Lærere får plads i grupper,
der skal udvikle læse- og
høj begavelsesscreeninger

Børne- og Undervisningsministeriet har nu nedsat de arbejds- og ekspertgrupper, som skal udvikle screeningsværktøjer til at finde elever med læsevanskeligheder og elever med høj begavelse.

Publiceret Senest opdateret

En ekspertgruppe med bl.a. lærere skal udvikle tjeklister til screening for høj begavelse i 1. klasse samt en tilhørende lærervejledning for anvendelsen af tjeklisterne i folkeskolen. De elever, som gennem tjeklisterne viser indikation på høj begavelse, skal tilbydes en almindelig anerkendt intelligenstest via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Og en arbejdsgruppe skal udvikle en ny it-understøttet klassebaseret screening for læsevanskeligheder i 1. klasse. Begge grupper er nedsat som følge af aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem fra 2021.

”Elever med høj begavelse kan have en risiko for at komme i mistrivsel, hvis de for eksempel ikke får undervisning, der passer til deres niveau og tilgodeser deres faglige udvikling. Derfor er der behov for at styrke den tidlige opsporing af elever med høj begavelse, så de får den rette undervisning, så de kan udfolde deres potentiale”, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye på uvm.dk

En arbejdsgruppe med bl.a. repræsentanter for parterne fra Sammen om Skolen skal yde konsultativ bistand og faglig sparring til den ekspertgruppe, som skal udvikle tjeklisteværktøjet til den kommende screening for høj begavelse.

Ekspertgruppe - screening for høj begavelse

 • Forperson Poul Nissen, rådgivende psykolog, dr. phil.

 • Charlotte Dyreborg Madsen, ph.d.-studerende ved DPU, Aarhus Univer-sitet og lektor ved Professionshøjskolen UCN

 • Peter Grubert, formand for Begavet med Glæde

 • Anne Harrits, leder af Akademiet for Talentfulde Unge | Midt og Junior Talent Vest

 • Dea Franck, privatpraktiserende psykolog

 • Ole Lerke, skoleleder på Bohrskolen, Esbjerg

 • Miv Munksgaard, lærer på Ålholm Skole, København

 • Kate Brogaard, lærer på Nørre Boulevard Skolen, Holstebro

Arbejdsgruppe - screening for høj begavelse

 • Ole Kyed, privatpraktiserende psykolog

 • Kirsten Baltzer, ekstern lektor ved Aarhus Universitet

 • Jan Andreasen, koordinator i Videnscenter for børn med særlige forud-sætninger, Gentofte Kommune

 • Lasse Hønge, sektionsleder af Børn og Ungeenhed, Aarhus Kommune

 • Julie Ninn-Hansen, repræsentant for Dansk Psykolog Forening

 • Jeppe Dørup, repræsentant for Danmarks Lærerforening

 • Frederikke von Wieding, repræsentant for Skolelederforeningen

 • Peter Brixen, repræsentant for Børne- og Kulturchefforeningen

 • Stine Juul Knudsen, repræsentant for KL

 • Oskar Sommer, repræsentant for Danske Skoleelever

 • Grethe Bremer, repræsentant for Skole og Forældre

 • Trine Ankerstjerne, repræsentant for BUPL

Arbejdsgruppe - screening for læsevanskeligheder

 • Forperson Anders Højen, lektor, Ph.d., Trygfondens Børneforskningscenter og Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
 • Sally Hansen, dansklærer i indskolingen og læsevejleder, Digeskolen, Tønder Distriktsskole
 • Kristoffer Wiedemann, læsekonsulent, Hvidovre Kommune
 • Carsten Elbro, professor, Center for Læseforskning, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
 • Minna Nørgaard Bruun, faglig konsulent, Nationalt Videnscenter for Ordblindhed og Andre Læsevanskeligheder
Powered by Labrador CMS