Lærere glade for at undervise

Lærerne holder af eleverne og undervisningen, men de mener ikke, at arbejdsgiverne anerkender deres indsats

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lærerne er glade for at undervise og være sammen med eleverne, ligesom halvdelen af dem fremhæver det faglige samarbejde med kollegerne og muligheden for selv at tilrettelægge arbejdsdagen. Til gengæld mener 82,4 procent ikke, at deres arbejde bliver værdsat af kommunen som arbejdsgiver.

Det er nogle af resultaterne fra en ny undersøgelse, som DLF og Jyllands-Posten har foretaget i samarbejde.

I alt 622 lærere ud af 1.200 adspurgte har svaret på spørgsmålene om deres arbejde. Der er en tendens til, at flest kvinder har besvaret spørgsmålene.

98 procent af lærerne svarer, at de har et godt forhold til eleverne, og næsten lige så mange siger, at netop forholdet til eleverne er afgørende for dem.

70 procent mener, at teamsamarbejdet virker fremmende for deres undervisning, mens 6,4 procent siger, at det er hæmmende. Omkring en tredjedel mener, at skoleledelsen er fremmende for arbejdet, en tredjedel mener, at ledelsen er hæmmende, og en tredjedel svarer 'hverken-eller' på spørgsmålet.

Tilrettelæggelsen af arbejdstiden mener 57 procent er hæmmende for deres undervisning, mens kun 3,3 procent mener, at den er fremmende. Over halvdelen af de spurgte mener, at undervisningsmaterialerne - herunder it - er hæmmende, mens kun lidt over en fjerdedel svarer, at de fysiske rammer hæmmer dem i arbejdet.

Værdsættes af forældrene

Lærerne oplever, at deres arbejde bliver værdsat af forældrene. 38 procent svarer i høj grad, mens 40 procent siger i nogen grad. Kun fem procent mener, at forældrene kun i mindre grad eller slet ikke værdsætter arbejdet.

Det kniber mere med at føle sig værdsat i samfundet. 60 procent oplever slet ikke eller kun i mindre grad, at deres indsats anerkendes i samfundet. Kun 17 procent mener, at deres indsats anerkendes i nogen grad.

Næsten halvdelen siger i undersøgelsen, at deres arbejde hæmmes af unødigt bureaukrati, og noget over halvdelen svarer, at der slet ikke eller kun i mindre grad er sammenhæng mellem kravene til undervisningen og den tid og de midler, de har fået tildelt. Men kun en fjerdedel af lærerne oplever, at deres anvendelse af arbejdstiden bliver kontrolleret, og de mener i høj grad, at de har professionelt råderum.

'Jeg vidste det jo godt, men alligevel er det dejligt at få bekræftet, at lærerne er glade for deres job, for eleverne og for samarbejdet med forældrene. Det nære går rigtig godt', siger DLF's formand Anni Herfort om undersøgelsen.

'Vi skal passe på vores gode skole og arbejde for at gøre den bedre. Men undersøgelsen viser tydeligt, at det ikke er lærerne, der vil ødelægge den. Det er arbejdsgiverne. Tænk, hvad arbejdsgiverne kunne risikere at få ud af det, hvis de også værdsatte lærernes indsats'.

'Vinklen fra Kommunernes Landsforenings side har alt for længe været, at lærerne er vrangvillige og ikke vil noget. Det passer ikke. Den opfattelse er der nu hamret en pæl igennem'.

Anni Herfort siger, at det betyder utroligt meget på det personlige plan at blive værdsat og anerkendt.

'Værdsættelse udvikler. Det ved vi. Det er jo dét, vi prøver at gøre med børnene'.

'Det betyder meget at føle sig inddraget. Undersøgelsen kan godt tolkes sådan, at mange lærere oplever den kommunale skolepolitik som nærmest usynlig, når over halvdelen siger, at kommunens skolepolitik hverken fremmer eller hæmmer deres arbejde. De svarer 'hverken-eller'. Hvis kommunen ikke har udarbejdet nogle handleplaner på området, så tingene bliver konkrete, så oplever lærerne ikke, at det er noget, de skal tage sig af, og så bliver den kommunale skolepolitik usynlig. Men hvis lærerne har været inddraget, betyder skolepolitikken noget', mener Anni Herfort.

'I det hele taget er arbejdsgiverne nødt til at tage det alvorligt, at de ansatte ikke oplever, at deres indsats bliver anerkendt. Tænk hvis det var en privat arbejdsgiver, hvad der så ville ske. Arbejdsgiverne må påtage sig et ansvar her'.

helaLæs undersøgelsen på www.dlf.org og læs også mere på www.jyllands-posten.dk

Powered by Labrador CMS