»Mange børn er så meget oppe i deres hoved, at de ikke kan mærke deres fødder«

Ved hjælp af afslapning og massage skal læreren arbejde målrettet for at skabe indre ro hos eleverne. Kun når man hviler i sig selv, har man overskud til empati for andre

Publiceret Senest opdateret
Maleriet, der er blevet en slags logo for foreningen Børns livskundskab, er malet af Martin Fasting og hænger på Helle Jensens kursuscenter i udkanten af landsbyen Tebstrup ved Horsens
Maleriet, der er blevet en slags logo for foreningen Børns livskundskab, er malet af Martin Fasting og hænger på Helle Jensens kursuscenter i udkanten af landsbyen Tebstrup ved Horsens

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

For nogle år siden blev lederen af Vækstcenteret i Nørre Snede, dr.phil. Jes Bertelsen, interviewet i radioprogrammet »Eksistens«. Han talte om nogle tanker, han havde gjort sig om, hvordan man kan give børn mere ro i deres hverdag og i skolen - for eksempel ved at lære dem at fokusere på deres åndedræt og opnå en indre ro. En af lytterne var psykolog Helle Jensen, der har arbejdet med børne- og familieterapi og relationen mellem lærere og elever igennem mange år. Hun blev så optaget af Jes Bertelsens tanker, at hun satte sig til tasterne og skrev et brev til ham.

»Jeg tror ikke, du kan finde en skole i Danmark, hvor der ikke er nogle lærere, der bruger kropsøvelser, lidt afspænding eller massage indimellem. Det er der ikke noget nyt i. Men det handler om at arbejde endnu mere opmærksomt og bevidst med det«, siger Helle Jensen.

Hun har selv været på kursus på Vækstcenteret og andre steder og lært sig meditations- og åndedrætsteknikker. Og sammen med en række andre - foruden Jes Bertelsen blandt andre forfatteren Peter Høeg, professor Steen Hildebrandt, familieterapeut Jesper Juul og børnebogsforfatter og psykolog Renée Toft Simonsen - har hun stiftet foreningen Børns livskundskab. Hun er selv formand for foreningen, der har til formål at fremme livskundskab, eksistentiel fordybelse og hjertets intelligens i det pædagogiske arbejde med børn.

»Simple øvelser med åndedrættet og lidt skuldermassage giver ro og energi i timen. Det handler om nærvær og om at opleve øjeblikke af stilhed. Om selvfølelse. Om at hvile i sig selv, for det giver overskud til empati. Men der er ikke bare tale om en teknik. Læreren skal være nærværende. Læreren skal have bevidstheden med og arbejde målrettet«, forklarer Helle Jensen.

»Det handler om, hvordan læreren opnår maksimalt nærvær med sig selv og med barnet. Kun når man hviler i sig selv, har man overskud til empati for andre«.

Helle Jensen har som psykolog arbejdet med skole, lærere og relationskompetence siden 1970'erne. Hun er cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi, har beskæftiget sig med børn, familie og specialundervisning og har været familieterapeut og uddannelsesleder på Kempler Instituttet. Hun ser sig selv som praktiker. Hun er den, der er ude på skolerne og holde kurser for lærere og pædagoger. Og for hende er tankerne om hjertets intelligens en naturlig forlængelse af det paradigmeskift, der i forvejen er sket inden for børnepsykologien de seneste 20 år, hvor man i stadig højere grad har fokuseret på relationen mellem barn og voksen, på at være til stede i nuet.

På to skoler har hun ført ideerne ud i livet. På en friskole og på Elling Skole i Frederikshavn har hun samarbejdet med lærerne om at arbejde både med relationskompetence og med hjerte, bevidsthed, åndedræt, krop og kreativitet, som er de fem elementer, foreningen ønsker at fremme i skolen.

»I mange år har vi talt om børns selvtillid og selvværd. Vi har talt om, at børn kan være 'ude af sig selv', og vi har arbejdet med at få dem ind i sig selv igen. Det handler om selvfølelse, om at mærke sig selv«.

Derimod handler det ikke om, at børn skal have større egoer:

»Nogle børn har meget 'jeg' - meget ego - de er mere afhængige af, hvad andre mener om dem, end godt er. Og når de oplever, at de kun er noget værd, når de befinder sig på tronstolen derhjemme, så bliver det svært at blive en del af fællesskabet«, siger Helle Jensen.

Hun har undervist lærerne i en række simple teknikker - små øvelser, der handler om at mærke sit åndedræt, mærke jordforbindelse, slappe helt af og øve sig på at blive tanketom. Hun understreger, at det ikke er noget, der skal fylde meget i skolen. Lærerne skal bruge det, når de finder behov - det skal ikke skemalægges.

»Man arbejder med krop og afslapningsteknikker i skolen mange steder i verden. Flere steder er religion involveret, men vi går helt uden om det religiøse. Det her er teknikker, der kan bruges, uden at man sidder på en pude på gulvet eller øver sig i at opløse sit jeg«, siger Helle Jensen.

»Det passer godt sammen med den relationskompetence, jeg har trænet lærere i gennem flere år. Det handler om at være ordentlige sammen med børn, om at se bag barnets adfærd. Om hvordan læreren opnår maksimalt nærvær med sig selv og med barnet«.

Sammen med en idrætslærer og en kropsterapeut holder hun det første åbne kursus for lærere i udvikling af børns eksistentielle og spirituelle intelligens til oktober. Den vigtigste forudsætning for, at man som lærer kan have glæde af teknikkerne, er, at man er indstillet på at arbejde med sig selv, understreger hun. Lærerpersonligheden er vigtig, og arbejdet som lærer kræver, at man er parat til at se på sin egen måde at være på, før man kan arbejde med andre. Det er blandt andet dét, hun har arbejdet sammen med lærerne på Elling Skole om.

»De er blevet gode til at arbejde med sig selv som undervisere og til at rumme børnene«.

»Mange børn er så meget oppe i deres hoved, at de ikke kan mærke deres fødder. De kan ikke spænde af«.

Helle Jensen har blandt andet taget børnene fra Elling Skole med på rejser i fantasien.

»De har prøvet at have fokus på uroen i maven, sommerfugle i maven, og hvad der sker, når man føler en klump i halsen. De har lært simple øvelser med åndedræt og for eksempel at give hinanden skuldermassage«.

Børnene har også været på opmærksomhedsgåtur, hvor de har skullet lytte til omgivelserne i en skov og mærke efter fornemmelsen af vinden på kinderne. Det handler om at fokusere og skelne i en dagligdag med mange input. Helle Jensen har også været med børn fra Elling Skole på lejrtur, hvor de blandt andet skulle kløve brænde. Fordi det kræver total fokusering - ellers går det galt.

Børnene lærer også selv at tage ansvar. Hvis de kan mærke, at de ikke har ro til at ligge stille i dag, må de godt liste ud af lokalet og ikke deltage.

»Når først vi har fået de vilde drenge ned at ligge på en madras, så er de rigtig gode til det«, siger Helle Jensen.

Nogle af børnene på Elling Skole fortæller, at de har lært at bruge deres teknikker til afslapning, når de for eksempel skal til ridestævne og er nervøse, eller hvis de har svært ved at falde i søvn om aftenen. |

Små øvelser

I radioprogrammet »Eksistens« fra maj 2004 taler Jes Bertelsen om at træne børn i folkeskolen til at opnå kropslig afslapning og modvirke stressdannelse og indre uro. Han understreger, at det skal være små øvelser for at styrke den spirituelle intelligens, og at det skal ske helt uden dogmatisk religion. Han siger, at hvis man kan modvirke stress og indre uro, hvis man kan lære nogle teknikker til afspænding i folkeskolen, så vil samfundet få dette arbejde mangefold tilbage. Alle efterspørger netop mere indre ro og afslapning i nutidens jag.

Der er link til udsendelsen fra denne artikel på www.undervisere.dk

Hjertets intelligens

Når foreningen Børns livskundskab taler om begreber som jordforbindelse, selvfølelse og hjerte, så er det ikke kun i overført betydning. Det handler også om fysisk at mærke jorden under sine fødder, at mærke sin krop og om hjertet som organ.

På Heartmath Institute i Californien forsker man i hjertet som intelligent organ, der kommunikerer med hjernen.

Læs mere om Heartmath på www.heartmath.com

Læs mere

Hør interviewet med Jes Bertelsen i DR's"Eksistens"

Powered by Labrador CMS