Anmeldelse:

Hvordan leder man en skole, som er i konstant digital forandring?

Skolens kerneopgave udfordres af den digitalisering som både foregår i hele livet omkring skolen, men i høj grad også i selve skolens organisation, skolens arbejdsgange og i de faglige fællesskaber. I midten af denne forandring står skoleledelsen som skal navigere i en kompleks virkelighed.

Publiceret

Fakta:

Fakta:

Ledelse af digital forandring

Forfattere: Søren Hornskov, Sarah Grams Davy

180 kr.

208 sider

Serie: Ledelse Ligetil

Forlag: Dafolo og Skolelederforeningen

Bogen tager afsæt i den fiktive udskolingsleder Camilla, der via en række cases belyser rækken af problemstillinger som virkelighedens skoleledelse befinder sig i. Hun vil blandt andet arbejde med at få teknologien til at styrke fællesskabet, men hvordan styres og organiseres sådan en proces? Den fiktive fortælling understøttes sideløbende i bogen via arbejdsspørgsmål, fakta-bokse med lignende historier fra den virkelige verden og en uddybning af problemstillingen, der drøftes i et let og forståeligt sprog og underbygges med referencer til yderligere litteratur.

Camilla kommer vidt omkring og virker troværdig og realistisk i sin fortælling. Der findes, som i den virkelige verden, ikke nødvendigvis et korrekt svar, men en række problemstillinger som tydeliggøres igennem Camillas cases. Det skærper diskussionen omkring de gode og svære spørgsmål eller udfordringer, som lederen må tage stilling til, for at få teknologien til at være en del af løsningen og ikke en fremmedgjort aktør, der udelukkende skaber støj og kaos i organisationen.

Bogen er inddelt i en forklaring og definition på digital forandring samt vidensgrundlaget for ledelse af digital forandring og den digitale forandring i den danske folkeskole. Derefter følger en række temaer på vejen gennem den digitale forandring. Det er f.eks. udvikling af mennesker, organisationen eller skolen som del af et større system. Alt sammen interessante emner, der rækker ud over den populære diskussion om, at være for eller imod digital teknologi. Alene casen med mobilproblematik, hvor teknologien griber ind i skolens liv, upåagtet af, hvad skolen så end måtte mene om det. Uanset hvad, må man tage stilling til eller lade sig styre uden medindflydelse.

Camillas udfordringer med at få de digitale teknologier til hænge sammen med skolens øvrige liv og organisering står aldrig stille og udfordringerne står i kø. Bogen kommer ikke med en facitliste og eller forkromede løsningsforslag, da området er enormt komplekst og kontekstafhængigt. Derfor er der ikke nødvendigvis to ens løsninger til udfordringerne, men bogen bidrager aktivt til skolelederens forståelse af kompleksiteten på området og får understøttet overvejelserne, som bør foretages for at arbejde konstruktivt med forandringerne. Jeg mener, at bogen vil kunne give støtte og inspiration til virkelighedens Camilla'er og vil ønske held og lykke til den svære opgave med digital forandringsledelse.

Powered by Labrador CMS