Radikale efter lærerfyringer:
Sæt en milliard af til lærergaranti

Radikale vil tilføre 1 milliard ekstra om året specifikt til at sikre nok lærere i folkeskolen

Publiceret Senest opdateret

Radikale vil bruge 1 milliard kroner ekstra om året til en såkaldt lærergaranti.

Det er ikke første gang, at partiet foreslår at sætte penge af til en lærergaranti, men de mange meldinger fra kommunerne om ekstraordinært hårdt trængte budgetter gør, at partiet nu endnu en gang understreger behovet for at indføre en garanti, der er inspireret minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

”Vi skal have indført et krav til en lærer/elev-ratio, som lægger en bund under, hvor mange lærere der skal være i folkeskolen. Pengene skal hurtigt ud til kommunerne og bindes i budgetterne til nok lærere i klasserne, så besparelserne ikke får følbare konsekvenser for både eleverne og personalet”, siger partiets undervisningsordfører Lotte Rod.

"Pengene skal hurtigt ud til kommunerne og bindes i budgetterne til nok lærere i klasserne", siger Radikales Lotte Rod.

Torsdag kaldte lærernes formand det for en ”en bombe under folkeskolen”, at mange kommuner ikke ser ud til at kunne stand til at holde det budget, de for få måneder siden har lagt for skoleområdet.

Rod: I forvejen underfinansieret

Mange kommuner havde allerede har fundet en række besparelser på skoleområdet, men nu ser det ud til, at en stor del bliver nødt til at finde yderligere besparelser på skolerne allerede i år.

”Det er meget alvorligt. Vi har i forvejen en folkeskole, der er underfinansieret, og vi ved, at der sidder en til to elever i hver klasse, som ikke får den støtte, de har brug for. Nu står vi så overfor endnu flere besparelser, hvor man fjerner tiden til støtte og tolærerordninger".

"Det er en utrolig kortsigtet løsning, som vil gøre det sværere for endnu flere børn. For slet ikke at tale om, hvor hårdt besparelserne går ud over presset på lærerne”, siger hun.

Som Folkeskolen i dag kan fortælle, er året startet med et særligt højt antal afskedigelsesvarsler. Det understreger ifølge Lotte Rod alvoren.

”Det er meget tankevækkende. Sidste år så vi for første gang i 10 år, at der kom flere lærere, fordi vi har sat penge af til flere lærere, og det beløb er jo højere i år. Men alligevel ser vi, at der bliver fyret uhørt mange lærere. Det hænger overhovedet ikke sammen”, siger hun.

Fra 2020 til 2021 var der for første gang en mindre stigning i antallet af lærere som direkte konsekvens af, at den daværende S-regering sammen med sine støttepartier afsatte penge til at ansætte flere lærere.

Hvorfor hurtigt skal kommunerne tilføres penge til en lærergaranti?

”Der er behov for, at det allerede sker noget med økonomiaftalen (der forhandles med KL sidst på foråret, redaktionen). For der er børn, der lige nu går i skole, som risikerer at få det rigtigt svært, hvis man fjerner den ekstra lærer og støtte”.