Lena Bøgh Lynge

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Umiddelbart før sin 29-års-fødselsdag blev Lena valgt til kredsformand.

Lokalkredsens opgaver er jo gradvist vokset. Lena havde et stort overblik og var en særdeles dygtig forhandler i de to kommuner (Høje-Taastrup og Ledøje-Smørum).

Medlemmernes interesse og folkeskolens udvikling lå Lena meget på sinde, bureaukratiske løsninger lå hende meget fjernt, og hun prøvede altid at finde en anden indgangsvinkel til en forhandling, hvis den så ud til at gå i hårdknude, og ofte med et positivt resultat til følge.

På de årlige kongresser havde hun mange indlæg, og der blev lyttet, for hun fremførte væsentlige argumenter. Hun var i det hele taget kendt for at have en stærk fagpolitisk profil. Utrætteligt fremførte Lena nødvendigheden af, at Danmarks Lærerforening udviklede sig for at finde løsninger på samspillet mellem det centrale og de decentrale led, så udsagnet 'de ved da heller ingenting om virkeligheden derinde på Vandkunsten' kunne blive manet i jorden.

Hun indtrådte i amtskredsens forretningsudvalg, blev siden formand, og det var hun i seks år. Foruden de opgaver, som naturligt påhviler en amtskredsformand, interesserede hun sig meget for Danmarks Lærerhøjskole/CVU og deltog ivrigt i forskellige organer der.

Lena havde ved starten af dette år 25-års-jubilæum som kredsformand. På det tidspunkt måtte det erkendes, at hun var alvorligt syg, og de følgende måneder lod hun flere og flere sager overgå til andre. Det skal dog pointeres, at hun lige til det sidste deltog i så vigtige møder som ansættelse af skolechef og kommunaldirektør i Høje-Taastrup Kommune.

Lena døde den 18. juni 2002 og blev bisat på den første dag i sommerferien.

Hun efterlader et stort tomrum i kredsen, og vi mindes alt det, der blev opnået i hendes tid som formand.

Vore tanker går til hendes mand og de to sønner samt til resten af den nære familie, som har mistet et meget værdsat familiemedlem.

Æret være Lenas minde.

Kreds 16

Powered by Labrador CMS