Råd i syltekrukken

Hvor andre råd og nævn er blevet nedlagt, er Folkeskolerådet bare blevet glemt siden oktober

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lovbrud, siger DLF's medlem af Folkeskolerådet, efter at rådet nu har befundet sig i bunden af en ministeriel syltekrukke siden oktober sidste år. Rådet skal i henhold til den danske folkeskolelov rådgive ministeren i alle spørgsmål om folkeskolen. Men Ulla Tørnæs har tilsyneladende ikke haft brug for råd i den tid, hvor regeringen har afskaffet modersmålsundervisningen som obligatorisk fag, elevernes karaktergennemsnit er blevet offentliggjort, og hun har taget hul på en reform af folkeskoleloven.

'Det er et symptom på den manglende dialog', siger Danmarks Lærerforenings repræsentant i rådet Jørgen Stampe.

'Mange rådgivende organer er blevet dødsdømt og nedlagt. Det har der til tider været en voldsom diskussion om. Men jeg må ud fra egne erfaringer konstatere, at andre råd lader man bare være med at besætte og indkalde', skriver et andet rådsmedlem, uddannelses- og ungdomsborgmester Per Bregengaard, København, i et åbent brev til undervisningsministeren.

Folkeskolen har igennem to uger forsøgt at få kontakt med undervisningsminister Ulla Tørnæs for at få opklaret, hvorfor Folkeskolerådet i praksis ikke har fungeret siden oktober sidste år. Ministeriet henviste i første omgang til Svend E. Pedersen, som i ni år har været formand for Folkeskolerådet. Men som Svend E. Pedersen oplyste, så er han ved hvert ministerskifte i de ni år automatisk blevet 'afbeskikket' som formand, hvorefter den nytiltrådte minister har bedt ham træde til igen.

Styrelseschef Ivan Sørensen: 'Det er ikke ministeriet, der indkalder rådet, det er jo formanden. Men det er jo klart, at når formanden får at vide i forbindelse med et lovforslag i februar, at Folkeskolerådet skal nedlægges og erstattes af et andet råd, nemlig Grundskolerådet, så er det jo naturligt, at man sådan lige sætter kadencen ned'.

Forelagt Svend E. Pedersens forklaring om, at han automatisk er afbeskikket ved et ministerskifte, erkender Ivan Sørensen, at sådan har det været ved de tidligere ministerskift. Faktisk får formanden for Folkeskolerådet honorar for opgaven, og derfor afregnede Svend E. Pedersen også de økonomiske mellemværender med ministeriet sidste efterår og har ikke siden modtaget honorar.

Et valg fra ministerens side

'Men altså, vi har stået i en overgangssituation, og det er derfor, at ingen sådan har bevæget sig', siger Ivan Sørensen med henvisning til, at rådet 1. september i forbindelse med nedlæggelsen af ungdomsskolerådet skal omdannes til et grundskoleråd. Det sker imidlertid samtidig med, at de forskellige interesseorganisationers udpegning af medlemmer til rådet alligevel udløber denne sommer, og skulle ikke være nogen hindring for, at rådet kunne have holdt møder som normalt ti gange om året.

'Har ministeren ikke undret sig over, at hun ikke fik nogen råd eller haft brug for nogen råd, i forbindelse med at hun skulle til at forhandle ny folkeskolelov?'

'Nu er man jo ikke begyndt forhandlingerne endnu - der er kommet et uddannelsespolitisk udspil ...'.

'Havde det ikke været naturligt at lægge det frem for et Folkeskoleråd?'

'Jamen, det er jo et valg fra ministerens side, hvordan sådan en proces skal håndteres', siger Ivan Sørensen.

Det er planen, at de politiske drøftelser skal finde sted i august-september. Tidligst 1. september er et nyt Grundskoleråd klar. Ivan Sørensen mener dog fortsat, at det vil være usædvanligt at inddrage Folkeskolerådet i politiske drøftelser på nuværende tidspunkt:

'Det er klart, at det er op til ministeren, hvad det er for spørgsmål, hun ønsker besvaret. Og i første omgang må hun jo have et overblik rent politisk over, hvordan tegningen kan komme til at se ud, og så bagefter vil det være naturligt, at sådan et råd kan konsulteres'.

Da ministeren selv ringede tilbage, var hun tilsyneladende ikke klar over, at Svend E. Pedersen havde været afbeskikket som formand, og rådet derfor ikke reelt har eksisteret i hendes ministerperiode.

Hun mener, der er tale om en misforståelse.

Powered by Labrador CMS