På Uglegårdsskolen har to lærere de seneste to år lavet marionetdukker med 4. klasse på tværs af sløjd og håndarbejde. Læs deres blog om projektet via linket i Ekstra-boksen

Ny rapport: Håndværk og design kan puste nyt liv i praktiske fag

Det nye fag Håndværk og Design, som regeringen har forslået skal erstatte sløjd og håndarbejde, kan udvikle fagområdet positivt. Det konkluderer en projektgruppe fra UCC, som har fulgt to af de tidligere forsøg med at slå fagene sammen.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Faget giver en ekstra dimension i forhold til de traditionelle fag, nemlig designdelen. Eleverne skal ikke længere bare bygge en model - de skal først finde på den. Idéudviklingen løfter undervisningen op på et højere niveau og faget bliver en del af børnenes læreprocesser generelt", siger lektor Stig Pedersen fra Skolen for Materiel Design.

Han står bag en netop offentliggjort rapport "Håndværk og Design - nyt skolefag, ny didaktik" sammen med seminarielektorerne Mette Jørgensen og Hanne Schneider og leder af Skolen for Materiel Design Benny Gaarde. Gruppen har siden 2009 fulgt forsøg med at slå sløjd og håndarbejde sammen på Vallensbæk Skole og Skolen på Duevej.

Rapporten konkluderer, at der er store fordele at hente ved at udvikle et nyt fag, som regeringen foreslog i forrige uge:

"Når sløjd- og håndarbejdslærere beslutter sig for at arbejde sammen om et nyt fag, håndværk og design, og om en fælles elevgruppe, opstår muligheden for, at de udvikler ny didaktisk teori og dermed nye undervisningsformer. Det sker f.eks. ved, at de bliver opmærksomme på, hvordan det praktiske og det teoretiske stof i fagområdet kan sammentænkes".

Nyt fag i folkeskolen:Håndværk og Design

Faget er vigtigt, men skal udvikles

Lærerne på de to skoler er blevet meget opmærksomme på fagenes traditioner på godt og ondt, fortæller rapporten. De har i samarbejdet også fået flyttet opmærksomheden væk fra en forholdsvis rekreativ til en mere læringsbetonet forståelse af fagfeltet.

Sløjd- og håndarbejdslærer Helle Ahrenkilde fra Skolen på Duevej mener, at eleverne lærer mere af det nye fag end af de traditinelle.

"I stedet for blot at skulle sy en grydelap, lærer eleverne selsvstændigt at komme videre i en proces. Det betydde,r at de bliver mere kreative i deres tænkning", siger hun.

I projektet har Håndværk og Design samarbejdet med historie, så elevern blandt andet har konstrueret og udformet redskaber fra vikingetiden.

"Det praktiske element i de boglige fag er vigtigt for læringen, for den nye viden sidder bedre fast, når eleverne har brugt tid på at arbejde praktisk med emnet", mener Helle Ahrenkilde.

Der skal efterudannelse tid til 

Rapporten ser en række store fordele ved det nye fag, men understreger, at der skal gode rammer og udviklinarbejde til, for at det kan udfolde sig rigtigt. Gruppen peger på otte områder, der skal tages hensyn til:

- Faget bør være obligatorisk fra 4.-9. klasse og afsluttes med en evaluering

- Håndværk og design skal indføres i lærerudannelsen

- Der skal etableres landsdækkende efteruddannelsesmuligheder for de nuværende sløjd- og håndarbejdslærere

- Professionshøjskoler og kommuner skal udarbejds overgangsordninger og læringsforløb i faget

- Der skal udarbejdes en analyse af, hvordan nuværende lærere kan støttes i det nye fag

- En taskforce skal se på de fysiske rammer

- Professionshøjskolerne skal starte forskningsprojekter om Håndværk og Design

- Der skal indføres en PD-uddannelse i håndværk og design og evt en ny masteruddannelse. 

 

Læs mere