Det professionelle råderum

Lærerne vægter samværet med eleverne og muligheden for selv at tilrettelægge arbejdsdagen

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fat mod - Jorden går alligevel ikke under. Det var det glade budskab, der mødte mig, da jeg kom hjem fra årets sommerferie. En gennemlæsning af avisbunken viste, at den gode nyhed udsprang af sommerens overskrifter om asteroiden med det poetiske navn 2002NT7, der angiveligt havde sat sig for at tørne sammen med Moder Jord i det Herrens år 2019. Og så kan man altså alligevel ånde lettet op, NT7 smutter forbi os i denne omgang. Dommedag er udskudt.

I regn og slud skal avisen ud - og den skal det også om sommeren i den periode, der ikke kun i Danmark har fået betegnelsen agurketiden.

Eleverne tæver lærerne, forældrene tæver hinanden, eleverne lærer for lidt, lærerne laver for lidt. Også folkeskolen skal turen igennem: Det er skolestart, og det nye år skydes i gang af nyheder fra vores helt egen verden. Hvad er fup, og hvad er fakta?

Inden sommerferien valgte Danmarks Lærerforening i samarbejde med Morgenavisen Jyllands-Posten at gennemføre en rundspørge blandt 1.200 folkeskolelærere for i år at give et billede af, hvad lærerne egentlig mener om deres hverdag. 623 lærere tog sig tid til at udfylde spørgeskemaet. Tak for det. Med jeres besvarelser har vi fået mulighed for denne gang at belyse folkeskolen set fra lærernes perspektiv.

Er dommedag nær i folkeskolen?

Ikke hvis man skal tro lærerne. 92 procent af undersøgelsens deltagere er glade for at være lærer. Kun fem procent mener ikke, at deres arbejde bliver værdsat af forældrene. Ingen lærere mener, at de har et dårligt forhold til eleverne. Overraskende?

Nej, egentlig ikke, når man har sin gang i lærerkredse. Men muligvis, hvis mediernes nyheder fra folkeskolen er den eneste kilde, man har til viden om, hvad der foregår i skolen. Det er karakteristisk, at det, som lærerne i undersøgelsen peger på som positivt ved lærerjobbet, er undervisningen og samværet med eleverne, det er samarbejdet med kollegerne, det professionelle råderum og muligheden for selv at tilrettelægge arbejdsdagen. Kort sagt muligheden for at udfolde sig professionelt som lærer.

Kommunernes Landsforening har brugt sommeren til at gøde jorden for besparelser på folkeskoleområdet. Økonomien i landets kommuner er presset på grund af regeringens skattestop, og kombineret med et stigende antal elever i folkeskolen må kommunerne lede med lys og lygte efter områder, hvor der kan skæres. Det er der jo i sig selv intet uhæderligt ved.

Men det klinger til gengæld hult, når man forsøger at bilde befolkningen ind, at besparelser er lig med kvalitetsløft. Kort før sommerferien nåede kommunerne og regeringen frem til 'fælles forståelse' om folkeskolen. I forbindelse med kommunernes økonomiaftale lagde regeringen sig fast på en række temaer, som den vil søge at inddrage i efterårets forhandlinger om ændringer i folkeskoleloven. Samtidig slog Kommunernes Landsforening for Gud ved hvilken gang fast, at danske lærere underviser for få timer. Flere elever må betyde flere undervisningstimer til lærerne. Hokus pokus.

Virkelighedens verden ser lidt anderledes ud. Kun hver femte lærer mener i den aktuelle undersøgelse, at der er sammenhæng mellem kravene til undervisningen og den tid og de resurser, de får tildelt. Spørgsmålet er, om det vil gøre noget indtryk på kommunerne.

Det mest rystende resultat i undersøgelsen er nemlig, at 82 procent af lærerne ikke oplever, at deres arbejde bliver værdsat af kommunen som arbejdsgiver. Man må spørge sig selv, hvilken privat (eller offentlig for den sags skyld) virksomhed som ville kunne leve ret længe med erkendelsen af, at så mange af dens medarbejdere ikke føler sig værdsat.

Det må vække eftertanke i kommunale kredse, at så få lærere føler sig værdsat af arbejdsgiverne. Og det vil forhåbentlig også aftvinge respekt i befolkningen, at folkeskolens lærere går på med krum hals og holder den professionelle fane højt - på trods af den manglende opbakning.

Jorden gik ikke under denne gang. Folkeskolen skal såmænd også nok overleve. Men det må efterhånden stå klart for enhver, at hvis nogen truer kvaliteten i den danske folkeskole, er det ikke lærerne - men kommunerne.

Powered by Labrador CMS