Råd til lærerne: Se 3D-printere og laserskærere som værktøjer på lige fod med dekupørsaven

Håndværk og designlærerne skal hverken afvise eller lade sig forblænde af lasercuttere og 3D-print, lyder det fra to lærere, som har specialiseret sig i digitale fabrikationsteknologier. De har i deres bachelorprojekt undersøgt, hvordan det giver mening i undervisningen.

Publiceret

FEM RÅD TIL LÆRERNE

1. Giv tid!

Sørg for at afsætte god til tid arbejdet med digitalefabrikationsteknologierne, så eleverne har tid til at arbejdeiterativt.

2. Maskinen er også bare et værktøj

Forsøg at anse maskinen som de andre værktøjer i værkstedet, dener blot et mid-del, der understøtter elevernes proces.

3. Lad eleverne have hænderne i maskineriet

Undgå så vidt muligt at gøre opsætningsarbejdet for eleverne,lad dem i stedet selv stifte bekendtskab med maskinen ogmaterialet.

4. Begræns eksempler

Vær opmærksom på, at eleverne ikke bliver forblændet afeksempler, og opfatter dem som eneste løsning.

5. Pas på med nemme startopgaver

Der skal være balance imellem elevernes arbejdsbyrde ogkvaliteten af produktet, så de digitale fabrikationsteknologierikke blot bliver en produktionsmaskine.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Digitale fabrikationsteknologier som 3D-print, laser- og folieskærere skal ligestilles med, og måske endda i nogle tilfælde erstatte, klassiske håndværk og værktøjer i håndværk og designundervisningen". Sådan lød det provokerende i et opslag, som de to håndværk og design-studerende Emilie Helena Kjærgaard og Amalie Gravgaard Lange lagde op i håndværk og designlærernes facebookgruppe i marts. Som en del af deres bachelorprojekt spurgte de lærerne, hvad de mente om sagen. I løbet af få dage kom der 70 kommentarer. Og meningerne var i den grad delte.

"Vi mødte rimeligt meget modstand. Der er så mange traditioner i de to gamle udgaver af faget, og der er utroligt høj faglig stolthed. Nogle holdt meget hårdt på, at faget handler om at bruge hænderne og kunne lugte træet. Men mange var også enige i, at de nye teknologier skal bruges. Spørgsmålet er så hvordan", fortæller Emilie Helena Kjærgaard.

Emilie Helena Kjærgaard og Amalie Gravgaard Lange har mødt hinanden i Campus Carlsbergs Future Classroom. De havde begge håndværk og design. Men mens Amalie gik på linjen Future classroom, hvor hendes to andre fag, dansk og engelsk, også havde et teknologisk islæt, havde Emilie matematik og fysik, og så håndværk og design som faget, hvor hun kunne få mulighed for at kombinere matematikken med noget mere kreativt skabende. Begge dyrker også klassiske håndværk i fritiden som strik og metalsmykkesløjd.

De var begge fascineret af, hvordan de kunne bruge de nye teknologier i undervisningen, men Emilie oplevede, at hendes medstuderende i håndværk og design nærmest så det som, at hun snød, hvis hun gik over og skar metalfolie på folieskæreren, uden tanke på, at det jo kun var noget hun kunne, fordi hun havde brugt fire uger af sin fritid på at lære værktøjet godt at kende. Amalie oplevede på den anden side qua sin linje at skulle bruge teknologier i projekter, hvor det ikke gav mening - det var teknologien for teknologiens skyld.

"Jeg skal støbe med 5. klasse-elever snart. Der snakker vi om at lade dem 3D-printe en figur, som de så ender med at støbe. De skal lave skitser i hånden eller i modellervoks, 3D-tegne i programmet og være med til at printe figuren. Det er nemlig vigtigt, at det ikke bare er noget, vi fikser for dem. De skal have fingrene i maskinerne, så at sige", siger Amalie Gravsted Lange.

"Jeg havde en ide om, at et forløb, hvor eleverne kunne lave t-shirts til klima-demonstrationen, hvor de kunne bruge folieskærer og lasercutter til at lave tryk på t-shirts og badges. Men det kræver lige, at min skole indkøber teknologierne. Det er jo også en af de udfordringer der er mange steder", siger Emilie Helena Kjærgaard.

Powered by Labrador CMS