1. juni kan Nordøstamager Skoles elever flytte i egne, splinternye bygninger. Skolen har været i drift siden 2019 på Skolen på Amagerbrio.
1. juni kan Nordøstamager Skoles elever flytte i egne, splinternye bygninger. Skolen har været i drift siden 2019 på Skolen på Amagerbrio.

Skolestatus 2023

Helt usædvanligt blev der ikke nedlagt én eneste skole sidste år, men i år sker det igen. Til sommer forsvinder seks skoler fra landkortet. Også seks afdelinger på egne matrikler vil være fortid. Der kommer dog også skoler og afdelinger til, viser Folkeskolens årlige kortlægning af skolelandskabet. Få overblikket her.

Publiceret Senest opdateret

4

SKOLER LÆGGES SAMMEN

I Viborg lægges fire små skoler sammen to og to. På begge skoler kommer den ene afdeling til at rumme 0. til 6. klasse, mens den anden får elever fra 0. til 9. klasse. Skolerne har i forvejen fælles ledelse og bestyrelse.

11

NYE SKOLER

De senere års tendens med, at sammenlagte skoler igen bliver selvstændige, fortsætter til sommer. Frederikshavn samlede sine skoler i fire distrikter i 2015. Nu deles de op i ti selvstændige skoler fordelt på 16 matrikler. Kommunen udvider med andre ord antallet af skoler med seks. På samme måde skilles afdeling Sct. Jørgen ud fra Kobberbakkeskolen i Næstved, og specialafdelingen i den ene af de tre tilbageværende afdelinger bliver selvstændig. De seks afdelinger på Lille Næstved Skole deles i to skoler med hver tre adresser. Dermed udvider Næstved med tre skoler. I Allerød bliver Kratbjergskolens to afdelinger selvstændige, og i Slagelse går Rosenkilde Skole fra at være en intern skole under Autismecenter Vestsjælland til at være sin egen. I København flytter Nordøstamager Skole ind i en nybygget skole 1. juni. Skolen har været i drift siden 2019 på Skolen på Amagerbro. I Ikast-Brande flytter en to år gammel specialskole for elever med multiple handicap i nybyggede lokaler sammen med et specialdagtilbud under navnet Lysholt. Det er endnu ikke besluttet, om skolen skal være en afdeling af Ikast Østre Skole.

6

AFDELINGER NEDLÆGGES

Vordingborg lagde i 2012 sine skoler sammen til i alt fem skoler med flere afdelinger. Dengang blev det besluttet, at den ene af to afdelinger i Præstø skulle nedlægges to år senere. Nu mister de fire andre skoler også hver en afdeling. Også en skole på Nordfyn siger farvel til en afdeling. Rebild tegner sig for den sjette nedlæggelse.

1.066

SKOLER OG 121 SPECIALSKOLER

Antallet af almene skoler ligger på samme niveau som i forrige skoleår, mens specialskolerne er faldet med tre. Det viser Undervisningsministeriets oversigt, hvor en skole tæller som én uanset antallet af matrikler. I 2019 var der 1.061 skoler og i 2020 1.063. Herefter steg det til 1.066 folkeskoler i 2021, og det har altså holdt sig i dette skoleår. I 2007 lød de officielle tal på 1.240 folkeskoler og 168 specialskoler. I dag har Danmark 121 specialskoler.

3

SKOLER UDVIDES MED EN AFDELING

Kalvehave Skole og Børnehus overtager bygningerne, når Mern Skole nedlægges som en afdeling af Kulsbjerg Skole i Vordingborg. Derefter består specialskolen af to matrikler. På samme måde udvides Bakkeskolen i Hørning ved Skanderborg med afdeling Sommerbæk. Når afdelingen er bygget færdig i 2027, erstatter den Bakkeskolen. I København udvides Strandparkskolen i Sydhavnen med Specialskolen i Ørestad, som åbner i pavilloner ved Sundholm. I 2029 flytter afdelingen ind i en nybygget skole i Ørestaden og bliver selvstændig.

6

SKOLER NEDLÆGGES

Slagelse nedlægger fem skoler og samler eleverne fra tre af dem på Eggeslevmagle Skole, som får nyt navn. Reelt reducerer den vestsjællandske kommune altså skoletallet med fire. Også Nordfyn tynder ud i sine skoler. Her sker det med to skoler, som hver især består af to matrikler. Begge steder nedlægges den ene afdeling, mens den anden bliver lagt sammen med en større naboskole, som i forvejen ligger på flere adresser.

Skolenedlæggelser og -sammenlægninger

København

Lykkebo Skole (565) og Kirsebærhavens Skole (597) i Valby lægges sammen under navnet Harrestrup Å Skole, og når en ny skole står klar ved Torveporten i 2026, indgår den som skolens tredje afdeling.

Fredensborg

Nivå Skole (609) har afdelingerne syd med indskoling og mellemtrin (384) og nord med udskoling (225). Til august nedlægges syd, så der bliver plads til at bygge en ny skole, som skal stå klar i 2025 og rumme samtlige elever. Nivå Skole opstod i 2011, da Nivå Centralskole, Niverødgårdskolen og Karlebo Skole blev lagt sammen. To år senere blev den tidligere Karlebo Skole lagt ind under Fredensborg Skole.

Albertslund

Specialskolen Brøndagerskolens (95) afdeling (36) i Vallensbæk nedlægges til marts næste år, hvorefter hele skolen ligger på én matrikel i Albertslund.

Odsherred

Odden Nykøbing Egebjerg Skole (552) har to afdelinger i Nykøbing for henholdsvis mellemtrin og udskoling (280) og overbygning (163). På grund af skimmelsvamp flyttes de ældste elever til byens anden afdeling, hvor man afventer tilladelse til at placere midlertidige pavilloner, indtil afdelingen er udbygget. Dermed går skolen fra fire til tre afdelinger. De to andre ligger i Odden (26) og Egebjerg (83).

Kalundborg

Rørby Skole (62) fik fælles skoleleder med Hvidebækskolen (279) i 2012. 1. februar i år fik skolen sin egen leder. Dermed har alle skoler i kommunen egen skoleledelse.

Assens

Heldagsskoletilbuddet Brahesholm (10) overgår fra Unge-enheden til Assens Ungdomsskole.

Fredericia

Specialskolen Frederiksodde Skole (190) ligger på to matrikler. På grund af pladsmangel opsættes midlertidige pavilloner 150 meter fra den ene matrikel. At det ikke sker på selve matriklen, skyldes, at det ville overstige bebyggelsesprocenten.

Haderslev

Specialskolen Louiseskolen (221) går fra fem til fire matrikler, da afdelingen for børn og unge med omfattende følelsesmæssige og sociale vanskeligheder (6) i Stevelt nedlægges.

Ringkøbing-Skjern

Amagerskolen (339) og Kirkeskolen (481) i Skjern lægges sammen. De to skoler fik fælles ledelse i august 2021 og bliver altså nu til én skole med navnet Skolen i Skjern. Om seks-syv år samles skolen på Amagerskolens matrikel.

Ikast-Brande

Skolefællesskabet Blåhøj Skole (65) og Dalgasskolen (332) i Brande lægges sammen med Artium Skole (610) i Brande til én skole med tre afdelinger.

Syddjurs

Ebeltoft Skole (352) går fra to til en matrikel. Skolen blev dannet i 2012 ved en sammenlægning af Skelhøjskolen og Toftevangskolen. Til august samles eleverne på den tidligere Toftevangskolen, som i dag rummer 0. til 5. klasse (289) og er ved at blive bygget om. Anledningen er faldende elevtal. Det falder dog mindre end forventet.

Tidligere beslutninger

Frederiksberg

I 2021 blev Behandlingsskolen Christianskolen (20) og specialskolen Skolen ved Nordens Plads (220) lagt sammen til en skole på to matrikler. Det blev samtidig besluttet, at Frederiksberg Ungdomsskole skulle flytte fra Skolen ved Nordens Plads, men ikke hvornår og hvorhen. Men allerede 1. august samme år flyttede ungdomsskolen til Tre Falke Skolen.

Høje-Taastrup

Charlotteskolen (387) og Hedehusene Skole (422) flyttede efter efterårsferien i 2021 ind i Læringshus Nærheden som en samlet skole.

Ishøj/Vallensbæk

Specialskolen Kirkebækskolen (62) ligger i Vallensbæk Kommune og blev indtil 1. januar 2022 drevet af Ishøj Kommune, som så varetog det specialiserede område for nabokommunen. Nu står Vallensbæk selv for driften. Indtil sommeren 2001 lå skolen i Bagsværd med navnet Skolen på Taxvej og hørte under det daværende Københavns Amt.

Skive

Krabbeshus Heldagsskole (92) blev 1. oktober 2021 slået sammen med centerklasserne (18) på Ådalskolen (220) i Skive. Skolen fortsætter med elever på begge matrikler.

Fremtidige nedlæggelser og sammenlægninger

Hillerød

Hillerød Dagbehandlingsskole (37) blev til ved en sammenlægning af Store Dyrehave Skole og Ullerødskolen i 2019. Skolen underviser normalt begavede elever med sociale, psykiske og familiemæssige vanskeligheder. Planen er at samle skolen på én matrikel for at gøre arbejdstid og anden drift mere økonomisk. Det bliver enten i en af de nuværende afdelinger eller på Hillerød Vest Skolen, afdeling Alsønderup. Der er ikke sat årstal på, hvornår det sker.

Ringkøbing-Skjern

Hvide Sande Skole (324) består af afdeling Fjord (111) med 0. til 3. årgang og afdeling Skolevej (213) med 4. til 9. årgang. Afdeling Fjord nedlægges, når afdeling Skolevej er udbygget til at kunne rumme alle elever i 2024.

Aarhus

Elev Skole (185) nedlægges i efteråret 2024, og eleverne overføres til en nybygget skole i den nye bydel Nye nord for Aarhus. Skolen har ikke fået navn endnu.

Nye skoler

Høje-Taastrup

Ole Rømer-Skolen (483) samlede i august 2021 sine elever på én matrikel. Primo 2023 flytter afdeling Selsmosen (114) tilbage til det nybyggede Børne- og Kulturhus i Taastrupgård.

Halsnæs

I januar 2023 rykker Frederiksværk Skole (424) ind i en ny skole. Den nuværende skole har skimmelsvamp i kælderen. Det er planen, at skolen skal sælges, men det er endnu ikke politisk besluttet.

Faxe

Specialenhederne Skolen ved Skoven (13) i Førslev, Øen på Sofiendalskolen i Haslev (69) og Centerklasserne på Østskolen Karise (27) hører under Midtskolen. De samles nu i en selvstændig skole med navnet Specialskolen (109). Derefter består Midtskolen af almenafdelingerne Sofiendalskolen i Haslev (291), Møllevangsskolen i Rønnede (319) og Bavneskolen i Dalby (324).

Nordfyn

Heldagsskolen (33) i Hjadstrup ved Otterup, specialafdelingen Regnbuen (28) på Bogense Skole, specialklasser fra Bogense Skole (8), Sletten Skole (26) og Søndersøskolen (9) og specialbørnehaven Tigerhuset (9) lægges sammen under navnet Nordfynsskolen. I 2024 samles eleverne fra Regnbuen og børnene i Tigerhuset i et nyt byggeri i Søndersø. Aarhus

Stensagerskolen (250), som underviser elever med vidtgående specialpædagogiske behov, flytter i løbet af skoleåret 22/23 fra Viby til Tovshøjskolen i Gellerup. Tovshøjskolen blev nedlagt som almen skole i 2020 og er ved at blive bygget om.

Kommende skoler

København

I skoleåret 23/24 flytter Specialskolen ved Rosenvængets Hovedvej (65) fra Valby til Rosenvængets Hovedvej på Østerbro og bliver på sigt udvidet til 120 elever. Skolen opstod i 2018 som en afdeling til Frejaskolen (122), men blev en selvstændig skole i august sidste år. Skolen underviser normalt begavede elever med autisme eller ADHD.

I 2023 står Skolen i Nordøstamager (160) klar i Holmbladsgade med plads til 840 elever. Skolen har været i drift siden 2019 på Skolen på Amagerbro. Skolen på Nordøstamager er et foreløbigt navn.

I 2024 åbner Skolen i Kødbyen med plads til 840 elever. Skolen erstatter Gasværksvejens Skole (527), som ikke har plads til udvidelser.

I 2024 rykker Sluseholmen Skole (118) ind i nye bygninger med plads til 840 elever. Skolen åbnede i 2019 med elever i børnehaveklasse og fik i første omgang til huse i pavilloner ved Skolen i Sydhavnen. I august 2020 flyttede skolen til pavilloner på Enghave Bryggen, hvor den bor, indtil den nye skole er bygget færdig.

I 2024 flytter Arenakvarterets Skole (234) - også kaldet Skolen på Hannemanns Allé - i Ørestad ind i en ny skole på Hannemanns Allé. Også denne skole vokser op nedefra og åbnede i 2020 med to børnehaveklasser på Kalvebod Fælled Skole. Sidste år flyttede skolen til pavilloner på Sigtelinjegrunden i Ørestad, hvor den skal bo, indtil den nye skole er klar.

I 2026 står en ny skole klar ved Torveporten i Valby. Skolen bliver den ene af tre afdelinger på Harrestrup Å Skole, hvor de to andre er nuværende Lykkebo Skole (565) og Kirsebærhavens Skole (597). Disse to skoler lægges sammen i år.

I 2027 åbner en ny skole i De Gamles By på Nørrebro. Skolen bliver en afdeling til Guldberg Skole, som så kommer til at ligge på tre matrikler.

I 2027 åbner en ny skole i Vejlands Kvarter på Amager

I 2027 åbner Skolen ved Levantkaj som den første af tre afdelinger på en ny skole i Nordhavn. De to andre følger efter planen i 2031 og 2048.

I 2028 ventes en ny skole at stå færdig i Bådshavnsgade i Sydhavnen, som skal byudvikles.

I 2030 ventes en ny skole at åbne på godsbaneterrænet ved Vesterbro, som skal byudvikles.

I 2035 ventes den første af to nye skoler på Refshaleøen/Lynetteholmen at stå klar. Der er ikke sat årstal på den anden skole.

Fredensborg

I 2025 flytter Nivå Skole (609) ind i en helt ny skole. Manøvren indledes til august, når afdeling syd med indskoling og mellemtrin (384) nedlægges, så der bliver plads til at bygge en ny skole til samtlige elever. Nivå Skole så dagens lys i 2011, da Nivå Centralskole, Niverødgårdskolen og Karlebo Skole blev lagt sammen. To år senere blev den tidligere Karlebo Skole lagt ind under Fredensborg Skole.

Aarhus

I efteråret 2024 ventes en ny skole at stå færdig i den ny bydel Nye nord for Aarhus. Skolen har ikke fået navn endnu. Eleverne fra Elev Skole (185) overgår til den nye skole, og Elev Skole bliver dermed nedlagt. Måske får specialskolen Langagerskolen i Viby en afdeling i bygningerne.

I 2025 flytter Ellehøjskolen (338) til en ny skole i Gellerup. Ellehøjskolen opstod i 2020, da Tovshøjskolen i Gellerup blev nedlagt og eleverne flyttet til den hidtidige Ellekærskolen i Hasle. Den nye skole har ikke fået navn endnu.

Omkring 2027-2028 ventes en tresporet skole at være klar i havnebydelen Aarhus Ø. Der er endnu ikke sat tidspunkt på byggestart og ibrugtagning.

Ikast-Brande

I 2023 åbner en specialskole for elever med multiple fysiske og psykiske handicap i svær grad. Skolen skal dele bygning med et specialdagtilbud i Ikast. Det er endnu ikke besluttet, om skolen skal være selvstændig eller en afdeling af Ikast Østre Skole.

Kilder: Lærerkredsene i DLF og diverse skoler.

Powered by Labrador CMS