Venstre vil niveaudele

Partiet vil justere folkeskoleloven, hvis det danner regering med Det Konservative Folkeparti

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvis det står til Venstre, bliver folkeskoleloven ændret på to punkter i løbet af de første 100 dage med en eventuel VK-regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti).

'I folkeskolen bør der være niveaudeling for de ældste klasser, holddeling for at stimulere både de svage og de stærke elever og karakterer allerede fra 5. klasse', skriver Anders Fog Rasmussen i Magasinet Liberal.

- Jeg kan godt se, at ordet niveaudeling lugter af realskole, men den har vi ikke planer om at genindføre. Vi kan bare ikke forstå, hvorfor det er forbudt at inddele eleverne i hold gennem et helt skoleår, siger Venstres næstformand.

- Undervisningsdifferentiering er en smuk tanke, men metoden kan ikke bruges, hvis der er for stor forskel på eleverne. Derfor skal skolerne have lov til at danne hold, hvor eleverne matcher hinanden. På den måde kan man bedre udnytte den enkelte elevs kvalifikationer, fordi lærerne kan sætte ind der, hvor det er nødvendigt.

- Samtidig gør vi op med den lighedsfilosofi, der gør undervisningen i folkeskolen til en grå mellemvare. Der bliver ikke taget særlige hensyn til de svageste elever, og de stærkeste får ikke faglige udfordringer. I bund og grund vil vi tillade holddeling hele året, fordi vi mener lovens ord om undervisningsdifferentiering alvorligt.

Undervisningsminister Ole Vig Jensen mener fortsat, at skolerne kun skal have lov at dele de ældste elever i kortere perioder.

- Vi valgte netop at forhindre det, fordi der ikke skal ske en sortering af eleverne. Den nuværende lov er meget mere værdig for dem, siger Ole Vig Jensen.

Venstre vil ikke tvinge skolerne til at inddele de ældste elever i hele året. Partiet vil heller ikke sætte tal på, hvor mange niveauer der er brug for. Det er op til den enkelte skole at afgøre.

- Vi siger ikke, at eleverne skal inddeles i hold hele året, men skolerne skal have mulighed for at gøre det, hvis de mener, det er pædagogisk rigtigt. Den frihed vil vi gerne give dem, hvorefter vi naturligvis vil appellere til, at de også udnytter den, siger Anders Fog Rasmussen.

Venstre vil heller ikke tvinge skolerne til at bedømme eleverne fra 5. klasse. Men de skal have muligheden.

- Vi ved fra privatskoler, at elever kan lide at blive bedømt. Det skal ske i form af et tal eller et ord. Men det er for detaljeret at bruge 13-skalaen, siger Anders Fog Rasmussen, der mener, at karakterer er med til at styrke fagligheden.

- En karakter sætter fokus på elevens faglige standpunkt.

Ole Vig Jensen kalder forslaget for en gammeldags måde at anskue skolen på.

- De interne evalueringer er til større glæde for lærere, elever og forældre end en karakter, siger undervisningsministeren.

Venstres næstformand afviser, at partiet er ved at løbe fra forliget om folkeskoleloven.

- Vi står ved forliget, blandt andet fordi det præciserer, at der skal tages hensyn til den enkelte elev. Men vi skal have styrket fagligheden. Derfor foreslår vi de to ændringer. Han tilføjer, at han godt kan leve med, at samarbejdspartneren i en eventuel borgerlig regering, Det Konservative Folkeparti, fortsætter med at stå uden for forliget.

- Det er deres valg, men da vi fik genindført prøven i færdighedsregning, så vi, at det er praktisk at være med i et forlig. Så kan man lettere få indflydelse. Vi er dog utilfredse med, at undervisningsministeren har besluttet, at karakteren fra den skriftlige prøve i matematik skal lægges sammen med resultatet af prøven i færdighedsregning. Eleverne har krav på at vide, hvordan de klarer sig i hver prøve, så når vi kommer i regering, får de karakter i dem begge, siger Anders Fog Rasmussen.

Ole Vig Jensen peger på, at forligspartierne allerede har skærpet prøven i matematik, så eleverne nu både får en mundlig og en skriftlig karakter.

- Jeg vil minde Anders Fog Rasmussen om, at forligspartierne har en aftale om, at antallet af prøver og karakterer ikke skal udvides, siger Ole Vig Jensen.

Henrik Stanek er freelancejournalist.

En karakter sætter fokus på elevens faglige standpunkt

Powered by Labrador CMS