fsgratis
Formand for Vejen Lærerkreds Sabine Lolk Vibild mener, at kommunalpolitikerne bør blande sig uden om tilrettelæggelsen af undervisningen i folkeskolen. "Ellers bliver det en sæbeindsmurt sliske direkte ned i dårlig undervisning", siger hun.

Vejen-sagen: "Hvis man giver kommunen lov til det her, hvordan tror du så, at det vil se ud til næste år?"

Lærerformanden i Vejen er lettet over, at Undervisningsministeriet nu vil undersøge, om kommunens planer om fjernundervisning bryder loven. Kommunen har ellers rådført sig med ministeriet, fortæller udvalgsformand.

Publiceret Senest opdateret

Der er lettelse i Vejen.

I hvert fald hos Sabine Lolk Vibild, der er formand for lærerkredsen i den sydjyske kommune.

Den seneste tid har hun protesteret højlydt over særligt to af de sparetiltag på skoleområdet, som kommunalpolitikerne vedtog i sidste måned.

Det ene tiltag går ud på at erstatte to lektioner om ugen i alle kommunens udskolingsklasser med skærmbaseret undervisning uden lærer. Det andet går ud på, at de samme elever skal have en times selvstændigt projektarbejde om ugen, også uden involvering fra lærerne.

I går har Børne- og Undervisningsministeriet meddelt kommunen, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) har iværksat tilsyn med kommunen på grund af fjernundervisningsplanen, og det er Sabine Lolk Vibild glad for.

”Vi er lettede over, at Undervisningsministeriet har indledt et sektorbaseret enkeltsagstilsyn i Vejen. Vi forventer, at de når frem til, at denne her spareøvelse er ulovlig, og at kommunen skal trække den tilbage”, siger den lokale lærerformand, der mener, at kommunalbestyrelsen er gået langt over stregen i forbindelse med de seneste besparelser.

”Det kan ikke være rigtigt, at det er en kommunes knebne budget, der skal danne baggrund for, hvordan der skal undervises i folkeskolen. Det kan vores børn ikke være tjent med”, siger hun og tilføjer,

”Hvis man giver kommunen lov til det her, hvordan tror du så, at det vil se ud til næste år? Det bliver en sæbeindsmurt sliske direkte ned i dårlig undervisning”.

Kræver pædagogiske argumenter

Sagens kerne er, at Vejen Kommune læner sig op ad en lovændring fra juni, der giver skolerne mulighed for at omlægge op til 20 procent af undervisningen til fjernundervisning.

Ifølge formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen og den måde, den daværende undervisningsminister præsenterede lovgivningen, skal beslutningen dog træffes af lærerne, og den skal bygge på pædagogiske begrundelser.

§ Lov om fjernundervisning

Vejen kommunen læner sig angiveligt op ad en ændring af folkeskoleloven, der blev vedtaget i juni, som giver skolerne mulighed for at erstatte op til 20 procent af undervisningen med fjernundervisning. Men ud fra en 'pædagogisk vurdering':

"Undervisningen kan i begrænset omfang tilrettelægges som fjernundervisning, hvis det ud fra en pædagogisk vurdering er til gavn for den enkelte elev og tilgodeser klassens samlede behov. Deltagelse i fjernundervisning kan kun finde sted efter aftale med forældrene, jf. § 54".

(Folkeskoleloven § 16. c, stk. 3.)

Se også note 4 der specificere lovens hensigt.

Se også den politiske aftale, der dannede grundlag for lovændringen.

Og det mener Sabine Lolk Vibild ikke er tilfældet med de to tiltag i Vejen.

”Hvis man havde haft nogle skoleledere og lærere, der var oprigtigt nysgerrige på, hvad fjernundervisning kan gøre for undervisningen og for det didaktiske miljø, så var det en anden sag. At presse ned over skolerne at de skal undervise på denne her måde, det er at gå langt over stregen. Det er ikke byrådspolitikeres opgave at beslutte, hvordan der skal undervises i en folkeskole. Så ender vi med et få en meget ringere undervisning i Vejen, end man har nogle andre steder”, siger hun.

Hvordan de to tiltag konkret kommer til at blive udmøntet på skolerne, vides endnu ikke. Men begge bygger på, at eleverne skal arbejde selvstændigt i de afsatte lektioner, og det mener Sabine Lolk Vibild er uholdbart.

”Selvstudier kan man tage ansvar for, når man er i 20'erne og går på universitetet, det kan elever på 13 år ikke, og man er langt fra folkeskolens virkelighed, hvis man tror, at de kan det”, siger hun.

Udvalgsformand: Ministeriet har sagt god

I Vejen Kommune byder formanden for Udvalget for Skoler og Børn, Claus Kulmbach, en undersøgelse velkommen.

”Det er rigtig godt, at stuk går ind og kigger på det her, for selvfølgelig skal det være lovligt”, siger udvalgsformanden.

I en mail skriver han desuden, at kommunen nu har lavet den skriftlige redegørelse, som stuk efterspørger.

Han fortæller desuden, at kommunen har været i mundtlig kontakt med Børne- og undervisningsministeriet undervejs i processen.

”Efter førstebehandling af budgettet blev vi rent faktisk kontaktet af Undervisningsministeriet, der sagde, at det her var der ingen problemer i. Jeg mener, at det var skolechefen, der var i kontakt med ministeriet. Det var inden budgetforslaget blev vedtaget”, fortæller han og tilføjer:

”Vi har selvfølgelig forholdt os til den rådgivning, vi har fået fra Undervisningsministeriet. Ellers var vi jo aldrig kørt frem med det her. Vi kører jo ikke frem med noget, der er ulovligt”.

Kræver ikke nødvendigvis fjernundervisning

I en mail understreger Claus Kulmbach desuden, at forslaget er udformet af "dygtige skoleledere", og peger på at,

"forslaget har været drøftet i Område-Med og Hovedudvalget i processen, og indtil for kort tid siden kun mødt anerkendelse for nytænkning vedrørende potentialerne i IT-Teknologi i undervisningen".

Udvalgsformanden mener desuden ikke, at de to tiltag nødvendigvis kan kategoriseres som fjernundervisning, men skal ses som "holddelingsløsninger"

"Vi har besluttet at arbejde med forskellige holddelingsløsninger for at tilgodese forskellige elevers behov og udnytte de teknologiske muligheder. Det skal naturligvis foregå inden for de lovgivningsmæssige rammer og med plads til faglige vurderinger hos det pædagogiske personale", skriver han og tilføjer,

"Vi vurderer, at vores beslutning lever op til det".

Konkret betyder det, at elevernes computerbaserede undervisning lige så godt kan foregå på skolerne, forklarer han. Og så er der ikke tale om fjernundervisning.

”Fjernundervisning er en del af mulighederne i forslaget, men det er ikke nødvendigvis fjernundervisning, det ender med. Jeg betragter det som fjernundervisning, når eleverne sidder hjemme, og der er en lærer i den anden ende. Og det er ikke nødvendigvis det, der er tale om her. Det kan jo også være, at de sidder på skolen, og så er det elektronisk undervisning, hvor de løser nogle opgaver. Det sker jo allerede i dag, og det er mig bekendt ikke ulovligt”, siger Claus Kulmbach og tilføjer,

”Men skulle det vise sig, at nogen vurderer, at det er ulovligt, så skal vi jo lade være med det”.