Odense

Børn- og ungerådmand i Odense Kommune Susanne Crawley Larsen (R) har meddelt, at man som reaktion på sagen på Agedrup Skole er gået i gang med at undersøge muligheden for, om der kan oprettes et skoletilbud, hvor "vi kan placere børn, der har krænket andre".

Skolebestyrelser på alle Odense-skoler går sammen om opråb til kommunen

Skolebestyrelserne fra alle 30 folkeskoler i Odense Kommune har skrevet et fælles brev med opsang.

Publiceret

Forældre til skolebørn i hele Odense Kommune er rykket sammen for at rette kritik af kommunen og udtrykke bekymring.

Det fremgår af et brev, der er sendt til kommunen, fra skolebestyrelserne fra samtlige 30 folkeskoler i Odense Kommune.

Brevet kommer, i kølvandet på at Agedrup Skole i kommunen kom i søgelyset i sidste uge, efter at godt 100 forældre i et brev berettede om en række voldsomme hændelser på skolen, som blandt andet omhandlede trusler med kniv og voldelig adfærd.

I brevet fra skolebestyrelserne lyder det, at man er bekymret for, at dialogen om børnenes trivsel og skolekultur stopper, når "mediestormen er aftaget", skriver forældrene.

Samtidig lyder det, at sagen skal være en løftestang til at se alle skolerne efter i sømmene og ikke blot fokusere på en enkelt skole og sanktionsmuligheder af enkelte elever.

Problemet er ifølge forældrene langt større end den enkelte skole.

"Sager som den vi i de forgange uger har fået fremlagt fra specifikke skoler, kan i morgen eller om et halvt år opstå på enhver anden skole i byen", skriver bestyrelserne.

Efter søgelyset blev rettet mod Agedrup Skole gik Børn- og Ungeforvaltningen i gang med at kortlægge de konkrete problemer og forløb.

Konklusionen lød meget hurtigt, at kommunen ville se på, hvordan elever, der krænker andre elever, skal kunne flyttes fra deres klasse for at blive placeret i et andet skoletilbud.

Netop det fokus mener forældrene i brevet ikke er det rette.

"Og når vi reducerer dialogen til at 'placere ansvar' for den enkelte sag, misser vi efter vores mening muligheden for at sætte ind der, hvor vi reelt kan forebygge alvorlig mistrivsel og skabe bedre forudsætninger for at håndtere uhensigtsmæssig elevadfærd og -kulturer".

I stedet savner forældrene flere ressourcer, så man kan fokusere på forebyggelse på kommunens folkeskole.

Sidste år vedtog forvaltningen at rykke 12 millioner kroner fra de almene folkeskolers budget til blandt andet specialskoler.

"I praksis betyder det, at den enkelte skoleleder har ganske begrænsede midler og handlemuligheder til rådighed, når der opstår bekymring omkring en elev, en klasse eller en kultur".

Det mener forældrene ikke er holdbart og kommer derfor med en opfordring til politikerne i kommunen.

"Vi ønsker helt konkret, at I som politikere arbejder benhårdt for at finde flere penge til at styrke almenskolerne og det gode forebyggende arbejde, som vi som forældre ser foregå på skolerne, men som der i den grad er behov for mere af".

/ritzau/