Den altoverskyggende prioritet må være forberedelse til lærerne, mener lærer Bruno Barbalho.

Kære nye undervisningsminister: Her er vores ønskeseddel

Et folketingsvalg og udpegning af en ny undervisningsminister er på vej. Folkeskolen har bedt tre lærere om at komme med deres ønsker til, hvad en ny minister bør have øverst på to do-listen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Bondo om valget: »Skolen har brug for en minister med magt«

»Giv læreren det professionelle råderum tilbage«

Navn: Pernille List Kristensen

Alder: 33 år

Skole: Højmarkskolen i Holsted

Funktion: lærer, tillidsrepræsentant og kredsstyrelsesmedlem

»Det er egentlig meget simpelt: Den ny minister bør fokusere på øget frihed til skolerne. Lærerne skal have det professionelle råderum tilbage. Færre dokumentationskrav og mindre fokus på test. Derfor bør de nationale test også gøres frivillige. Der skal gennemføres de test, lærerne synes giver mening. Jeg ser i min hverdag, hvor pressede de unge mennesker bliver af testkulturen. De bliver stressede af det.

Jeg synes også, at en ny minister bør kigge på at forkorte skoledagen yderligere. Til gengæld bør det være lettere at veksle timer til tolærertimer, så eleverne får før fri, og vi som lærere får bedre mulighed for at forberede en undervisning med høj kvalitet. Vi har en hverdag, hvor vi går for meget på kompromis. Jeg er sikker på, at det er hovedårsagen til lærerflugten fra folkeskolen«.

»Folkeskolen skal igen være det naturlige valg«

Navn: Liselotte Bak

Alder: 61 år

Skole: Helsingør Skole

Funktion: lærer, næstformand i Helsingør Lærerforening og arbejdsmiljøansvarlig

»En af de vigtigste opgaver for en ny minister må være igen at gøre folkeskolen til det natur-lige valg for forældrene. Folkets skole er så vigtig en institution i vores samfund, at vi ikke kan leve med, at så mange forældre nu fravælger den, snarere end de tilvælger en privatskole. Hvis den tendens skal vendes, er det blandt andet afgørende, at ministeren lytter til lærerne og samarbejder med Danmarks Lærerforening.

Desuden bør en ny minister skærme folkeskolen mod de pædagogiske modeluner og de markedsstyringsmekanismer, der er væltet ind over os de seneste mange år. Det skal der simpelthen renses ud i. Skoleudvikling skal starte nedefra og komme fra lærerne. Det betyder ikke, at undervisningsministeren ikke må stå stærkt i forhold til pædagogisk udvikling, så længe der er føling med de fagprofessionelle.

Endelig ønsker jeg, at inklusionen kommer til at stå højt på dagsordenen. Den opleves lige nu som én stor spareøvelse ude på skolerne. Børnene får ikke den hjælp, de har behov for eller krav på, og det fører til afmagt blandt lærerne«.

»Drop one size fits all-­tankegangen«

Navn: Bruno Barbalho

Alder: 37 år

Skole: Hendriksholm Skole i Rødovre

Funktion: lærer, tillidsrepræsentant, kredsstyrelsesmedlem

»Den altoverskyggende prioritet må være forberedelse til lærerne. Man har iværksat en del automatiserede tiltag for at spare på den i form af læringsplatforme, portaler og diverse skyde fra hoften-læremidler. Men de giver ikke lærerne tid til at forholde sig til de sociale og administrative udfordringer, der er i en skoledag.

Det er en illusion, at man kan give lærerne et færdigt produkt, de bare kan tage i anvendelse uden videre. Selv det bedste undervisningsforløb skal tilpasses elevgrundlaget i den enkelte klasse. Det kræver forberedelsestid til læreren, og den sikrer kommunerne ikke for nuværende, så det kræver nok, at der sættes fokus på det ovenfra.

Og så skal der fokus på kvalitet frem for kvantitet. Især nyere lærere er blevet præsenteret for en palet med umenneskeligt mange værktøjer, som i og for sig er fine. Men hvis det ikke er tydeligt, hvordan de kan skabe kvalitet i undervisningen for netop ens egne elevgrupper, så gør de ingen positiv forskel«.

Lærer-farvel til en minister