Anmeldelse

Mediated Learning Experience

Gennemarbejdet og grundig introduktion til Mediated Learning Experience

Alle kan lære – og Mediated Learning Experience handler overordnet om, hvordan den voksne via det relationelle kan understøtte barnets tænkefærdigheder.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

”Mediated Learning Experience – En inkluderende praksis i dagtilbud og skole” er tænkt som grundbogen i den nye serie "Pædagogiske tankebaner", der er målrettet primært lærere, pædagoger og pædagogiske ledere. Bogen er baseret på et ph.d.-forskningsprojekt gennemført i perioden 2013-2016. Formålet var at skabe viden om de professionelles, lærere og pædagogers, læringsudbytte ved deltagelse i et pædagogisk kompetenceudviklingsforløb – ”med inklusion som eksempel”.

Fakta:

Titel: Mediated Learning Experience

Forfatter: Micki Sonne Kaa Sunesen

Pris: 369

Sider: 125

Forlag: Dafolo

Den danske forfatters primære inspirationskilde og teoretiske afsæt er den israelske professor Reuven Feuerstein, der i 1980’erne udviklede den pædagogiske/psykologiske metode Mediated Learning Experience (MLE). Denne kombineres i bogen med organisationsdidaktisk orientering, sidstnævnte inspireret af den norske professor Erling Lars Dale. I 11 kapitler føres læseren igennem en introduktion til forskningsprojektet og MLE, mediering og de tilhørende kategorier samt viden om hjernen og de eksekutive funktioner. Bogens sidste halvdel tager fat i, hvordan der for eksempel kan arbejdes medierende med de eksekutive færdigheder i et didaktisk perspektiv, didaktionslæring, og der afrundes med forfatterens eftertanker.

Med det forbehold at jeg, som uddannet lærer, ikke har forudsætninger og den fornødne viden om praksis i og udvikling af dagtilbud, er bogen spændende læsning. Jeg havde ikke det store forhåndskendskab til MLE og måtte måske derfor koncentrere mig ekstra meget under læsningen for at fastholde og forstå indholdet af det læste. Her fik jeg god hjælp, da hvert kapitel indledes med en række refleksionsspørgsmål til besvarelse og afsluttes med opsamlinger, overgange og overskuelige figurer. Endvidere bliver det teoretiske sat i spil ved inddragelse af for eksempel gode og inspirerende praksiseksempler på mediering i dagtilbud og i skolen. På indholdssiden finder jeg det særligt spændende og relevant, hvordan man via mediering kan arbejde med at udvikle de eksekutive færdigheder.

”Bogen skal ikke læses som en form for facit for god pædagogisk praksis. Bogen skal læses som et bidrag til en refleksiv pædagogisk praksis …” fremhæver forfatteren indledningsvis. Det er sympatisk og øger bogens troværdighed betragteligt, at forfatteren afslutningsvis også nuancerer ved at bringe de udfordringer i spil, der kan følge i kølvandet ved implementering af én metode, eksempelvis Mediated Learning Experience, i den pædagogiske praksis. Tak for det.