Forældre får politikere til at ændre kurs

Højlydte protester mod ændringer i skolestrukturen kaster sjældent resultater af sig. I både Viborg og Rudersdal er det dog lykkedes forældre at lægge så stort pres på politikerne, at de har ændret deres planer. Kodeordene har været saglighed og sammenhold blandt forældrene.

Publiceret Senest opdateret

Samtlige skoler lægges sammen til matrikel-skoler.

Sådan lød det udspil, som børne- og ungdomsudvalget i Viborg Kommune præsenterede for byrådet i december 2021. Manøvren skulle udløse en besparelse på 50 millioner kroner ved at flytte elever rundt mellem matriklerne og samle dem i færre klasser.

“Forældrene ville aldrig kunne vide, hvilken skole deres barn ville komme til at gå på. Vi har i forvejen elever, som fragtes i bus, og det ville blive endnu værre”, siger Jeanette Winther, formand for Viborg Lærerkreds.

Efter årsskiftet blev hele børne- og ungdomsudvalget skiftet ud som følge af kommunalvalget, og det stod hurtigt klart for afløserne, at det ville blive for voldsomt at reducere 25 skoler til kun ni. Men med faldende børnetal skulle der gøres noget. I stedet kom udvalget frem til, at 14 skoler skulle lægges sammen til syv, mens fire skoler med fælles ledelse skulle lægges sammen parvis. Syv skoler skulle fortsætte som selvstændige, men de skulle indgå i fællesskaber med hinanden.

Heller ikke den model faldt i god jord hos forældrene.

“Det var i bund og grund samme løsning, som det gamle udvalg havde præsenteret, bare med færre sammenlægninger”, konstaterer skolebestyrelsesformand Helle Lauge fra Rødkærsbro Skole.

I efteråret 2021 havde hun taget initiativ til et netværk for skolebestyrelserne, så de kunne sparre med hinanden. Planerne om en ny skolestruktur satte for alvor gang i samarbejdet.

“Vi havde diskuteret et par emner på Teams, men her fik vi en mere alvorlig sag. Selv om nogle skoler ville gå fri af sammenlægningerne, syntes ingen, at vi kunne være bekendt at klasseoptimere ved at flytte elever fra skole til skole. Der var heller ingen, som mente, at vi bare skulle bruge pengene i kassen, indtil der ikke var flere”, fortæller Helle Lauge.

Sammenholdet blev afgørende for, at det lykkedes at få politikerne til stort set at droppe forslaget om skolesammenlægninger, vurderer hun. Kun de fire små skoler med parvis fælles ledelse lægges sammen.

“Det er sin sag for politikerne at ringe rundt til alle skolebestyrelser. Her serverede vi os selv for udvalget som en samlet gruppe”, siger Helle Lauge.

Fremover indgår skolerne i Viborg i forpligtende skolefællesskaber med to eller tre skoler. De kan måske løse administrative opgaver sammen og danne mellemformer på tværs af skolerne.

“Det fremgik af forslaget fra det nye udvalg, at skoler, som ville gå fri af sammenlægningerne, skulle sættes sammen i fællesskaber. Den ide greb vi, for det er en oplagt måde at skabe synergi og højere kvalitet i skolerne på”, siger Helle Lauge.

Debat uden høtyve og fakler

Kredsformand Jeanette Winther er ikke tvivl om, hvorfor det lykkedes skolebestyrelserne at få politikerne til at gå en anden vej.

“I tidligere debatter om skolestrukturen har hver skolebestyrelse talt ud fra sit eget perspektiv, men denne gang har de set på hele kommunens skolevæsen. De har ikke peget fingre ad hinanden, og ingen råbte ad politikerne. Der var mange indlæg, men det var ikke med høtyve og fakler”, siger Viborg-lærernes formand.

Katrine Rohde (Venstre) står i spidsen for børne- og ungdomsudvalget, og hun er enig.

“Det går op for os, at skolebestyrelserne står sammen, da de skriver et fælles læserbrev. Det sender et stærkt signal, når bestyrelsen for en skole med 700 elever sætter sig ved siden af en med 60 elever, vel vidende at eleverne på den lille skole er cirka dobbelt så dyre som på den store”, siger hun.

Katrine Rohde har selv siddet i en skolebestyrelse med en fornemmelse af, at politikerne havde truffet beslutningerne på forhånd. Her blev det anderledes.

“Vi får en gruppe, vi kan gå i dialog med. Samtidig viser en analyse af elevtallet, at vi kan oprette færre klasser. Alene det giver en besparelse, og det er et vigtigt element i, at vi tør gå ad vejen med skolefællesskaber”, siger udvalgsformanden.

Den nye struktur giver en samlet besparelse på syv millioner kroner årligt, men Katrine Rohde havde foretrukket, at politikerne havde nedlagt skoler.

“Vi havde haft væsentligt flere penge at drive skole for, hvis vi både havde ændret i strukturen og oprettet skolefællesskaber. Det var der ikke politisk vilje til, men fødselstallet lysner ikke, så det er sandsynligt, at opgaven med struktur dukker op på ny”, siger hun.

Udsigt til at blive amputeret

I efteråret lykkedes det forældre på Holte Skole at få politikerne i Rudersdal Kommune til at ændre indholdet af en vejledende folkeafstemning om skolens fremtid blandt borgerne i det nordsjællandske skoledistrikt.

Holte Skole opstod ved en sammenlægning af to skoler i 2020. Dengang blev det besluttet, at begge afdelinger skulle rumme 0. til 9. klasse, og at det på den lange bane var op til skolen selv at beslutte, hvordan den skulle organiseres. Men ved kommunalvalget i 2021 vandt de konservative borgmesterposten fra Venstre, og det førte til en budgetaftale om en folkeafstemning med to valgmuligheder: Enten skulle de over 1.000 elever samles på den gamle Dronninggårdskolen, eller også skulle de to skoler igen være selvstændige. Dronninggårdskolen skulle i givet fald være en fuld skole, mens den tidligere Ny Holte Skole skulle rumme 0. til 6. klasse.

De løsninger brød Lisbeth Bach-Keldsen sig ikke om. Hun har børn i afdelingen, som var i risiko for at blive reduceret.

“Vi ville ende som en amputeret skole blot 300 meter fra en fuld skole. Det ville være en de facto-nedlæggelse, for hvem vælger en skole med kun to spor og et garanteret skoleskifte?”

Der dukkede 200 forældre op til et møde, som hun og en anden mor arrangerede med borgmesteren og børne- og skoleudvalget.

“En af politikerne sagde, at der ikke var noget at tale om, for budgettet var vedtaget aftenen inden. Men de kunne ikke svare på, hvorfor de var landet på de to løsninger i afstemningen, og heller ikke på spørgsmål om økonomi, tidsplan og rationale”, fortæller Lisbeth Bach-Keldsen.

Forældre var værd at lytte til

Efter mødet udarbejdede en gruppe forældre syv-otte scenarier for skolen. Venstre trak sig fra budgetaftalen, hvorefter politikerne så på folkeafstemningen igen.

Ideen om to selvstændige skoler blev pillet ud og erstattet af et forslag om at samle de yngste elever på den ene side af Kongevejen og de ældste på den anden. Det bakkede et flertal af forældrene op om, da alternativet var én samlet skole i bygninger, som er slidte og utidssvarende, og hvor pladsen ville blive trang.

“Politikerne lyttede til os. Jeg håber, det skyldes, at vi fremstod samlet og holdt os til faglighed og saglighed”, siger Lisbeth Bach-Keldsen.

Det gør det, vurderer Jens Darket (Venstre), som sad i børne- og skoleudvalget under forløbet. Venstre var gået med i budgetaftalen for at sikre, at de andre sammenlagte skoler i kommunen fik lov til at fortsætte, men de to modeller for Holte Skole var “helt på månen”, fortæller han.

“Derfor fik vi en voldsom reaktion. Det er hverken socialt eller økonomisk ansvarligt at have skoler på hver sin side af Kongevejen, som hvert år kun har elever til halvanden børnehaveklasse hver”.

Jens Darket talte med mange forældre, forældregruppen og skolebestyrelsesformanden.

“Forældrene var værd at lytte til. De reagerede hurtigt, og de var saglige i medierne og i deres samtaler med os politikere. Det gav os en platform til at få de andre partier i tale, men det er forældrenes sejr. Jeg er bare glad for resultatet”, siger Jens Darket.

Hård proces for lærerne

Lærerne i de to afdelinger på Holte Skole tog ikke del i forældrenes arbejde, men de blev inviteret med til møder af kommunen, hvor de kunne gå rundt til stande og fortælle, hvad de mente om de forskellige scenarier for skolens fremtid.

Hele processen var dog en hård omgang for lærerne.

“Hos os var personalegruppen meget splittet om, hvad der ville være den bedste løsning for vores afdeling. For eksempel har nogle valgt den til, fordi de vil være på en mindre skole”, siger Jasper Molin, der er tillidsrepræsentant for lærerne i den afdeling, som var truet af nedlæggelse.

Uenigheden gik også på tværs af de to matrikler. Det skyldtes i høj grad det politiske setup, mener Peter Olesen, som er tillidsrepræsentant for lærerne på den anden side af Kongevejen.

“Det skabte splid, at der pludselig opstod diskussion om, hvad der skulle til afstemning, fordi vi som medarbejdere havde forskellige interesser, alt efter hvilken matrikel vi er på. Det skabte en dårlig stemning”, fortæller Peter Olesen.

De skel er de to tillidsrepræsentanter ved at viske ud, så lærerne kan arbejde sammen på enten den ene eller anden matrikel fra august 2024.