»Ny Nordisk Skole skal skabe begejstring ude på skolerne«, sagde børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Folkeskolen har fået et manifest

Sorø-mødet vedtog et manifest for Ny Nordisk Skole, der skal 
revolutionere folkeskolen indefra.

Publiceret
Professor Per Fibæk Laursen, direktør Søren Hansen og forfatter Lars Olsen diskuterer manifestet til Ny Nordisk Skole.

Manifest 
for Ny Nordisk Skole (0-18år)


Ny Nordisk Skole skal i kraft af en nyfortolkning af dennordiske lærings- og dannelsestradition danne grundlag forudviklingen af de nordiske samfund og lyse op i verden.

Ny Nordisk Skole skal:

1. Udtrykke respekt for den enkelte og for fællesskabet byggendepå det bedste fra den nordiske uddannelsestradition og pædagogiskepraksis med inspiration fra resten af verden.

2. Fremme udviklingen af livsduelige børn og unge med vilje ogevne til at skabe værdi for de fællesskaber, de indgår i underderes opvækst og uddannelse og senere på arbejdsmarkedet og i derescivile liv.

Der er i alt ti punkter i manifestet. Læs resten på
folkeskolen.dk. Linket er ved siden af artiklen »Sorø-
mødet harvedtaget manifestet for Ny Nordisk Skole«.

Målene 
for Ny Nordisk Skole (0-18år)

1. Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, dekan.

2. Mindske betydningen af social baggrund i forhold til fagligeresultater.

3. Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt forprofessionel viden og praksis.

Dogmer
for Ny Nordisk Skole (0-18år)

1. Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord.

2. Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og brugedem. Alle børn og unge skal mødes med udfordringer, så de kan læremest muligt, uanset forudsætninger.

Der er i alt otte dogmer. Læs resten på folkeskolen.dk. Linketer ved siden af artiklen »Sorø-mødet har vedtaget manifestet for NyNordisk Skole«.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Omkring 100 praktikere, politikere og eksperter diskuterede sig i sidste uge frem til et manifest for det, som børne- og undervisningsminister Christine Antorini kalder Ny Nordisk Skole.

»Ny Nordisk Skole skal revolutionere skolen indefra«, sagde ministeren, da hun satte gruppearbejdet i gang.

Hun fortalte, at regeringen kører i to spor på skoleområdet. Lovgivningssporet og græsrodssporet.

Til efteråret vil regeringen således fremlægge en skolereform, »der løfter både de svage elever og de dygtige elever«. Og så græsrodsprojektet Ny Nordisk Skole, »som skal skabe begejstring ude på skolerne«.

»Ny Nordisk Skole er et forandringsprojekt, men fornyelsen skal stå på skulderen af de nordiske uddannelsesværdier: Fællesskab, den udelte enhedsskole og forståelsen af, at leg og læring ikke er hinandens modsætninger. De er hinandens forudsætninger. Og lighed. Og anvendelsesorienteret undervis-ning, hvor teori og praksis går hånd i hånd«, forklarede Christine Antorini.

Fra Noma til Ny Nordisk Skole

Hun omtalte Singapore og Canada som krydderier, der kan peppe det danske skolesystem op, men de bærende råvarer har groet i nordisk muld og stået i nordiske stalde. Ministeren er inspireret af mesterkokken og igangsætteren Claus Meyer, der for nogle år siden sammen med andre udarbejdede et manifest for Nyt Nordisk Køkken, der siden er blevet en verdenssucces.

Christine Antorini nedsatte derfor i foråret en dialoggruppe på godt 20 mennesker med næstformand for Danmarks Lærerforening Dorte Lange og direktør for Dansk Industri Lars Goldschmidt i spidsen. Denne gruppe havde skrevet et udkast til manifest til Ny Nordisk Skole, kaldet 0,9, som blev fremlagt på Sorø-mødet. Deltagerne diskuterede sig derpå frem til først en version 0,95 og siden til det endelige manifest.

Arbejdet skred frem uden de store sværdslag. Forsamlingen viste sig nemlig at være tilhængere af de nordiske uddannelsesværdier, som allerede udkastet formulerede. Mest ændret blev præamblen til manifestet. »Nordisk læringstradition« blev således udvidet til »nordisk lærings- og dannelsestradition«. Og Ny Nordisk Skole skal kunne »måle sig med de bedste i verden« blev til, at Ny Nordisk Skole skal »lyse op i verden«.

»Jeg håber, at Ny Nordisk Skole vil skabe begejstring ude i skolerne. Vi har skyhøje faglige ambitioner med Ny Nordisk Skole. Styrkelse af fagligheden er det overordnede mål for projektet. Men der er tale om et bredt faglighedsbegreb, som også indbefatter de sociale og personlige kompetencer«, sagde Christine Antorini.

Hun vil til efteråret sammen med formandskabet for dialoggruppen rejse ud i skolelandskabet og fortælle om Ny Nordisk Skole. Man kan blive Ny Nordisk Skole, hvis man skriver under på manifestet og lever op til visse spilleregler.

Det er meningen, at den enkelte skole skal udvikle sin egen version af Ny Nordisk Skole med udgangspunkt i det manifest, som Sorø-mødet vedtog, forklarede ministeren.