Debat

Forslag til arbejdstid

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Du ved det, og jeg ved det. Forældrene ved det faktisk også. Medierne er ved at få øje på det: Det er hårdt arbejde at være undervisende lærer.

Min skole fik to nye lærere i august. De har begge sagt op! På en anden skole nævner en ny lærer, at før ansættelsen havde han tre fritidsinteresser. Nu har han dårlig tid og overskud til én!

Hvordan reagerer DLF, når det viser sig, at 20 procent af en årgang er stoppet efter seks år, og udsigterne er værre? Man vil arbejde for en bedre rekruttering! Hvad løser det?

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Kommunernes Landsforening snakker udenom: 'De urolige børn spiller også en rolle'. Er løsningen så at hæve klassekvotienten?

De unge og de gamle flygter, og dem midtimellem kigger flittigt jobannoncer uden for skoleverdenen. Spørg på lærerværelserne, og du vil vide, at man har for mange lektioner med hele klasser og for megen ventetid. Tager man ikke fat på disse problemer, fortsættes og forstærkes tendensen.

Kan man skrue en arbejdstid sammen, som netop tager udgangspunkt i disse problemer?

Her er et forslag til principper for en forenklet arbejdstid - den er ikke gratis, men vil gøre tilværelsen meget bedre for flertallet af almindelige lærere:

Nettoarbejdstiden deles op i 'tilstedeværelsestid' og 'anden tid'. Tilstedeværelsestiden fordeles jævnt over 40 arbejdsuger.

Hver lærer tildeles højst 26 undervisningslektioner i snit per uge. Højst 18 af lektionerne kan være som enelærer i klasser. De resterende lektioner læses som tolærerordning, deletimer, små hold, støttelærer.

Klasselærere får to lektioner mindre per uge. Lærere i 9. og 10. klasse får en lektion mindre per uge for hvert prøvefag, de underviser i. Når man fylder 60 år, får man fem lektioner mindre.

Til hver lærer afsættes højst fem timer per uge til alle former for samarbejde med skolens ansatte, inklusive pædagogisk råds møder, fælles forberedelse, skoleudvikling, møder med ledelsen, psykolog. Timerne placeres i umiddelbar forbindelse med andre arbejdsopgaver. Eventuel ventetid medregnes.

Arbejdet i skolebestyrelse, SU og sikkerhedsudvalg er ikke inkluderet. Timerne modregnes i undervisningstimerne, så en lektion omsættes til 1,5 arbejdstimer.

Timer til opgaver uden elever, for eksempel tilsyn med samlinger, kurser, transport, koordinering, edb-tilsyn, administrative opgaver, modregnes på samme måde.

Til elevsamtaler og skole-hjemsamtaler kan der per lærer højst afsættes 1,5 timer per elev årligt. Samtalerne skal placeres i forlængelse af andre arbejdsopgaver. Eventuel ventetid medregnes.

Til hver lærer afsættes højst ti timer om året til mødevirksomhed og sociale arrangementer for elever og forældre efter klokken 17.00.

De resterende timer benyttes til pauser og frikvarterer, forberedelse og efterbehandling af egen undervisning, uformel kollegial samvær, opdatering af egen viden, gennemlæsning af faglitteratur. Der kan ikke forekomme undervisning, fællesforberedelse ellermødevirksomhed i disse timer.

Hermed er der noget at bygge videre på, men det er vigtigt, at der ikke pilles ved hovedidéen om færre timer alene med klasser og mindre ventetid.

Erling Glarø

Danmarks Lærerforening, kreds 13

Forkortet af redaktionen

Powered by Labrador CMS