Dengang

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ved Margit Schaleck

For 50 år siden

Skoleklasser paa Landarbejde

Under Hensyn til, at det maa befrygtes, at det i Sommer og til Efteraaret vil vise sig vanskeligt at fremskaffe den fornødne Arbejdskraft til det almindelige Landbrugsarbejde, har Arbejdsministeriet fremhævet det ønskelige i, at der aabnes Mulighed for, at de større Skolebørn kan yde deres Hjælp ved lettere Landbrugsarbejde som Roelugning, Ærteplukning og lignende. Da Undervisningsministeriet under de nuværende Forhold ikke mener at kunne modsætte sig et Ønske om, at ogsaa Skolebørnene kan tage Del i saadanne Landbrugsarbejder, som med Rimelighed kan udføres af dem, bemyndiger man herved Kommunalbestyrelsen i de enkelte Landkommuner til - ligesom i Sommeren 1944 samt Sommeren og Efteraaret 1946 - efter Indstilling af det stedlige offentlige Arbejdsanvisningskontor og efter Forhandling med Skolekommissionen - uanset Undervisningsplanens Bestemmelse om Ferier - for indeværende Kalenderaar at bestemme, at Klasser med Børn fra 12 Aars Alderen og derover ekstraordinært holdes lukket i Tidsrum, der sammenlagt ikke maa overstige 3 Uger.

Folkeskolen nummer 27

juli 1947

For 25 år siden

Vi har da selv tjent pengene!

Skoleelevers slikforbrug er uhyggeligt stort - og formentlig i jævn stigen. Ikke mindst efter at de fleste skoler har givet de ældste årgange lov til at forlade skoleområdet i frokostfrikvarteret og mellemtimer. Det er ikke usædvanligt, at elever af 9. og 10. årgang uden at blinke - og på en ny 'skidesmart' knallert - farer til nærmeste slikmutter og aftager for en femmer. 'Vi har sgu da selv tjent pengene!' er deres kommentar. Forældrene føler sig magtesløse og beder skolen tage affære. Der sættes ind med fluorskylning, regelmæssige tandeftersyn, almen oplysning, frugtgilder, dækket af fælles opsparede midler, som ellers skulle have været brugt til slikuddeling. Og lignende. Men skal det hjælpe, må der sættes ind på et tidligt stadium.

Folkeskolen nummer 29-30

juli 1972

Powered by Labrador CMS