Vejen Kommune bryder med loven, når de vil indføre fjernundervisning i udskolingen til næste år, mener Gordon Ørskov Madsen. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil nu gå kommunens beslutning efter i sømmene.

Ministeriet vil nu undersøge, om lærerløse timer i Vejen er ulovlige

Fra næste år skal de store elever i Vejen efter planen have to lektioners onlineundervisning uden en lærer. Børne- og Undervisningsministeriet vil nu undersøge, om det overhovedet er lovligt.

Publiceret Senest opdateret

Undervisningsministeriet vil nu kigge nærmere på spareplanerne i Vejen Kommune.

I sidste måned vedtog kommunalbestyrelsen et spareforslag, der kort fortalt går ud på at omlægge to lektioner om ugen i Vejens udskolingsklasser til skærmundervisning uden opsyn af undervisere - og eleverne skal også fremover have en ugentlig lektion til at arbejde selvstændigt med deres projektopgaver.

Forslaget har mødt massiv kritik fra borgere, lærere, elever og en række politiske organisationer.

Og nu vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) undersøge, om det kreative spareforslag overhovedet er lovligt, fremgår det af en mail fra børne- og undervisningsministeriet.

Sagens kerne er, at kommunen har valgt at benytte sig af en ny mulighed, som Folketingets partier har givet skolerne i forlængelse af tiden fra covid19-nedlukningerne.

Her får skolerne fra næste skoleår mulighed for at omlægge tyve procent af undervisningen til onlineundervisning.

Men beslutningen skal være truffet af lærerne og være pædagogisk begrundet for at være i overensstemmelse med loven, der blev vedtaget i juni i år.

Det forklarer formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen.

”Da loven blev til, var jeg i kontakt med både ministeren og flere ordførere, og det var bestemt mit indtryk, at der var enighed imellem forligskredsen og ministeren om, at fjernundervisning ikke er noget, man kan træffe beslutning om overordnet, hverken i kommunalbestyrelsen eller forvaltningen”, siger lærerformanden og tilføjer,

”Det er en pædagogisk beslutning, der skal til, hvis det skal iværksættes, og det skal hænge sammen med undervisningen og et undervisningsforløb. Så jeg er overbevist om, at det ikke er lovmedholdeligt, og det er jo så det, ministeriet nu går ind og kigger nærmere på”.

Rosenkrantz-Theil: Fjernundervisning er lærerens beslutning

Folkeskolen har forsøgt at få en kommentar fra daværende og nu fungerende børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Hun oplyser, at hun som fungerende minister ikke må kommentere på sagen.

§ Lov om fjernundervisning

Vejen kommunen læner sig angiveligt op ad en ændring af folkeskoleloven, der blev vedtaget i juni, som giver skolerne mulighed for at erstatte op til 20 procent af undervisningen med fjernundervisning. Men ud fra en 'pædagogisk vurdering':

"Undervisningen kan i begrænset omfang tilrettelægges som fjernundervisning, hvis det ud fra en pædagogisk vurdering er til gavn for den enkelte elev og tilgodeser klassens samlede behov. Deltagelse i fjernundervisning kan kun finde sted efter aftale med forældrene, jf. § 54".

(Folkeskoleloven § 16. c, stk. 3.)

Se også note 4 der specificere lovens hensigt.

Se også den politiske aftale, der dannede grundlag for lovændringen.

Da Folketinget tilbage i maj førstebehandlede forslaget i folketingssalen, blev det dog understreget af Radikale Venstres undervisningsordfører Lotte Rod, "at det (fjernundervisning, red.) ikke kan pålægges ovenfra. Det skal være et pædagogisk valg, der ligger hos læreren”.

Det fik den gang klar opbakning fra Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

”Det fremgår også af aftaleteksten, at det er læreren i klasseværelset, der skal træffe den beslutning”, sagde hun og slog samtidig fast, at "der er helt enighed om i aftalen, at det er lærerens redskab".

Lærerformand håber på hurtig afgørelse: Praksis må ikke sprede sig

Danmarks Lærerforening har tidligere advaret om, at Vejens brug af loven om fjernundervisning er ulovlig.

Gordon Ørskov Madsen glæder sig derfor over, at ministeriet nu undersøger sagen.

”Jeg er glad for, at ministeriet har besluttet at underlægge Vejen enkeltsagstilsyn. Det er jo et tegn på, at her er noget, der skal kigges på”, siger han.

Han understreger vigtigheden af, at undersøgelsen bliver foretaget hurtigt, da det kan have konsekvenser i andre kommuner også.

”For mig er det vigtigt, at det bliver slået fast meget hurtigt, så den her praksis ikke breder sig, og man indfører undervisning som noget, der kan foregå virtuelt uden lærere og uden didaktisk eller pædagogisk begrundelse".

"Det er jo helt i modstrid med, at det i den danske folkeskole er lærere og skoleledere, der har ansvaret for undervisningens kvalitet og for, at den lever op både overordnet til målene for folkeskolen og til målene for de enkelte fag”, siger Gordon Ørskov Madsen.

Ifølge et skriftligt svar fra Børne- og undervisningsministeriet skal kommunen sende en redegørelse til stuk, inden udgangen af næste uge.

“Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har anmodet Vejen Kommune om at redegøre for kommunens beslutning om computerbaseret undervisning med frist den 2. december 2022”, står der i mailen.