte på læreruddannelsen mener, at de nye studerendes indgangsniveau er tilstrækkeligt, mens 24 procent synes, at det i mindre eller ringe grad af tilfældet. På tværs af de 11 uddannelser oplever underviserne, at det især er blandt de fagligt svageste studerende, at niveauet er faldet, mens mange oplever, at niveauet blandt de dygtigste er blevet højere. Men det er ikke så udpræget på læreruddannelsen, hvor kun 35 procent af underviserne oplever, at niveauet blandt de fagligt svageste studerende er blevet dårligere, og 21 procent faktisk oplever, at de svageste har fået et højere niveau over tid. 

Førsteårsundervisere med mindst fem års erfaring er også blevet spurgt, om uddannelsens generelle faglige niveau er blevet højere eller lavere, siden de begyndte at undervise. Samlet siger 32 procent af de erfarne undervisere vurderer, at uddannelsens generelle faglige niveau er faldet, mens 31 procent mener, at det er steget. På læreruddannelsen er det 48 procent, der mener, at det faglige niveau i uddannelsen generelt er faldet - men der er også 33 procent, der mener, det faglige niveau er højnet, siden de begyndte i jobbet.

Læs mere

Undersøgelse af det faglige indgangsniveau