Anmeldelse

OrdblindeLab

Nærmest genialt

OrdblindeLab rammer nogle nicher, der gør det yderst anvendeligt i skolesammenhæng.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

OrdblindeLab.dk er et digitalt produkt, der kan være et supplement til ens studium, ens arbejde eller bare ens liv i et generelt perspektiv.

Fakta:

Titel: OrdblindeLab

Forlag: OrdblindeLab

OrdblindeLab.dk indeholder tre produkter: instruktionsvideoer, et tale til tekst-program og en udtaletræner. De tre produkter rammer alle ind i tre aktuelle nicher inden for ordblindeområdet, der hver især kræver ekstra arbejde for både eleverne og lærerne, hvis man ikke har OrdblindeLab.dk. Nicherne i sig selv gør materialet absolut interessant, aktuelt og meget anvendeligt i en skolehverdag.

Instruktionsvideoerne har et klart didaktisk sigte og er i deres form utrolig anvendelige for fagprofessionelle som læsevejledere og lærere, der arbejder med ordblinde elever. De gør de digitale hjælpemidler mere tilgængelige, anvendelige og brugbare, fordi de giver overblik over de mange forskellige platforme og styresystemer, der findes. Hvis videoerne er opdaterede, så læsevejlederne kontinuerligt kan se de aktuelle platforme, så er det nærmest genialt, da det kræver et stort overblik at holde sig opdateret med det sidste nye.

Det nye og interessante ved OrdblindeLabs tale til tekst-program – ”Tal til Windows” - er, at det kan diktere til alle programmer inklusive både engelsk og tysk. Dette har ikke tidligere været muligt, da tale til tekst kun har været tilgængeligt på Mac-computere, iPhone og Android.

Ordblinde elever, men i særdeleshed tosprogede elever, har i den grad brug for udtaletræning, som kan være svær at praktisere i daglig undervisning. Elever med manglende distinkt udtale kan i den grad anvende denne udtaletræning, så læreren eller andre ikke behøver at korrigere elevernes udtale kontinuerligt.

OrdblindeLab.dk skal anbefales, fordi produktet dækker et aktuelt behov inden for ordblindeområdet, som indtil nu ikke har været udfyldt med tilstrækkelige brugbare løsninger.