Vikariater

Allerede i dag kan skoler bruge Lærernes A-kasse til at finde kandidater til længerevarende vikariater. Til efteråret lancerer a-kassen portalen findenvikar.dk, hvor målet er, at skoler også kan finde uddannede lærere til jobbet som tilkaldevikarer.

Vil gøre op med 4.g-vikarer: "Langt hen ad vejen er det udtryk for dovenskab"

Antallet af timelønnede i skolen - først og fremmest vikarer uden læreruddannelse - er på 10 år mere end fordoblet. Men der findes uddannede lærere rundt om i landet, lyder det fra Lærernes A-kasse, der med en ny vikarportal vil gøre det lettere for skolerne at finde uddannede lærere.

Publiceret

Antallet af løse ikke-læreruddannede vikarer på skolerne stiger støt. Hvis man opgør det i fuldtidsstillinger, er antallet af lærerjob, der varetages af timelønnede, fordoblet fra 940 til lige under 2000 på ti år, viser tal fra Danmarks Lærerforening.

Ofte lyder begrundelsen for at ansætte ikke-læreruddannede i vikariater, at det ikke er muligt at finde uddannede lærere. Men det er langt fra altid sandheden, siger formand for bestyrelsen i Lærernes A-kasse og for overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening Morten Refskov.

”I bund og grund er der ingen, der må varetage lærerarbejde i folkeskolen uden en læreruddannelse. Men det er der massevis, der gør. Næsten 2000 lærerjob er besat med timelønnede i folkeskolen, og mit bud er, at langt de fleste af dem varetages af mennesker, der ikke har en læreruddannelse”, siger Morten Refskov. 

Han henviser til, at der i Folkeskoleloven står, at ”for at kunne varetage undervisningen i folkeskolens 1.-10. klasse skal underviseren have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen”.

Ikke-læreruddannede er blevet kutyme

Indtil 2017 var det ulovligt at ansatte vikarer, som ikke var læreruddannede, men loven blev ændret, fordi det var faldet Folketingets ombudsmand for brystet, at praksis på mange skoler var at ansætte vikarer, som kun havde en studentereksamen. Han opfordrede til en lovændring – paragraf 30C, som blev indført i 2017 - som betyder, at kommunalbestyrelser ”i helt særlige tilfælde” kan fravige loven.

Problemet er bare, at i dag er ”helt særlige tilfælde” blevet til kutyme, mener Morten Refskov.

"Det handler om en kultur og praksis, hvor for mange tror, at det er umuligt at få en læreruddannet og derfor ikke engang forsøger", siger Morten Refskov. 

"Langt hen ad vejen er det udtryk for dovenskab, men vikardækning er en krævende opgave på en skole, så det er i mange tilfælde lettere og mere belejligt at have uuddannede unge mennesker ansat, der ikke har forpligtelser, da de er billigere og ofte er mere fleksible".

"Men det er et enormt problem for folkeskolen, at der ikke står en større respekt om, at al undervisning skal varetages af uddannede lærere".

Vikarmatch skaffer uddannede lærere

Skoleleder på Anna Trolles Skole på Nordfyn Maya Lykke Nielsen afviser, at der er tale om dovenskab. Men hun har ofte stået i situationer, hvor hun ikke havde tiden til at finde en uddannet lærer til at varetage et vikariat, når behovet som er opstået på grund en akut sygemelding.

Men for tre år siden var der en kollega, der opfordrede hende til at tage kontakt til Lærernes A-kasses Vikarmatch. Det har hun ikke fortrudt. Siden har hun flere gange fundet vikarer til længere vikariater gennem Vikarmatch. 

Selv om vikarerne er dyrere end vikarer uden en læreruddannelse, så giver det elever og skole meget, at have uddannede lærere, fortæller hun.

”Det er meget tidsbesparende at bruge Vikarmatch, fordi jeg slipper for at slå en stilling op, og fordi jeg er i kontakt med nogle medarbejdere i a-kassen, som er virkelig gode til at sortere kandidaterne for mig.  Jeg har som regel to-tre til samtale som på ordinær vis, men forskellen er, at de kan starte med det samme. Jeg er meget begejstret for ordningen”, siger Maya Lykke Nielsen.

Indtil videre bruger hun primært Vikarmatch, når hun leder efter lærervikarer til udskolingen. På grund af lønforskellen kan hun ikke umiddelbart forestille sig at bruge vikarer fra Lærernes A-kasse til helt korte vikariater ved sygdom.

Hjælp til en kulturændring

Alene fra 1. januar til 20. februar i år har Lærernes A-kasse hjulpet 171 medlemmer i job med Vikarmatch.

Nu er Lærernes A-kasse gået i gang med at udvikle en portal, der er rettet mod kortere vikariater og tilkaldevikarer. Portalen kommer til at hedde findenvikar.dk, og planen er, at den skal gå i luften i efteråret.

"Det er noget af det, jeg har store forventninger til. Vores opgave og ansvar er at sikre, at dem, der står derinde er kvalificerede lærere. På den måde kan skoleledere gå ind og finde vikarer der", siger Morten Refskov.

Han understreger, at der er stor geografiske forskelle, når det gælder muligheden for at finde uddannede vikarer.

"Der er kæmpestor forskel på ledighed rundt omkring i landet, men helt overvejende har vi en lav ledighed. Specielt i Nordjylland ser vi en forholdsmæssig større ledighed, som kan begrundes i vigende økonomi og faldende børnetal ”, forklarer han og fortæller, at Lærerens A-kasse er meget opmærksom på forskellen.

”Vi har taget nogle lidt alternative skridt, hvor vi har afholdt webinarer for ledige lærere for at fortælle om jobmulighederne, hvis man fx flytter fra Jylland til København. Man kan og skal jo ikke tvinge nogen, men man kan sætte refleksioner i gang. Der er også omegnskommuner til København, der er klar til at sikre bolig og andet for at tiltrække lærere”.