Skolepolitik

Borgmesteren i Odense Peter Rahbæk Juel (S) er klar til at tilføre 100 millioner kroner årligt ekstra til folkeskolerne i Odense, og flere andre partier vil finde endnu flere penge.

Trecifret millionbeløb på vej til Odenses folkeskoler

Borgmesteren i Odense vil tilføre 100 millioner kroner årligt til folkeskolen, og en bred række af partier bakker op. Pengene skal især bruges til tolærerordninger og lærerstartsordninger. Formand for Odense Lærerforening glæder sig over udmeldingen.

Publiceret Senest opdateret

Torsdag i denne uge var der pressemøde og præsentation af en 15 siders erklæring om en massiv styrkelse af Odenses folkeskoler, og nu følger borgmester Peter Rahbæk Juel (S) op med en melding om, at han vil afsætte 100 millioner kroner mere årligt til Odenses folkeskoler.

”Det bliver en stor og markant prioritering for mig ved de kommende budgetforhandlinger. Med 100 millioner kroner mere til folkeskolen får vi bedre forudsætninger for at løfte folkeskolen i en tid, hvor økonomi er en reel og tung udfordring for folkeskolen og skolens lærere”, siger Peter Rahbæk Juel.

Det betyder meget, at en borgmester fra en af de store byer sætter sig i spidsen. Forhåbentligt kan det brede sig landet over

Formand for Odense Lærerforening Charlotte Holm

”Vi har i Odense gennem flere måneder sammen med blandt andet den altid meget engagerede Odense Lærerforening haft omfattende samtaler med forældre og skolebestyrelser om udvikling af den lokale folkeskole. Det forløb har vi samlet op i en fælles ‘Juni-Erklæring’. De 100 millioner kroner skal kickstarte arbejdet med erklæringen”, fortsætter Peter Rahbæk Juel.

Flere voksne i klasserne

Erklæringen blev præsenteret torsdag på et fælles pressemøde med borgmesteren, børn- og ungerådkvinde Susanne Crawley Larsen (R), formand for Odense Lærerforening Charlotte Holm og en række andre interessenter. Papiret udstikker kursen for, hvordan kommunen skaber klasselokaler, hvor flere børn med og uden særlige behov dannes og uddannes bedst muligt. Hvordan Odense Kommune vil vinde fem procentpoint flere børn tilbage fra privatskoler ved at løfte kvaliteten i folkeskolen. Vejen dertil handler blandt andet om  tolærerordninger og lærerstartsordninger. Og det koster penge. Og det er dem, borgmesteren i dag melder sig klar til at finde. 

De 100 millioner kroner skal gå til flere voksne i klasserne – blandt andet til netop tolærerordninger og lærerstartsordninger. Hvor mange ekstra voksne man kan få for 100 millioner afhænger af, hvilke faggrupper, man ansætter, men ifølge Peter Rahbæk Juel kan kommunen ansætte omkring 200 ekstra lærere for 100 millioner kroner. I dag er der ansat omkring 1.400 lærere i Odense Kommune.

Nødvendig fremtidssikring

Formand for Odense Lærerforening Charlotte Holm glæder sig over udmeldingen fra borgmesteren.

”Jeg er meget tilfreds med, at borgmesteren melder et trecifret millionbeløb ud. Det er et skridt nærmere realiseringen af en investering i folkeskolen i Odense, og det er meget positivt, at flere partier også melder ud, at de er parate til at investere i folkeskolen".

”Jeg hæfter mig især ved, at borgmesteren nævner tolærerordninger og lærerstartsordninger", siger Charlotte Holm.

"Det er der virkelig brug for, hvis man vil fremtidssikre folkeskolen, og det er vigtigt, at en kommende investering ikke smøres tyndt ud, men koncentreres omkring det, der virker, og det der er brug for”, siger Charlotte Holm.

Andre partier vil finde endnu flere penge

I Fyens Stiftstidende bakker både Venstre, Radikale Venstre og Konservative op om et trecifret millionløft til folkeskolerne i Odense. Flere af partierne ønsker dog endnu flere penge end de 100 millioner kroner. 

Børn- og ungerådkvinde Susanne Crawley Larsen vil kæmpe for, at der bliver afsat yderligere 30 millioner kroner til socialrådgivere, sundhedsplejersker, psykologer og andre med en faglighed, der kan gøre en forskel på skolerne. Konservative har lavet et fem siders langt udspil på folkeskoleområdet, og sundhedsrådmand Tommy Hummelmose (K) er klar til at åbne pengekassen endnu mere:

”Jeg er overbevist om, at 100 millioner som udgangspunkt ikke er nok. Det skal være et betydeligt højere beløb. Vi skal have rettet op på de odenseanske folkeskoler”, siger han til Fyens Stiftstidende.

En stærk begyndelse

Juni-erklæringen

Borgmester og rådkvinde står sammen med Odense Lærerforening, Odense Skolelederforening, Lærerstuderendes Landskreds i Odense, BUPL Fyn og PMF Fyn bag en 15 siders erklæring, Juni-Erklæringen med tre idealer:  

1. Folkeskolen i Odense som et trygt sted for stadig bedre dannelse og uddannelse – for børn med og uden særlige behov.
Idealet sigter mod en genopretning af rammen for byens folkeskoler, der år for år frem mod 2030 skaber en anderledes økonomisk balance mellem det såkaldte specialiserede og almene område i folkeskolen.
2. Mere attraktive rammer for folkeskolens medarbejdere.
Idealet sigter mod skarpere mål for at gøre byens folkeskoler til førstevalg for flest mulige lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og skoleledere – såvel nyuddannede som personale med erfaring – ved at skabe mere attraktive rammer.
3. Stærkere opbakning til folkeskolen gennem mere og nyt forældresamarbejde.
Her er ambitionen at aktivere folkeskolens formålsparagraf om betydning af forældresamarbejdet til – i endnu højere grad – at finde fælles veje til at styrke byens folkeskoler.
Kilde: Juni-Erklæringen (pdf)

Odense Lærerforening kunne også godt tænke sig endnu flere penge end de 100 millioner kroner, men det vigtigste er ifølge Charlotte Holm at få koncentreret investeringerne i tolærerordninger og lærerstartsordninger, da det er en direkte investering i almenundervisningen. 

”Det vil give os bedre mulighed for at forebygge. Og så er der tale om en stærk begyndelse, som borgmesteren siger. Det er klart, at ambitioner og investeringer må følges ad. Ellers bliver det bare fine ord på papir uden handling. Det har der været for meget af de sidste 10 år”, mener Charlotte Holm. 

”Det ser ud til, at flere partier bakker op om investeringen, så det tegner altså godt det her, og det betyder meget, at en borgmester fra en af de store byer sætter sig i spidsen. Forhåbentligt kan det brede sig landet over”, siger hun.

Det videre forløb

Forhandlingerne om flere penge til de odenseanske folkeskoler går i gang efter sommerferien. Borgmesteren vil finde de ekstra 100 millioner kroner via det større råderum, som den nyligt indgåede aftale mellem KL og regeringen har givet Odense til mere velfærd. I indeværende skoleår har grundskolerne i Odense haft et samlet budget på 1,2 milliarder kroner – heraf 946 millioner kroner til almenområdet. De ekstra midler forventes at komme ud på skolerne efter en indfasningstrappe – med en del af midlerne fra 2025, og så det fulde beløb fra 2026. Den præcise trappe findes først, når beløbet er politisk besluttet.