Anmeldelse:

God studiebog om professionelt pædagogisk lederskab i skolen

Gennem 12 temaer undersøges lærerens professionelle lederskab fra forskellige vinkler, og den studerende gives mulighed for yderligere fordybelse gennem relevante studieopgaver og litteraturanbefalinger.

Publiceret

Hvordan ser lærerens professionelle lederskab ud i dag? Og hvordan kan læreren arbejde med at blive god til at praktisere det? De spørgsmål undersøges i bogen fra forskellige vinkler med forskellige svar på.

Fakta:

Fakta:

Lærerens pædagogiske lederskab

Redaktører: Ole Løw & Elsebeth Jensen

260 kroner

240 sider

Serie: Professionsserien

Akademisk Forlag

”Lærerens pædagogiske lederskab” henvender sig primært til lærere og lærerstuderende og præsenterer 12 temaer med forskellige perspektiver på pædagogisk lederskab i skolen: Professionel autoritet, dramaturgisk klasseledelse, ledelse af relationsarbejde og fællesskabsdannelse, dialogisk lederskab, ledelse uden skældud, klasseledelse med nærvær, opmærksomhed og empati, ledelse af inkluderende undervisning og samarbejde, etik i klasseledelsespraksis, ledelse af elevsamarbejde, samarbejde mellem lærere og pædagoger, ledelse af skole-hjem-samarbejde og lærerstuderendes fagpersonlige udvikling.

Bogens kapitler er alle opbygget på samme overskuelige måde og afrundes med studieopgaver, nogle i form af spørgsmål til drøftelse parvis eller i grupper, andre i form af praktiske øvelser samt anbefaling af litteratur om emnet til videre fordybelse. Hvert tema er grundigt belyst, og teorien eksemplificeres og understøttes af relevante cases og praksiseksempler.

Selvom det er svært at vælge, vil jeg som lærer og PPR-konsulent særligt fremhæve kapitlerne 'Ledelse uden skæld ud', som en vigtig reminder til os alle om, at vi som professionelle har andre handlemuligheder og 'Ledelse af elevsamarbejde', fordi det for mig åbner for nye perspektiver og giver helt konkrete anbefalinger til, hvordan jeg kan arbejde med at udvikle elevernes samarbejde i undervisningen.

Samlet set er ”Lærerens pædagogiske lederskab” en god studiebog med relevante temaer og studieopgaver, der utvivlsomt kan danne afsæt for spændende pædagogiske drøftelser på læreruddannelsen. For den enkelte lærer kan kapitlerne læses uafhængige af hinanden alt efter interesse og relevans i forhold til egen praksis.

Tak for en god bog!

Powered by Labrador CMS