Ministerens kurs

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I uddannelsesredegørelsen for 1999, der udkom sidste fredag, varsler undervisningsminister Margrethe Vestager to afgørende lovforslag på det pædagogiske område: Loven om Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) og loven om de omtalte centre for videregående pædagogisk uddannelse (CVU'er). Forslagene fremsættes omkring årsskiftet. Ministeren fastholder i sin redegørelse, at CVU-betegnelsen forbeholdes '. . . institutioner med fælles ledelse og med personalefællesskab'. I det lovforberedende arbejde overvejer ministeriet, hvilken ledelsesmodel der '. . . kan sikre den rette balance mellem en dynamisk CVU-ledelse og (. . .) partnerinstitutionernes identitet og handlerum'. DPU skal styrke den samlede pædagogiske forskning i Danmark. Universitetet, som dannes ved en fusion af Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks Pædagogiske Institut og Danmarks Pædagoghøjskole, skal på den ene side samarbejde med blandt andre universiteterne og på den anden side med CVU'erne.

Powered by Labrador CMS