Mattias Tesfaye samråd
Børne- og undervisningsministeren var torsdag formiddag i samråd om, at det koster ekstra penge for SFO'erne, når skolerne gør skoledagen kortere.

Samråd: Tesfaye åbnede op for at lade kommuner flytte penge fra skolerne til SFO'erne

Undervisningsministeren kaldte det torsdag "en rimelig overvejelse" at lade det være op til kommunerne at bestemme, om sparede penge fra kortere skoledage skal dække SFO'ernes udvidede åbningstider.

Publiceret Senest opdateret

Torsdag formiddag var børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) kaldt i samråd for at svare på, om ministeren vil sikre, at det ikke går udover SFO, når skolerne udnytter muligheden for at gøre skoledagen kortere.

For når skolerne gør skoledagen kortere, koster det penge for SFO'erne, fordi de så skal åbne tidligere på dagen.

Lotte Rod måtte dog gå fra det under en halv time lange samråd uden et endeligt svar fra ministeren.

Men ifølge Mattias Tesfaye vil spørgsmålet om de sparede resurser fra kortere skoledage blive en del af de politiske overvejelser, når der på længere sigt skal laves en permanent aftale om skolernes mulighed for at ændre på skoledagens længde.

”Bag den politiske diskussion her ligger jo: ’Hvem skal træffe beslutningerne om, hvordan økonomien skal prioriteres? Hvor meget skal være bundet af lovgivningen på Christiansborg, og hvor meget skal træffes i kommunalbestyrelsessalen? Sådan som frihedsgraderne har været skruet sammen de senere år har vi forpligtet kommunerne til, at de penge, de sparer ved at forkorte skoledagen, skal blive i skolen".

Sådan er reglerne i dag

Skolerne har i dag mulighed for at gøre skoledagen kortere ved at fjerne dele eller al understøttende undervisning. Voksenresursen fra de sparede timer skal bruges "med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug". Konverteringen af understøttende undervisning forudsætter derfor, at de frigivne personaleresurser bliver på skolen.

"Men jeg synes, at det er rimelig overvejelse, om den beslutning skal træffes her på Christiansborg, eller om ikke det var bedre, at man traf den i kommunalbestyrelsessalen”, sagde ministeren på samrådet.

Mattias Tesfaye understregede dog, at han mener, at det har "en række positive effekter", at de sparede penge bruges til på at styrke kvaliteten af undervisningen.

”Størstedelen af de skoler, som i dag har afkortet skoledagen, konverterer dem til to-voksenordninger, og forskning peger på at to-voksenordninger kan have en række positive effekter på blandt andet elevernes læsefærdigheder og trivsel”, sagde ministeren.

”Hvis ikke vi længere stiller krav om, at de frigivne ressourcer skal blive i undervisningen, risikerer vi derfor at svække kvaliteten af folkeskolen”, fortsatte han og tilføjede, at det er kommunernes ansvar at sikre gode fritidstilbud.

Rod: Utrolig uambitiøst

Det svar var Lotte Rod ikke tilfreds med.

”Det bliver utrolig uambitiøst, hvis det eneste, regeringen tænker på, er at flytte nogle penge rundt mellem skole og SFO. Regeringen kunne jo også vælge at tage ansvaret på sig og at investere i vores børn og unge”, sagde hun.

Mattias Tesfaye var ikke meget for at gå ind i en diskussion om at finde flere penge.

Se samrådet

”På et tidspunkt må diskussionen også flytte sig fra at handle kvantitet til kvalitet. I dag er der masser af institutioner, der med det samme budget, som andre institutioner, leverer meget mere kvalitet”, sagde ministeren.

Powered by Labrador CMS