Skive leger og lærer

Skolerne i Skive Kommune har siden sommerferien kørt et nyt indskolingsprojekt til alles tilfredshed

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

De yngste skal lege mere, når de er i skole i Skive Kommune. Leg udelukker nemlig ikke læring. Tværtimod styrker den børnenes motivation til at lære, mener de i Skive. Siden sommerferien har kommunen været med i pilotprojektet 'Leg og Læring', som blandt andet indebærer en udvidelse af skoleugen på ti timer for de yngste, der bliver undervist af både lærere og pædagoger.

Det begyndte med, at en af kommunens skoler, Rønbjerg Skole, i 1996 startede projekt 'Leg og Læring' (omtalt i Fokeskolen nummer 39, 1997). Byrådet blev så begejstret for modellen, at de besluttede, at alle kommunens skoler fra næste år skal være med i det treårige pilotprojekt. Indtil videre er otte af de ti skoler med.

I skole til klokken 14

Hovedstrukturen for 'Leg og Læring' ser sådan ud: Eleverne i 0.-6. klasse går i skole fra 8 til 14 hver dag. De har en times pause, som nogle skoler har valgt at dele i to, og klokken 14 åbner skolefritidsordningen. I indskolingen skal pædagoger og lærere sammen planlægge og udføre undervisningen i et vist antal timer om ugen. I børnehaveklassen er lærer og børnehaveklasseleder sammen i fem timer. I 1. og 2. klasse er pædagogen med i undervisningen 15 timer om ugen - de ti af dem er de alene med klassen. Det er op til den enkelte skole at organisere 'Leg og Læring', så projektet passer til skolens tradition og kultur, personalesituation og lokaleforhold.

Folkeskolen har besøgt Hem Skole og Højslev Skole, der har henholdsvis 78 og 400 elever. Skolernes praksis er vidt forskellig.

Bent Pedersen er klasselærer i 2.a på Højslev Skole. Teamet omkring klassen består af tre lærere og to pædagoger, der sammen forbereder emner, som klassen skal arbejde med hos både lærere og pædagoger. Pædagogerne alene tager sig af ni af de 30 timer, og i tre dansktimer og en musiktime om ugen underviser pædagogen og læreren i fællesskab.

Kursus i samarbejde

Teamet holder møder en gang om måneden. Derudover skrives der logbog og tales sammen i pauserne, så hver især kan følge med i, hvad der er sket. Teamet har sammen udarbejdet en årsplan, der indeholder en faglig og social målsætning for klassen samt et sæt ordensregler, der sikrer, at alle underviser ud fra samme principper.

I begyndelsen var reaktionerne på byrådets beslutning om at indføre 'Leg og Læring' blandede. Leder af skolefritidsordningen Grethe Brogner syntes, det gik for hurtigt med at få indført projektet.

- Vi følte os nok lidt snydt, vi ville gerne have haft mere tid til at forberede os. Men det var de muligheder, vi havde, og så måtte vi jo se på, hvordan vi kom videre.

Børnehaveklasseleder Karen Søndergaard:

- Vi havde lugtet lidt til projektet fra Rønbjerg, og da vi først fik talt os ind på livet af hinanden, kunne vi se, at vi sagtens kunne få en masse godt ud af det.

Inden projektet gik i gang, var lærere og pædagoger på et fælles kursus i at blive gode til at samarbejde. Det var vigtigt for alle parter at blive trygge og lære hinanden at kende. Der blev advaret om, at der kunne opstå nogle barrierer i samarbejdet, men dem har der ikke være nogen af på Højslev Skole.

Skoleleder Birger Saugmann roser sine medarbejdere for at være samarbejdsvillige og positive over for projektet.

- Jeg har været imponeret over, hvordan de er gået til ideen, siger han. Både lærere og pædagoger har hurtigt set det positive, selvom det er en politisk beslutning, der er blevet dem pålagt.

Positive forældre

Forældrene har været med i planlægningen af projektet fra begyndelsen. De er blevet rådspurgt og lyttet til, og langt de fleste har været positive. Den væsentligste invending mod, at børnene skal gå i skole til klokken 14, var, at nogle forældre ikke kunne hente deres børn klokken 12, som de plejede. Derfor har skolen gjort det muligt, at forældrene indimellem henter deres børn til middag.

Nogle forældre var bekymrede for, om deres børn ville få tid til at lege og ikke bare ville få mere lærdom stoppet i hovedet. Til det siger Birger Saugmann:

- Nu om dage er der en masse, som børnene skal lære i skolen. Med projektet får vi bare meget mere tid til det. Der er ikke kommet hverken nye fag eller udvidet læseplan på banen. Jeg synes, vi har fået en mindre stressende og bedre skoledag.

Karen Søndergaard supplerer:

- Vi føler os ikke presset - tværtimod. Vi kan tillade os meget mere, som vi ikke kunne nå før, og det er rart. Vi bruger for eksempel musiklokalerne og gymnatiksalen meget mere, og vi kommer oftere ud af huset.

Grethe Brogner kan tydeligt mærke effekten af 'Leg og Læring' i skolefritidsordningen (SFO).

- Vi oplever langt færre sociale konflikter, siger hun. Før brugte børnene gerne en time på at geare ned, men nu kan vi mærke, at de har fået rørt sig mere og har haft tid til at gøre tingene færdige. I stedet har de brug for ro og hygge, når de kommer i SFO'en.

Spændende samarbejde

Alle er enige om, at det nye samarbejde mellem lærere og pædagoger er spændende og udfordrende. Pædagogerne har fået forberedelsestid og skal vænne sig til at forberede sig på en anden måde. Grethe Brogner fra SFO'en:

- Det er nyt for mig at skulle holde mig til en rød tråd hele vejen igennem, siger hun. Jeg kan ikke bruge den samme spontanitet, jeg før har brugt. Men samtidig er jeg garant for, at der stadig er spontanitet og leg i børnenes arbejde.

Børnehaveklasseleder Karen Søndergaard:

- Jeg synes, det er spændende samarbejde, når man altid har været vant til at arbejde alene. Der dukker mange uforudsete ting op, og det er en stor udfordring.

Bent Pedersen er glad for samarbejdet med pædagogerne.

- Jeg synes, det er meget positivt, fordi vi som lærere kan trække på pædagogernes stærke sider i undervisningen. De har et kendskab til børns lege og børn i en social situation. Børnene er blevet bedre til at samles i flokke og gennemføre en leg, uden at det går i skuddermudder. Det smitter af på deres trivsel, så de bliver glade for at gå i skole. Hvis de ikke er det, kan vi ikke lære dem noget.

Powered by Labrador CMS