Alfred Mark Jensen

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Forhenværende skoleinspektør ved Østervangsskolen i Roskilde Alfred Mark Jensen, født 13. juni 1928, er i en alder af 91 år afgået ved døden 19. juni 2019.

Mark, der var det navn, under hvilket han blev så kendt og værdsat, stammede fra Ringkøbing. Han startede efter skoletiden på en kontoruddannelse. Men undervisning tiltalte ham langt mere, så han skiftede spor og tog lærereksamen fra Nørre Nissum Seminarium. Herefter fik han lyst til at drage østpå, hvor han i Glostrup blev lærer og siden viceskoleinspektør i Avedøre.

På en tur til Roskilde bemærkede han, at en ny skole var under opførelse. Byggeriet så spændende ud, og da skolen i 1968 blev klar til indvielse, var det med Mark som dens inspektør. Han havde i sin ansættelsessamtale markeret pædagogiske og faglige synspunkter, der ikke alle var gængse i domkirkebyen, men Marks store viden og stærke personlighed kombineret med udpræget humoristisk sans var ikke til at komme uden om.

Mark var en glimrende leder. Han var særdeles iderig, inspirerende og initiativrig. I hans tid som skoleinspektør ved Østervangsskolen blomstrede den i en sådan grad, at der jævnligt kom gæster fra ind- og udland for at studere skolen og dens aktiviteter. Mark skånede aldrig sig selv. Som inspirator gik han forrest, når nye tiltag skulle iværksættes til gavn for elever, forældekreds, lærere og skolelederkolleger. På ledermøder var det en nydelse og berigelse, hver gang Mark tog ordet. Han var en sprogets mester med dybt seriøse udmeldinger fremført på en hyggelig måde.

Når der i kommunen offentliggjordes oversigter over pædagogiske forsøgs- og udviklingsarbejder, lå Østervangsskolen helt i top, og altid var Mark rede til at delagtiggøre os andre i spændende tanker og ideer.

Østervangsskolen blev blandt andet kendt for sine årsfester, hvor hele skolen deltog, og hvor Mark også her gik foran. Han var en så fremragende skoleleder, at ingen lokale turde søge stillingen som hans efterfølger, da han gik på pension 14. januar 1994.

Herefter fortsatte han sit aktive virke. Både før og efter sin pensionering rejste han meget. Ud over adskillige rejser i Europa blev det også til fjernere destinationer som Kina, Vietnam, Indonesien og Centralamerika. Skønne oplevelser havde han da med sin hustru Ebba, og trods savnet efter hendes alt for tidlige død i 2001 fortsatte han sin omfattende foredragsvirksomhed, hvor rejser, litteratur, erindringer og humor var blandt emnerne.

I en lang årrække var han aktiv i Roskilde Teaterforening og fra 1994 til 2006 som foreningens formand. Hans store litterære viden kom såvel bestyrelsen som talrige teatergæster til gode. Tillige virkede han målrettet for mellemfolkelig forståelse. Eksempelvis arbejdede han efter anden verdenskrig for gode menneskelige relationer mellem tyskere og danskere ved de internationale Sonnenberg-stævner i den tyske delstat Niedersachsen.

At opleve Mark i festligt lag var altid noget særligt. Når han var til stede, ventede man i spænding på, at han ville tage ordet, for ingen kunne holde tale som Mark. Såvel blandt mange som på tomandshånd var han et menneske, der skabte glæde.

Han havde en stor bekendtskabskreds. Tillige var han et familiemenneske, og hans familie betød så meget for ham. For Marks familie er hans død et stort tab. Det er også tilfældet for os andre, der har haft den lykke at være hans kolleger og venner. Hvor vil vi savne ham!

Æret være Alfred Mark Jensens minde.

Powered by Labrador CMS