Kritik rammer hårdt

Skolelederforeningen beskylder skoleleder Jens Færk for at skabe myter

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skoleleder Jens Færks kritik af Danmarks Skolelederforening har ramt foreningen så hårdt, at formand Hans Martin Jepsen bruger lederpladsen i 'Forum for Skoleledelse' til at gå i kødet på lederen af Skåde Skole i Århus.

Hans Martin Jepsen kalder Jens Færk for en mytemager, som udtaler sig i meget negative vendinger om Skolelederforening og dens tilbud til medlemmerne. Baggrunden er den kritik, han rejste i Folkeskolen nummer 33. Jens Færk er talsmand for de ti kongresdelegerede skoleledere i Danmarks Lærerforening, og han sagde til Folkeskolen, at han er forarget over, at Skolelederforeningen taler helt uden om det problem, at den ikke kan hjælpe skoleledere, der løber ind i en konflikt med kommunen.

Det er faldet Hans Martin Jepsen for brystet.

'I stedet for at få belyst Jens Færks engagement og hans visioner med arbejdet i DLF's regi har chefredaktøren åbenbart vurderet, at det var mere interessant for Folkeskolens læsere at blive delagtigjort i Jens Færks mytemageri om Danmarks Skolelederforening', hedder det i 'Forum for Skoleledelse', der udkommer i denne uge.

Hans Martin Jepsen fortsætter:

'Vi er naturligvis glade for Folkeskolens interesse for vores forening, men vi har alligevel undret os over, at chefredaktøren sååbenlyst og tydeligt afslører den nyvalgte kongresdelegeredes mangel på viden og indsigt. Kritikløst viderebringer chefredaktøren Jens Færks halve sandheder og hele fejltagelser - i forhold til Danmarks Skolelederforening, men ikke mindst i forhold til offentligt ansattes fundamentale juridiske rettigheder.'

Bedstemor er bisidder

- Hans Martin Jepsen tilbageviser dog kun Jens Færks udtalelse om, at Skolelederforeningen kun kan tilbyde medlemmerne juridisk assistance i kriminalsager. Jepsen understreger, at en skoleleder uden for DLF kan lade Skolelederforeningen repræsentere sig. På samme måde som han kan lade sig repræsentere af en advokat, skriver skoleledernes formand. Han henviser endvidere til, at det fremgår af arbejdsretsloven, at man har ret til selv at føre de retssager ved de ordinære domstole, der ellers ville være blevet behandlet i det fagretlige system.

Skoleledernes formand undlader dog behændigt at nævne, at der kan gå måneder eller år, før der falder en afgørelse ved en domstol.

Jens Færk står fast på sin udtalelse om, at når en skoleleder får brug for en faglig bisidder, så kan han kun gå til Danmarks Lærerforening, for det er dér, ekspertisen og forhandlingsretten ligger. Men Jens Færk understreger, at hans udtalelse ikke var en juridisk redegørelse, men en politisk udmelding om, hvor der er størst hjælp at hente for de skoleledere, som kommer i klemme i forhold til deres arbejdsgiver.

- En skoleleder kan naturligvis vælge at hyre en advokat ude i byen frem for at lade sig repræsentere af DLF. Han kan også bede sin bedstemor om at møde op, hvis han har lyst til det. Men i det øjeblik en skoleleder bliver fyret og skal have forhandlet en god fratrædelsesordning hjem, er det min faste overbevisning, at Lærerforeningen kan stille både med det suverænt største kendskab til området og med en mere magtfuld advokat. DLF har over hundrede års efaringer på området, og man har en stab af fastansatte konsulenter, der har det som deres hovedopgave at rådgive og hjælpe ledere og andre, der kommer i klemme.

- DLF har ekspertisen, erfaringerne og retten til at føre de generelle forhandlinger, siger Jens Færk.

stan

Powered by Labrador CMS