Decentral løn

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ved de seneste overenskomstforhandlinger i 1995 blev decentral løn aftalt som en afløser for lokallønnen. Den var et ønske fra arbejdsgiversiden og gælder for hele det kommunale arbejdsmarked.

Decentral løn handler om mellem 0,48 og 0,8 procent af den samlede lønsum, det vil sige den løn, som de kommunalt ansatte får udbetalt. De 0,8 procent er et loft, men der er ingen pligt til at indgå aftaler, som bruger alle pengene. Der er aftaleret. Det vil sige, at hvis enten organisationen eller kommunen siger nej, bliver der ingen aftale. Man kan aftale at give et tillæg for nogle opgaver, som man på forhånd er blevet enige om skal udløse penge. Det kan blandt andet være en person, som har en speciel funktion, er specialist, deltager i en rokeringsordning, et omstillingsprojekt eller som deltager i efter- og videreuddannelse. Det kan også bruges som supplement til ydelsen ved uddannelsesorlov. Decentral løn kan også bruges til lønudligning eller omklassificeringer af grupper af ansatte. Som bekendt var lærerne imod den aftale, som blev et resultat af forhandlingerne om overenskomsten. Og efter en tur i forligsinstitutionen og en ny afstemning vedtog et snævert flertal, at der med meget få undtagelser slet ikke må bruges af puljen.Læs også side 28

Powered by Labrador CMS