Læreruddannelse vil uddanne elite-naturfagslærere

På Københavns Professionshøjskole kan særligt flittige og motiverede studerende, der læser til at blive naturfagslærere, nu søge om at blive optaget på et talenthold.

Publiceret

Om talentholdet

Talentforløbet varer to år og giver de studerende 30 ects-point,så deres uddannelse bliver på i alt 270 ects. Forløbet består afkurser, journal club, praksissamarbejde med en partnerskole ogsommerskole. Herudover forventes det, at de studerende deltager ien såkaldt case competition, et introseminar og forskelligeformidlingsaktiviteter.

Kilde: kp.dk/chc

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ambitionen med talentholdet er at uddanne naturfagslærere, der kan løfte naturfagene, når de er færdige på lærerstudiet.

"Vi vil gerne have, at de studerende, som vi optager på talentholdet, udvikler sig til at blive lærere, der kan løfte skolernes naturfagsafdeling. Vi forventer, at de bliver faglige fyrtårn, som vil løfte fagene", siger programleder for talentholdet og lektor Nina Troelsgaard Jensen.

Talentholdet kalder Københavns Professionshøjskole for Copenhagen Honours College. Holdet kan bestå af op til 15 studerende. Det første hold startede sidste efterår, og så er planen, at der skal oprettes et nyt talenthold én gang om året i foreløbigt fire år.

"Talentforløbet tager to år og ligger på uddannelsens 3. og 4. år. Programmets aktiviteter ligger udover den almindelige undervisning på studiet, men de går ikke ind og forlænger studiet. Det er faktisk et krav, at det ikke fører til, at studiet bliver forlænget", fortæller Nina Troelsgaard Jensen.

Pengene til talentholdet har Københavns Professionshøjskole modtaget fra Novo Nordisk Fonden, der har bevilliget omkring 28 millioner.

Lærerstuderende: Sådan kan vi styrke sekualundervisningen og naturfagene

Talentforløbet er i direkte tråd med regeringens ønsker. I februar i år satte regeringen 190 millioner af til, at flere af landets videregående uddannelser kan oprette forløb specifikt målrettet talentfulde studerende.

Tilknyttes en folkeskole

På Copenhagen Honours College tilknyttes de studerende en almindelig folkeskole, hvor de får tilknyttet en naturfagslærer som vejleder. På skolen skal de studerende arbejde på at udvikle elementer i naturfagene, som de vælger i samarbejde med skolen, så skolen også får noget ud af samarbejdet.

Regeringen: Talentforløb og kandidatuddannelse skal løfte naturfag

"Talentforløbet består ikke af traditionel undervisning. Vi ser det som et didaktisk laboratorium, hvor vi arbejder med at udvikle og styrke nogle af de kompetencer, vi mangler i skolen og som vi har svært ved at nå i uddannelsen i øvrigt. Det sker blandt andet via et meget stort projekt på den partnerskole, de studerende er ude på", fortæller hun.

Motivationen er helt afgørende

Det første talenthold består af 11 studerende, selvom der faktisk var ansøgere nok til at fylde alle 15 pladser ud.

"Vi vil naturligvis helst have fyldt alle pladser ud. Men det er et talenthold, så derfor skal der noget særligt til for at kunne komme på holdet", siger Nina Troelsgaard Jensen.

Og her er det ikke de studerendes karakterer, der bliver kigget på. I stedet skal de studerende blandt andet udfylde en motiveret ansøgning og et cv samt vedlægge anbefalinger, fortæller hun.

Priser til naturfagslærere

"På baggrund af ansøgningerne udvælger vi så dem, der er mest relevante. De kommer til en optagelsessamtale, hvor vi er fire, som vurderer, om de er egnede", siger hun og uddyber, hvilke egenskaber de søger hos de studerende. 

"Vores forståelse af et talentprogram er lidt anderledes, end hvad man oftest ser. Vi arbejder med et talentbegreb, der handler om, hvorvidt man har ambitioner, gå-på-mod og ikke mindst vilje til at give noget ekstra. Det vil sige, at de studerende skal have et ønske om at bidrage i en mere bred forstand end i den traditionelle undervisningen", forklarer hun.

Afsluttes med en prøve

Talentforløbet afsluttes med en prøve på den skole, de studerende er blevet tilknyttet.

"Det er en slags eksamen, som er tilrettelagt af de studerende selv og vejlederne, så den passer til de kompetencemål, den studerende har valgt at fokusere på i løbet af forløb på talentholdet. Samtidig vil der være to censorer, som kommer fra steder i landet, som er relevante i forhold til, hvad de studerende har arbejdet med", fortæller hun.

Består de studerende prøven, modtager de et diplom og en udtalelse.

Ansøgningsrunde til hold nr. 2 er i gang

Nina Troelsgaard Jensen sidder netop nu med et udvalg og kigger på ansøgningerne for det næste kuld af naturfagstalenter.

19 naturvidenskabelige projekter får støtte 

"Indtil videre har vi modtaget ni ansøgninger til næste hold. Vi arbejder benhårdt på at finde de sidste, så vi får et fuldt hold", fortæller hun.

De studerende på holdet får et stipendium på 2.000 kr.om måneden for at være på talentholdet, da den ekstra studietid gør det svært for de studerende at have et arbejde ved siden af studiet.