Lærerstuderende på netuddannelsen Københavns Professionshøjskole Andreas Sørup Møller har gentagne gange klaget over forholdene for netstuderende på læreruddannelsen i København.

Online-lærerstuderende føler sig som det glemte B-hold

Manglende rengøring i weekenden, dårlig kommunikation og manglende fleksibilitet har fået en gruppe studerende på den netbaserede læreruddannelse på Københavns Professionshøjskole til at klage gentagne gange.

Publiceret Senest opdateret

”Vi har forsøgt at råbe vagt i gevær igen og igen. Vi har listet en række forhold op, som vi godt kunne tænke os, at ledelsen kigger på. Det er forhold, som på mange måder er skadelige for os. Men selv om ledelsen lytter, så føler vi ikke, at der sker nogen ændringer”.

Sådan lyder det fra Andreas Sørup Møller, som er lærerstuderende på 8. semester af den netbaserede læreruddannelse på Københavns Professionshøjskole (KP). Han har valgt uddannelsen, fordi den passer godt til hans livssituation. Han er 39 år og har tre børn på henholdsvis fem år, to år og tre måneder. Han har under det meste af studiet arbejdet som lærer enten i vikariater eller som fastansat på fuld tid. 

"På nuværende tidspunkt er jeg blot studerende, da den seneste familieforøgelse og afslutningen på studiet ikke efterlader tid til at arbejde. Forhåbentlig venter der dog en ansættelse efter sommerferien", lyder det fra Andreas Sørup Møller. 

Mange udfordringer for netstuderende

Allerede da han gik på 2. semester, skrev han sammen med 18 netstuderende et brev til professionshøjskoleledelsen for at gøre opmærksom på en række forhold.

Nogle af de ting, som frustrerer de studerende, er at netstuderende oplever, at de får tildelt praktiksteder senere end ordinære studerende, at de har været indkaldt til en ekstra undervisningsdag, mens de var i blokpraktik, at netstuderende indimellem bliver glemt, når der er informationer om 2. og 3. undervisningsfag og praktik, og at det ikke føles, som om der tages hensyn til, at netstuderende sjældent er på campus. Når de kommer de fire weekender per semester, som de skal, har de oplevet, at der ikke er gjort rent, og at de skal undervises nærmest midt i resterne af ordinære studerendes fredagsfester.

”Der er problemer med, at vi får tingene for sent at vide. Når vi spørger, får vi at vide, at det er fordi, de har glemt at sætte et flueben. Men hvordan kan de glemme det i fire år? Hvordan kan det ske?”, spørger Andreas Sørup Møller. ”Når vi kun er på uddannelsen fire weekender, så kunne de godt sikre rengøring, så vi får et imødekommende studieliv, hvor der er tømte skraldespande, når man kommer. Der er ingen, der gider at møde ind til en arbejdsplads, der lugter af skrald”, siger han og tilføjer: ”Det er svært ikke at føle sig, som om man går på B-holdet”.

Mangler handling fra ledelsen

Andreas Sørup Møller har været til flere møder med ledelsen om problemerne gennem årene.

”Vi fornemmer, at de lytter. Men der sker bare ikke rigtig nogle ændringer”, siger han.

Andreas Sørup Møller ved godt, at han ikke kommer til at nyde godt af mulige ændringer fremover, da han bliver færdig som lærer til sommer, men han kæmper gerne kampen for fremtidige netstuderende, og det er derfor, han har henvendt sig til folkeskolen.dk/lærerstuderende. 

Andreas Sørup Møller var på uddannelsen i denne weekend og oplevede igen, at der var efterladenskaber fra fredagens studerende.

”På mit hold alene startede vi 24 studerede. Vi er seks tilbage. Det er en frafaldsprocent på 75. KP får en check, når de studerende bliver færdige. Så de må også have en interesse i, at der er et studiemiljø på KP, som gør det behageligt at være studerende, og de burde sikre, at der i hvert fald ikke er forhindringer, som KP lægger ud”, siger Andreas Sørup Møller.

Uddannelsesleder erkender udfordringer

Uddannelsesleder på netuddannelsen Thomas Seiger Behrens erkender, at der har været udfordringer på netuddannelsen, og det er sket, at netstuderende har fået informationer senere end ordinære studerende på daguddannelsen. 

”Jeg er med på nogle af de problematikker, der har været. Vi arbejder kontinuerligt på at styrke kommunikationen med de studerende. Men det er svært at få den tætte kontakt til holdene, som vi gerne ville. Det kan være sværere, når det er online”, siger Thomas Seiger Behrens.

Han understreger dog, at netuddannelsen gør sig umage for at melde nogle informationer ud til de netstuderende i bedre tid end til de dagstuderende. 

"Det gælder eksempelvis skemaerne for et efterfølgende semester, som meldes ud i en særlig studieplan flere måneder før opstart, så de studerende kan planlægge deres tid i forhold til arbejde og familieliv med mere i god tid", lyder det fra Thomas Seiger Behrens. 

Det svinger meget, hvor mange studerende, der er på netuddannelsen. Sidste år blev der optaget 37 ordinære studerende. Thomas Seiger Behrens fortæller, at uddannelsen normalt optager mellem 40 og 60 studerende, og at der er sket en stigning af antallet af kvote 2-ansøgere til netuddannelsen i år. De netstuderende er i gennemsnit 33 år, når de begynder på uddannelsen. 

Uddannelseslederen fortæller, at målgruppen for uddannelsen netop er ældre studerende. Han mener, at en del af udfordringerne handler om, at nogle studerende har børn og tæt ved fuldtidsarbejde ved siden af uddannelsen.

”Det er en fuldtidsuddannelse. Min oplevelse er, at nogle studerende tror, at når de læser netbaseret, så kan de bedre have nærmest fuldtidsjob og fuldtidsuddannelse på samme tid, og så ser de gerne, at vi kompenserer for, at de ikke har så meget tid. Men sådan er det ikke”, siger han og understreger, at selv om der er tale om en delvist onlineuddannelse, går Københavns Professionshøjskole ikke på kompromis med kvaliteten.

Forsøger at undgå undervisning i efterfester

Når det kommer til rengøringen, er han klar over, at der har været problemer, men han mener, at det nu er sådan, at fejringer og fester på Campus Carlsberg ikke længere er placeret fredagen, før de netstuderende kommer på uddannelsen.

”Det er få gange, det er sket, men det er sket. Man skal ikke møde frem til ølflasker og alt muligt andet. Nu prøver vi at planlægge det bedre”, siger han og fortæller, at uddannelsen har gjort tiltag for at sikre, at der er gjort rent om lørdagen ligesom på de øvrige hverdage. 

”Det er ikke noget, vi har modtaget henvendelser om i nyere tid. Jeg kan ikke udelukke, at der ind i mellem er en fyldt skraldespand”, siger han.

Netuddannelse kræver selvstruktur

Han roser de studerende for løbende at have taget fat på udfordringerne i en konstruktiv dialog med ledelsen.

”Jeg er enig i, at der er ting, der kunne være bedre. Vi vil også gerne skabe den bedst mulige uddannelse. Det er sværere at være den lille uddannelse i den store kontekst, men vi prøver at finde veje, så de studerende oplever færrest mulige gener”.

Han mener fortsat, at netuddannelsen er rigtig godt tilbud til studerende.

”Jeg vil klart anbefale netuddannelsen, især hvis man er lidt ældre, fordi man på netuddannelsen har et fællesskab med studerende, der minder om en selv" , siger han og forklarer:  "Det er studerende, der ofte har et behov for at kunne være forældre og have job ved siden af og dermed finder det attraktivt med en læreruddannelsen, der giver mere fleksibilitet end den almindelige læreruddannelse, hvor undervisningen ligger i dagtimerne”.

”Men det betyder også, at mere er lagt op til, at man skal arbejde meget selvstruktureret, og det kommer nogle gange lidt bag på de studerende”, siger Thomas Seiger Behrens og fortæller, at der er lidt større frafald på netuddannelsen sammenlignet med den ordinære læreruddannelse på Københavns Professionshøjskole. Til gengæld har de studerende, der gennemfører, ofte et lidt højere karaktergennemsnit end studerende på daguddannelsen.