Mange skoler har allerede en mobilpolitik. Nu opfordres alle skoler i Odense til at udarbejde en, hvis ikke de allerede har.

'Hyrdebrev' til Odense-skoler: Skal drøfte skærmbrug

Odenses skolepolitikere opfordrer i et brev til kommunens skoleledere til, at skolerne vedtager principper for skærmbrug i undervisningen og mobilpolitikker

Publiceret Senest opdateret

Børns Vilkår - organisationen bag Børnetelefonen - er i dag stemplet ind i debatten om børn og unges skærmforbrug med en række anbefalinger. Herunder til brug af digitale redskaber i skolen.

Samtidig er et såkaldt hyrdebrev landet hos skolelederne i Odense Kommune. Afsender er kommunens Børne- og Ungeudvalg.

I juni kom en kommunal taskforce nemlig med 32 anbefalinger til skoleområdet i landets tredjestørste by.

Herunder at skolerne lokalt bør drøfte, hvordan skærme kan bidrage positivt til undervisningen - og hvornår man bør undlade at bruge dem.

I brevet skriver rådkvinde Susanne Crawley (R) på vegne af udvalget, at det anerkender, at der allerede arbejdes med dagsordenen.

"Men vi vurderer også, at der er behov for en vedvarende og samlet debat af emnet. For megen skærmtid kan have konsekvenser for børn og unges koncentration, meningsskabelse og motivation for at lære, ligesom skærme i timer og pauser har betydning for måden børn og unge er sammen på", lyder det i brevet.

Forventer nationale retningslinjer inden for et halvt år

Af brevet fremgår det, at Børne- og Ungeudvalget forventer nationale retningslinjer på området i slutningen af i år eller i starten af 2024.

Men politikerne opfordrer altså til, at skolebestyrelserne og skoleledelserne allerede nu sætter gang i diskussioner med elever, forældre og medarbejdere om, "hvordan skoledagen bliver mere varieret".

Det skal ske med udgangspunkt i den kommunale taskforces anbefalinger om "pædagogisk og didaktisk stillingtagen til brug af skærme i skoletiden, mere ude-undervisning og flere muligheder for ro og restitution i løbet af skoledagen", lyder det i brevet.

De drøftelser kan for eksempel munde ud i, at man på skolerne får formuleret fælles principper for skærmbrug i undervisningen, en mobilpolitik eller sågar får "formuleret nogle prøvehandlinger i forhold til at skabe en mere varieret skoledag med mindre skærm, som senere kan prøves af i praksis".

"Vores forventning at I lokalt får nogle gode drøftelser og efterfølgende en praksis som elever, forældre og medarbejdere på skolen finder hensigtsmæssig", slutter hyrdebrevet.

Formanden for Odense Skolelederforening Simon Hempel-Jørgensen tager positivt imod brevet, fortæller han til folkeskolen.dk/it.

"Skolelederne er positive overfor denne form for politisk ledelse, som vi opfatter som et konkret tegn på, at der er et udpræget ønske om at basere skoleudvikling på dialog mellem folkeskolens parter", siger han og tilføjer:

"Selve brevet finder vi også godt skruet sammen, da det ikke peger på løsninger men tager afsæt i et reelt dilemma og angiver nogle diskussionspunkter, der kan balancere til sammenhængskraft på tværs af kommunes folkeskoler med behovet for lokal tilpasning".