1. juni kan Nordøstamager Skoles elever flytte i egne, splinternye bygninger. Skolen har været i drift siden 2019 på Skolen på Amagerbro.

Skolestatus 2023

Helt usædvanligt blev der ikke nedlagt én eneste skole sidste år, men i år sker det igen. Til sommer forsvinder seks skoler fra landkortet. Også seks afdelinger på egne matrikler vil være fortid. Der kommer dog også skoler og afdelinger til, viser Folkeskolens årlige kortlægning af skolelandskabet. Få overblikket her.

Publiceret Senest opdateret

4

SKOLER LÆGGES SAMMEN

I Viborg lægges fire små skoler sammen to og to. På begge skoler kommer den ene afdeling til at rumme 0. til 6. klasse, mens den anden får elever fra 0. til 9. klasse. Skolerne har i forvejen fælles ledelse og bestyrelse.

11

NYE SKOLER

De senere års tendens med, at sammenlagte skoler igen bliver selvstændige, fortsætter til sommer. Frederikshavn samlede sine skoler i fire distrikter i 2015. Nu deles de op i ti selvstændige skoler fordelt på 16 matrikler. Kommunen udvider med andre ord antallet af skoler med seks. På samme måde skilles afdeling Sct. Jørgen ud fra Kobberbakkeskolen i Næstved, og specialafdelingen i den ene af de tre tilbageværende afdelinger bliver selvstændig. De seks afdelinger på Lille Næstved Skole deles i to skoler med hver tre adresser. Dermed udvider Næstved med tre skoler. I Allerød bliver Kratbjergskolens to afdelinger selvstændige, og i Slagelse går Rosenkilde Skole fra at være en intern skole under Autismecenter Vestsjælland til at være sin egen. I København flytter Nordøstamager Skole ind i en nybygget skole 1. juni. Skolen har været i drift siden 2019 på Skolen på Amagerbro. I Ikast-Brande flytter en to år gammel specialskole for elever med multiple handicap i nybyggede lokaler sammen med et specialdagtilbud under navnet Lysholt. Det er endnu ikke besluttet, om skolen skal være en afdeling af Ikast Østre Skole.

6

AFDELINGER NEDLÆGGES

Vordingborg lagde i 2012 sine skoler sammen til i alt fem skoler med flere afdelinger. Dengang blev det besluttet, at den ene af to afdelinger i Præstø skulle nedlægges to år senere. Nu mister de fire andre skoler også hver en afdeling. Også en skole på Nordfyn siger farvel til en afdeling. Rebild tegner sig for den sjette nedlæggelse.

1.066

SKOLER OG 121 SPECIALSKOLER

Antallet af almene skoler ligger på samme niveau som i forrige skoleår, mens specialskolerne er faldet med tre. Det viser Undervisningsministeriets oversigt, hvor en skole tæller som én uanset antallet af matrikler. I 2019 var der 1.061 skoler og i 2020 1.063. Herefter steg det til 1.066 folkeskoler i 2021, og det har altså holdt sig i dette skoleår. I 2007 lød de officielle tal på 1.240 folkeskoler og 168 specialskoler. I dag har Danmark 121 specialskoler.

3

SKOLER UDVIDES MED EN AFDELING

Kalvehave Skole og Børnehus overtager bygningerne, når Mern Skole nedlægges som en afdeling af Kulsbjerg Skole i Vordingborg. Derefter består specialskolen af to matrikler. På samme måde udvides Bakkeskolen i Hørning ved Skanderborg med afdeling Sommerbæk. Når afdelingen er bygget færdig i 2027, erstatter den Bakkeskolen. I København udvides Strandparkskolen i Sydhavnen med Specialskolen i Ørestad, som åbner i pavilloner ved Sundholm. I 2029 flytter afdelingen ind i en nybygget skole i Ørestaden og bliver selvstændig.

6

SKOLER NEDLÆGGES

Slagelse nedlægger fem skoler og samler eleverne fra tre af dem på Eggeslevmagle Skole, som får nyt navn. Reelt reducerer den vestsjællandske kommune altså skoletallet med fire. Også Nordfyn tynder ud i sine skoler. Her sker det med to skoler, som hver især består af to matrikler. Begge steder nedlægges den ene afdeling, mens den anden bliver lagt sammen med en større naboskole, som i forvejen ligger på flere adresser.

Skolenedlæggelser og -sammenlægninger

Albertslund

Brøndagerskolen (95) har sin udskolingsafdeling (36) i Vallensbæk. Afdelingen skulle have været nedlagt i løbet af dette skoleår, men en samling af specialskolen er stillet i bero.

Slagelse

Tårnborg Skole (61), Flakkebjerg Skole (100), Boeslunde Skole (27), Skælskør Skole (239) og Eggeslevmagle Skole (550) nedlægges. Eleverne fra de tre sidstnævnte samles under et nyt navn på matriklen i Eggeslevmagle, mens eleverne fra Tårnborg fordeles på Vemmelev Skole og Broskolen. Eleverne i Flakkebjerg flyttes til Dalmose Skole. I Flakkebjerg åbner Flakkebjerg Friskole i den nedlagte folkeskole.

Vordingborg

Nogle af de afdelinger, som indgik i en storstilet sammenlægning af skoler i 2012, nedlægges:

Møn Skole (497) består af Fanefjord (89), Hjertebjerg (105) og Stege (303). Til august lukker Fanefjord, og eleverne flyttes til Stege.

Svend Gønge-Skolen (399) består af Lundby (371) og Bårse (28). Til august nedlægges Bårse.

Kulsbjerg Skole (613) består af Mern (45), Nyråd (177) og Stensved (391). Til august nedlægges Mern og eleverne flyttes til Stensved. I stedet overtager specialskolen Kalvehave Skole- og Børnehus (110) bygningerne i Mern og kommer således til at bestå af to afdelinger.

Gåsetårnskolen (1.131) består af Ørslev (110), Marienberg (164), Kastrup (185), og Islinge (672). Marienberg nedlægges, og eleverne flyttes til Iselinge. Begge afdelinger ligger i Vordingborg by.

Nordfyn

I 2012 blev flere skoler lagt sammen. Nu nedlægges to af skolerne og en afdeling.

Bogense Skole (470) består af Kongslund (74) og Bogense (396). Kongslund nedlægges.

Særslev-Hårslev-Skolen består af Hårslev (59) og Særslev (181). Hårslev nedlægges, og Særslev lægges under Søndersøskolen (503), som i forvejen består af Nordmark (193) og Søndersø (310).

Kystskolen (235) består af Løkkemark (47) i Uggerslev og Krogsbølle (188). Løkkemark nedlægges, og Krogsbølle bliver en afdeling af Sletten Skole (693), som i forvejen består af Skovløkken (112), Nordvest (183) og Otterup (398).

Faaborg-Midtfyn

Bøgebjergskolen (83) i Vester Aaby blev lagt sammen med Øhavsskolen (621) i Faaborg pr. 1. januar i år. Øhavsskolen havde i forvejen afdelingerne Uglen (305) for 0. til 6. klasse og Svanen (316) for 7. til 10. klasse.

Viborg

Ulbjerg Skole (63) og Skals Skole (286) lægges sammen med 0. til 6. klasse i Ulbjerg og 0. til 9. klasse i Skals. Skolerne har i forvejen fælles ledelse og bestyrelse.

Sparkær Skole (62) og Mønsted Skole (180) lægges sammen med 0. til 6. klasse i Sparkær og 0. til 9. klasse i Mønsted. Skolerne har i forvejen fælles ledelse og bestyrelse.

Vesthimmerland

Politikerne beslutter midt i juni, om Ranum Skole (47), Vestrup Skole (70), Ullits Skole (71), Vester Hornum Skole (72) og Gedsted Skole (79) skal nedlægges i 2024. Hvis det sker, kan skolerne bede om at blive lukket allerede i år.

Rebild

Haverslev-Ravnkilde Skole (161) består af Ravnkilde (36) og Haverslev (125). Ravnkilde nedlægges.

Fremtidige nedlæggelser og sammenlægninger

Hillerød

Hillerød Dagbehandlingsskole (37) blev til ved en sammenlægning af Store Dyrehave Skole og Ullerødskolen i 2019. Skolen underviser normalt begavede elever med sociale, psykiske og familiemæssige vanskeligheder. Planen er at samle skolen på én matrikel. Det bliver enten i en af de nuværende afdelinger eller på Hillerød Vest Skolen, afdeling Alsønderup. Der er ikke sat årstal på, hvornår det sker.

Ikast

Blåhøj Skole (60), Dalgasskolen (340) og Artium (620) i Brande blev lagt sammen sidste år. Til næste år nedlægges Blåhøj Skole.

Ringkøbing-Skjern

Hvide Sande Skole (324) består af Fjord (111) med 0. til 3. årgang og Skolevej (213) med 4. til 9. årgang. Fjord nedlægges, når Skolevej er udbygget til at kunne rumme alle elever fra august 2024.

Skolen i Skjern (770) opstod i 2022 efter en sammenlægning af Amagerskolen og Kirkeskolen og består af Klostervej (309) og Enghavevej (461). Om fem-seks år nedlægges Enghavevej.

Aarhus

Elev Skole (225) nedlægges i 2026, og eleverne fortsætter på en nybygget skole i Nye. Skolen har ikke fået navn endnu. Måske får specialskolen Langagerskolen (210) i Viby en afdeling i Elev. Langagerskolen udvidede i forvejen med en afdeling (60) på den tidligere Kolt Skole i efteråret 2021.

Vesthimmerland

Toppedalskolen (182) syd for Løgstør består af Gammel Vindblæs (57) og Brøndumvej (125). Gammel Vindblæs er ved at blive bygget ud, så skolen kan samle eleverne dér, men arbejdet har ligget stille i et halvt år, da entreprenøren gik konkurs. Nu er byggeriet genoptaget og ventes afsluttet i februar 2024, hvorefter Brøndumvej bliver nedlagt.

Nye skoler

København

Nordøstamager Skole (158) har været i drift siden 2019 på Skolen på Amagerbro. 1. juni rykker skolen ind i en nybygget skole i Holmbladsgade med plads til 840 elever.

Specialskolen i Ørestad åbner til august med 24 elever i pavilloner ved Sundholm på Amager. Den begynder med at være en afdeling under specialskolen Strandparkskolen i Sydhavnen, men flytter i 2029 ind i en nybygget skole i Ørestaden med plads til cirka 100 elever og bliver så selvstændig.

Specialskolen ved Rosenvængets Hovedvej (120) er netop flyttet fra Valby til Rosenvængets Hovedvej på Østerbro. Skolen opstod i 2018 som en afdeling til Frejaskolen (122), men blev en selvstændig skole i 2021. Skolen underviser normalt begavede elever med autisme eller ADHD.

Allerød

Kratbjergskolen (1.253) består af Ravnsholt (540), Engholm (690) og Kongevej (23), som er et alternativt skoletilbud for 12 til 17 årige. Efter sommerferien bliver Ravnsholt og Engholm til selvstændig skoler. Kongevej tilknyttes Engholm Skole.

Halsnæs

I januar rykkede Frederiksværk Skole (500) ind i en nybygget skole. Den tidligere skole havde skimmelsvamp i kælderen.

Slagelse

Rosenkilde Skole (140), som er en intern skole under Autismecenter Vestsjælland, bliver en selvstændig skole.

Vordingborg

Specialskolen Kalvehave Skole- og Børnehus (110) overtager Mern Skole, når den til august nedlægges som en afdeling af Kulsbjerg Skole. Derefter består Kalvehave Skole- og Børnehus af to matrikler.

Næstved

Kobberbakkeskolen (1.297) består af Rønnebæk (137), Sydby (235), Sjølund (381) og Sct. Jørgen (544). Efter sommerferien skilles Sct. Jørgen ud som selvstændig skole, hvorefter Kobberbakkeskolen fortsætter med tre afdelinger.

Samtidig bliver specialafdelingen i Sydby (100) en selvstændig specialskole, men bevarer den nuværende placering. Den nye specialskole skal have ’kontakt’ til skoler med specialklasserækker.

Lille Næstved Skole (1.851) består af Hyllinge (74), Sandved (110), Karrebæk (125), Fuglebjerg (371) samt Karrebækvej (582) og Herlufsholmvej (589) i Næstved. Skolen bliver delt i to skoler med hver tre afdelinger, som midlertidigt kaldes henholdsvis Lille Næstved Vest med Hyllinge, Sandved og Fuglebjerg samt Gammel Lille Næstved med Herlufsholmvej, Karrebæksvej og Karrebæk.

Skanderborg

Bakkeskolen (750) i Hørning udvides med afdelingen Sommerbæk, som åbner med 320 elever fra 0. til 3. klasse til august. Når skolen er bygget færdig i 2027, erstatter den Bakkeskolen.

Aarhus

Stensagerskolen (255), som underviser elever med vidtgående specialpædagogiske behov, flytter i slutningen af juni fra Viby til den tidligere Tovshøjskolen i Gellerup. Tovshøjskolen blev nedlagt som almen skole i 2020 og er ved at blive bygget om, så den opfylder Stensagerskolens behov.

Ikast-Brande

En specialskole (9) for elever med multiple fysiske og psykiske handicap i svær grad flytter til august i nybyggede lokaler i Ikast under navnet Lysholt og skal dele adresse med et specialdagtilbud. Skolen, der får plads til 30 elever, åbnede for to år siden under Børneby Øster. Det er endnu ikke besluttet, om skolen skal være en afdeling af Ikast Østre Skole.

Randers

Randers Specialskole (269) med Støvringgårdvej (48), Blommevej (90) og Borup Byvej (131) har skiftet navn til Trekløverskolen.

Frederikshavn

Kommunen samlede sine skoler i fire distrikter i 2015, men nu bliver de til 10 selvstændige skoler fordelt på 16 matrikler:

Skoledistrikt Nord (1.070) deles i Aalbæk Skole (160), Skagen Skole (410) og Strandby Skole (500).

Skoledistrikt Øst (1.484) bliver til Nordstjernenskolen (714) og Frydenstrand Skole (770) med afdelingerne Abildvej (323) og Buhlsvej (447). Derudover bliver Heldagsskolen (40) en del af Frydenstrand Skole.

Distrikt Vest (838) bliver til Ravnshøj Skole (166) og Bangsbostrand Skole (672) med afdelingerne Gærum (72) og Bangsbostrand (600). Derudover overgår Heldagsskolen (40) til Frydenstrand Skole.

Distrikt Syd (1.245) bliver til Dybvad/Hørby Skole (176), Torslev Skole (255) og Sæby Skole (814)

med afdelingerne Stensnæs (77), Sæby (310) og Sæbygaard (427).

Kommende skoler

København

I januar 2024 rykker Sluseholmen Skole (162) ind i nye bygninger med plads til 840 elever. Skolen åbnede i 2019 med elever i børnehaveklasse, som i det første år kørte ud i skove og derefter fik til huse i pavilloner ved Skolen i Sydhavnen. I august 2020 flyttede skolen til pavilloner på Enghave Bryggen, hvor den bor, indtil den nye skole er bygget færdig. Til august modtager skolen 63 nye elever.

I 2024 flytter Arenakvarterets Skole (400) - også kaldet Skolen på Hannemanns Allé - i Ørestad ind i en ny skole på Hannemanns Allé. Også denne skole vokser op nedefra og åbnede i 2020 med to børnehaveklasser på Kalvebod Fælled Skole. Sidste år flyttede skolen til pavilloner på Sigtelinjegrunden i Ørestad, hvor den skal bo, indtil den nye skole er klar.

I 2024 åbner Skolen i Kødbyen med plads til 840 elever. Skolen erstatter Gasværksvejens Skole (527), som ikke har plads til udvidelser.

I 2026 står en ny skole klar ved Torveporten i Valby. Skolen bliver den ene af tre afdelinger på Harrestrup Å Skole, hvor de to andre hedder Grøn (546) og Blå (624) efter en sammenlægning af Lykkebo Skole (565) og Kirsebærhavens Skole i 2022.

I 2027 skulle ny skole i De Gamles By på Nørrebro åbne som en afdeling af Guldberg Skole, som dermed ville komme til at ligge på tre matrikler. Planerne om en tredje afdeling forventes imidlertid at blive annulleret.

I 2027 åbner en ny skole i Vejlands Kvarter på Amager

I 2027 åbner Skolen ved Levantkaj som den første af tre afdelinger på en ny skole i Nordhavn. De to andre følger efter planen i 2031 og 2048.

I 2029 flytter Specialskolen i Ørestad ind i en nybygget skole med plads til cirka 100 elever. Skolen åbner til august i år med 24 elever, som skal undervises i pavilloner ved Sundholm på Amager. Den begynder med at være en afdeling under specialskolen Strandparkskolen i Sydhavnen.

I 2032 ventes en ny skole at åbne på godsbaneterrænet ved Vesterbro, som skal byudvikles. Skolen skal huse 6. til 9. klasse, mens den nuværende Bavnehøj Skole skal have 0. til 5. klasse.

I 2033 ventes en ny skole at stå færdig i Bådshavnsgade i Sydhavnen, som skal byudvikles. Skolen vil blive en afdeling på Ellebjerg Skole, som skal rumme 0. til 3. klasse, mens den nye afdeling bliver for 4. til 9. klasse.

I 2035 ventes den første af to nye skoler på Refshaleøen/Lynetteholmen at stå klar. Der er ikke sat årstal på den anden skole.

Ballerup

Det selvstændige Ordblindeinstituttet (97) skal flytte fra Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg til sin egen enhed. Det skyldes pladsmangel på skolen, som har stigende elevtal. Det er uafklaret, hvornår og hvorhen Ordblindeinstituttet skal flytte.

Fredensborg

I 2025 står en ny skole klar til Nivå Skole (600). Nivå Skole opstod i 2011, da Nivå Centralskole, Niverødgårdskolen og Karlebo Skole blev lagt sammen. To år senere blev den tidligere Karlebo Skole lagt ind under Fredensborg Skole, og i 2022 blev afdeling syd (tidligere Nivå Centralskole) med indskoling og mellemtrin nedlagt for at give plads til at bygge den nye skole. Nivå bysamfund er i vækst, og den nye skole bliver bygget til at rumme fire spor hele vejen op og får derfor plads til cirka 1.000 elever.

Aarhus

I august 2025 flytter Ellehøjskolen (302) til en ny skole i Gellerup. Ellehøjskolen opstod i 2020, da Tovshøjskolen i Gellerup blev nedlagt og eleverne flyttet til den daværende Ellekærskolen i Hasle. Den nye skole har ikke fået navn endnu.

I 2026 ventes en ny skole at stå færdig i Nye nord for Aarhus. Skolen har ikke fået navn endnu. Eleverne fra Elev Skole (225) overgår til den nye skole, og Elev Skole bliver dermed nedlagt. Måske får specialskolen Langagerskolen i Viby en afdeling i bygningerne.

En ny skole var planlagt til at åbne i havnebydelen Aarhus Ø i 2027, men beslutningen er udskudt på ubestemt tid. I stedet udvides Risskov Skole og Engdalskolen i Brabrand.

Kilder: Lærerkredsene i DLF og diverse skoler.