Krænkelser

”Hvis vi skal lande et bedre sted – på alle vores folkeskoler – er det ikke kun skolernes værktøjskasse, der skal have et eftersyn. Der skal også være de nødvendige ressourcer til, at man kan prioritere de indsatser, vi fagligt ved virker”, skriver Susanne Crawley Larsen i et svar til 30 skolebestyrelser.

Rådmand svarer på opråb: Der skal være penge til de indsatser, vi ved virker

Almenområdet er presset, fordi flere elever flyttes fra almenområdet til det dyrere specialområde. ”Den udvikling må og skal vendes”, lyder det fra børn- og ungerådmand i Odense som svar på opråb fra 30 skolebestyrelser.

Publiceret Senest opdateret

Skolebestyrelserne på 30 skoler i Odense Kommune sendte i går et brev til kommunen for at gøre opmærksom på, at en sag om blandt andet trusler med kniv og voldelig adfærd, som medierne har beskrevet på Agedrup Skole ikke blot må ses på som en enkeltsag.

”Sager som den vi i de forgangne uger har fået fremlagt fra specifikke skoler, kan i morgen eller om et halvt år opstår på enhver anden skole i byen”, lød det blandt andet i brevet fra skolebestyrelserne ifølge Ritzau.

Efter episoden på Agedrup Skole lød meldingen hurtigt fra børn – og ungerådmand i Odense Kommune Susanne Crawley Larsen, at kommunen vil se på, om elever, der krænker andre elever, skal kunne flyttes til et andet skoletilbud.

Skolebestyrelserne understreger i deres fællesbrev, at det ikke er nok at placere et ansvar. Det er vigtigt at have fokus på forebyggelse, og det er vigtigt, at politikerne arbejder ”benhårdt” for at finde flere penge til almenområdet.

Rådmand: Folkeskolen har svære vilkår

Allerede i går eftermiddags sendte Susanne Crawley Larsen (R) et svar til skolebestyrelserne i kommunen. 

Her skriver hun, at hun er enig i, at der i skolevæsenet findes udfordringer, som ikke kan isoleres til én enkelt skole eller by.

”Dette handler om, at den danske folkeskole har svære vilkår. Vilkår, som fordrer svære prioriteringer og sætter begrænsninger for de store opgaver, vi som politikere beder folkeskolen om at løse”, skriver Susanne Crawley Larsen i brevet og peger på, at der er en voksende gruppe af børn og unge, som mistrives.

”Det er alvorligt, for vi ved langt henad vejen godt, hvad det er, der skal til for at lykkes med opgaven”, skriver hun.

Flere penge skal bryde negativ spiral

Hun peger specifikt på, at der blandt andet er behov for en stærk og nær tilstedeværelse af PPR på skolerne, flere voksne i klasseværelserne og et fokus på tidlige, forebyggende indsatser.

”Alligevel oplever vi – også her i Odense – en negativ spiral, der udfordrer den rettidige omhu. For når stadig flere elever flyttes fra almen- til specialområdet, udhuler det samtidig almenområdets muligheder for fremover at prioritere disse indsatser. Den udvikling må og skal vendes”.

”Hvis vi skal lande et bedre sted – på alle vores folkeskoler – er det ikke kun skolernes værktøjskasse, der skal have et eftersyn. Der skal også være de nødvendige ressourcer til, at man kan prioritere de indsatser, vi fagligt ved virker”, skriver Susanne Crawley Larsen og lover at fortsætte kampen for flere penge til almenskolerne både lokalt og nationalt.