Debat

Det modsatte indtryk

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

'Ny indflydelse til pensionisterne' skriver Karsten Holst, som er formand for DLF's organisationsudvalg, i Folkeskolen nummer 23. Men efter min mening giver hans læserbrev udtryk for det modsatte, idet pensionisterne skal ind på et sidespor, der hedder Statspensionisternes Centralforening (SC), for, som Karsten Holst skriver, at 'kunne imødekomme pensionisternes ønske om at få noget andet i stedet for at deltage i urafstemningen på det kommunale område. Og så ville det jo efter min mening også være mere relevant'.

Mit spørgsmål er derfor: Hvad skal man som pensionist forstå ved ordene: 'noget andet'?

I øvrigt undrer det mig, at formanden også skriver, at vi (hovedstyrelsen?) bør overveje, om SC kan afholde 'vejledende urafstemning blandt SC's medlemmer' ('ved aftaleindgåelsers afslutning på CFU-plan (Centralorganisationernes Fællesudvalg)').

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Hvorfor skal urafstemning kun være vejledende? Og hvorfor skrives sidstnævnte ord i anførselstegn?

Indmeldelsen til SC skal for statspensionisternes vedkommende åbenbart ske en bloc fra DLF, så hovedstyrelsen kan gennemføre sit kongresønske om, at pensionisterne udgår som deltagere ved urafstemning i DLF.

Egentlig kunne det være ganske interessant, hvis Folkeskolen kunne bringe SC's vedtægter og oplysning om kontingent. Er der mon så meget demokrati, at jeg selv kan vælge min DLF-organisationsformand i SC, som naturligvis også skal være statspensioneret tjenestemand?

Poul Erik Dyreborg

Smørum

Svar

Statspensionisternes pension er reguleret ved lovgivning - ikke ved forhandling - og som sådan ikke en del af overenskomstforhandlingerne. I forbindelse med de to seneste urafstemninger om det kommunale overenskomstresultat har der fra de øvrige organisationer i Lærernes Centralorganisation (LC) været udtrykt ønske om, at kun de, der var omfattet af resultatet, deltog i afstemningen.

Dette søgte DLF at imødekomme ved et vedtægtsændringforslag på kongressen i 1997. Der var flertal for forslaget, man fik de krævede to tredjedele. Flere kongresdelegerede - herunder også pensionisterne - gav udtryk for, at der måtte gives pensionisterne 'noget andet' i stedet for den mistede ret til deltagelse i urafstemningen. I samarbejde med pensionisternes repræsentanter i hovedstyrelsen har vi arbejdet på at skaffe vore pensionerede medlemmer den ønskede indflydelse, og vi er enige om den nævnte løsning. Tjenestemandspensionerne reguleres i relation til det statslige aftaleresultat (forhandlet med CFU). Statspensionisternes Centralforening (SC) er en sammenslutning af tjenestemandspensionister, som koordinerer krav og arbejde i relation til tjenestemandspensionisterne.

Når en vejledende urafstemning er i anførselstegn, skyldes det, at jeg ønskede at lancere det som begreb. Der findes i øjeblikket ikke urafstemning om aftaleresultatet hos SC. Derfor nævner jeg, at det kunne være et emne, vi skal rejse. Jeg tror så ikke, at vi kan få en bindende urafstemning om et område, der reguleres ved lovgivning, derfor omtalte jeg ideen med 'vejledende'. Med hensyn til kontingent kan det oplyses, at kontingentet forventes at blive cirka 35 kroner per år, som betales af foreningen centralt. Der er i den forbindelse ikke planlagt kontingentforhøjelse for pensionisterne. Men lad os nu komme i gang med arbejdet og så i fællesskab arbejde for den størst mulige indflydelse.

Karsten Holst

formand for organisationsudvalget

Powered by Labrador CMS