Pensioneret lærer efterlyser løn for at undervise ukrainske børn

Bodil von Seelen vil gerne undervise flygtningebørn fra Ukraine, men det bliver ikke i Skanderborg eller Silkeborg, som vil modregne hendes pension i lønnen, så hun vil skulle arbejde stort set gratis. På landsplan forsøger DLF at gøre det attraktivt for pensionister at give en hånd med.

Publiceret Senest opdateret

Det har vakt Bodil von Seelens interesse, at Skanderborg Kommune specifikt søger pensionerede lærere til at undervise ukrainske børn. Hun gik på pension i april 2020 og har mere at give af.

”Jeg er ganske vist ikke lærer i dansk som andetsprog, men jeg har været dansklærer og læsevejleder i mange år, så jeg tænker, at jeg godt kan finde ud af at undervise ukrainske børn”, siger Bodil von Seelen.

Hun er imidlertid løbet ind i en mur, for da hun ringede til lærerkredsen, fik hun at vide, at Skanderborg Kommune trækker pensionen fra i lønnen.

”Så vil der ikke være meget tilbage. Jeg vil kun arbejde på halv tid, og uden reel løn kan jeg ligeså godt tage et andet og mindre forpligtende job”, siger Bodil von Seelen.

Hun har også talt med skolelederen på en skole i Silkeborg, som søger lærere til en modtageklasse for ukrainske børn. Her var svaret også, at kommunen trækker pensionen fra i lønnen.

Bodil von Seelen vil gerne give en hånd med, men hun vil ikke arbejde gratis.

”Jeg vil ikke arbejde gratis, så lige nu afventer jeg situationen. Hvis kommunerne mangler lærere nok, når de vel frem til, at de kan gøre jobbet attraktivt ved at give os løn”, siger Bodil von Seelen.

For lukrativt med både løn og pension

Kredsformand Frank Møller Larsen fra Skanderborg-Odder Lærerkreds bekræfter, at Skanderborg Kommune modregner pensionen i lønnen til pensionister.

”Vi er ved at undersøge, hvor den holdning stammer fra. Så vidt jeg ved, er der hverken lovgivning, vedtægter eller overenskomster, som taler ind i det, men der kan ligge en beslutning fra et tidligere byråd eller en direktør, som for længst er gået af”, siger kredsformanden.

Han kan kun få øje på ét argument for kommunens holdning: At man ikke synes, det er retfærdigt, at pensionister skal få indtægter to steder fra.

”Som pensionist er man ikke omfattet af overenskomsten, så vi forhandler en individuel lønaftale. Her går vi altid efter, at man bliver indplaceret på det løntrin, man var på, da man gik på pension, men i Skanderborg Kommune får man kun udbetalt differencen mellem lønnen og pensionen”, siger Frank Møller Larsen.

Lærerforening afviser aftaler med modregning

Silkeborg Kommune har også hidtil haft den holdning, at pensionen skal modregnes i lønnen, fortæller Niels Jørgen Jensen, formand for Silkeborg Lærerforening.

”Spørgsmålet er, om kommunen kan blive ved med at have den holdning uden at få problemer med at skaffe lærere nok til at undervise ukrainske børn”, siger kredsformanden.

Silkeborg Lærerforening indgår ikke lønaftaler, hvor pensionen bliver modregnet i lønnen.

”Vi har i enkelte tilfælde haft en skole, som i en kort periode har manglet en lærer i for eksempel tysk, men så har vi lavet en lønaftale uden modregning. Ellers må skolerne søge blandt ledige lærere, som vi altid har nogle af, i og med at Silkeborg er en uddannelsesby”, siger Niels Jørgen Jensen.

Frank Møller Larsen fra Skanderborg-Odder Lærerkreds mener også, at pensionister skal have fuld løn for at arbejde. Ellers kan de ende som løntrykkere.

”Ukrainere eller ej så står skolerne i en nødsituation, når ade efterlyser pensionerede lærere. Hvis fysiklæreren i 9. klasse bliver langtidssyg, spørger man måske en pensioneret kollega, om han kan træde til. Nu er der blot ekstra pres på med de ukrainske børn, og så kommer der spot på problematikken”, siger Frank Møller Larsen.

Det skal være attraktivt at give en hånd med

At de to østjyske kommuner modregner pension i lønnen skal ikke forveksles med de politiske drøftelser, der sker på nationalt plan om at gøre det mere attraktivt for pensionister at give en hånd med på arbejdsmarkedet.

I dag bliver man modregnet i folkepensionen, hvis man tjener over et vist beløb, men udsigten til mangel på arbejdskraft fik i begyndelsen af året et politisk flertal på Christiansborg til at vedtage, at folkepensionister fra 1. januar 2023 ikke længere skal modregnes i deres pension, hvis de fortsat arbejder.

Nu forsøger DLF, BUPL og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) at få politikerne til at fremskynde datoen, så ældre kan hjælpe ukrainere uden modregning. Ifølge Jyllands-Posten har Venstre, SF, De Konservative og De Radikale givet udtryk for, at de gerne vil se på en fremrykning af den dato, mens regeringen overvejer.

”Vi arbejder på at få Folketinget til at rykke aftalen frem. Om det lykkes, ved vi ikke, men vi presser på, alt det vi kan”, siger Morten Refskov, formand for overenskomstudvalget i DLF.

Derudover vil DLF forhandle med KL, om skoler skal kunne ansætte for eksempel pensionerede lærere midlertidigt.

”Det kan normalt kun lade sig gøre ved for eksempel barsel, men lige nu kan der være brug for mere fleksible måder at ansætte på. Det skal dog kun være for en afgrænset periode, så vi ikke skal ud i fyringsrunder, når der ikke længeres skal undervises ukrainske børn”, siger Morten Refskov.